Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Invitation fra Divisionsforeningen

Onsdag d. 27. august 2003

Den danske sportspresse

27. august 2003,


Vi har hermed fornøjelsen at invitere til

DIVISIONSFORENINGENS GENERALFORSAMLING

Lørdag, den 6. september 2003 kl. 10.00

H.C. Andersen Radisson SAS
Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C
Tlf. 66 14 78 00/ Fax 66 14 78 90

Efter generalforsamlingen er Divisionsforeningen vært ved en frokost.

Af hensyn til det praktiske arrangement skal vi venligst anmode om at måtte
modtage meddelelse om deltagelse
senest, tirsdag, den 2. september 2003
- evt. blot på tlf. 35 25 15 45.Med venlig hilsen
DIVISIONSFORENINGEN
Claus Rode Jensen
f/CRJ


Vinni ToftemoseBilag:
Dagsorden.

Årsberetning og Forslag
kan rekvireres ved telefonisk henvendelse til Foreningen.DIVISIONSFORENINGENS GENERALFORSAMLING
Lørdag, den 6. september 2003 kl. 10.00

H.C. ANDERSEN RADISSON SAS
Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C
Tlf. 66 14 78 00 / Fax 66 14 78 90


DAGSORDEN:

1) Valg af dirigent

2) Aflæggelse af beretninger

3) Aflæggelse af regnskab og forelæggelse af budgetter

4) Indkomne forslag

5) Fastsættelse af medlemskontingent

6) Valg af formand

7) Valg af næstformand

8) Valg af kasserer

9) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

10) Valg af 2 suppleanter

11) Valg af medlemmer til nødvendige turneringsudvalg

12) Valg af 3 medlemmer til Kontraktfodboldudvalg med Spillerforeningen
samt 2 repræsentanter med juridisk sagkundskab.

13) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

14) Fastsættelse af sted for næste ordinære generalforsamling

15) Eventuelt.