Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Fra pressenævnet

Fredag d. 22. august 2003

B.T. irettesat af Pressenævnet
 
Dagbladet fejlbedømte påkørsels-sagen omkring Thorkild Thyrring
 
 
I en leder af 3. maj 2003 i B.T.s motortillæg, fortalte bladet at racerkøreren Thorkild Thyrring var frikendt af Dansk Automobil Sports Union, efter at Thyrring, angiveligt, havde påkørt en kvindelig official i forbindelse med et Go-Kart stævne på Amager. I samme artikel retter bladet en uberretiget og udokumenteret kritik af den løbsassistent, Lars Søby, der bortviste Thorkild Thyrring fra stævnet.
Sammen med den arrangerende klub, L.U.G, indstævnede Lars Søby B.T. for Pressenævnet, da man følte sig groft forulempet, først af Thorkild Thyrring under stævnet og dernæst i B.T.s omtale af episoden.
Thorkild Thyrring blev nemlig slet ikke frikendt af Dansk Automobil Sports Union.
Unionens Amatør og Ordensudvalg idømte Thyrring en offentlig advarsel for ikke at have fulgt løbsledelsens anvisninger under det pågældende stævne. Det svarer, i normal juridisk forstand, til en betinget dom !
I B.T.s omtale af sagen anføres det endvidre at løbsassistent Lars Søby skulle have personlige hævn-motiver som grundlag for bortvisningen af Thorkild Thyrring. 
I en kendelse fra Pressenævnet af 13. august 2003, giver nævnet Lars Søby medhold i det forhold at Dagbladet B.T. har tilsidesat almindelig presseetik i bladets behandling af sagen. Nævnet udtaler:
" Da Kartingudvalget og Amatør og Ordensudvalget ikke i deres afgørelser har taget stilling til, om den kvindelige official er blevet ramt af Thyrrings bil, finder nævnet, at der ikke er belæg for udsagnet om, at klager har fremsat falske anklager og at klager skulle have gjort dette for at hævne sig. Nævnet finder ej heller belæg for udsagnet om, at klager skulle have fremsat trusler mod et kartingudvalgsmedlem.
Nævnet finder, at bladet herved har handlet i strid med god presseetik og udtaler sin kritik.
Nævnet finder endvidre, at de pågældende oplysninger er af en sådan karakter, at bladet inden offentliggørelsen, burde have efterprøvet disse ved forlæggelse for klager. Da bladet har undladt dette, har bladet også på det punkt handlet i strid med god presseetik, og nævnet udtaler sin kritik."
Pressenævnet pålagde B.T. af offentliggøre et resume af kendelsen, hvilket bladet gjorde med fuld ordlyd, Torsdag den 21. august 2003, på side 2.