Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Lørdag d. 13. september 2003


Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 10. september 2003 i Huset ved det Grønne Træ, Gamle Torv, København.
-------------------------
Deltagere:
Hanne Højer, Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Marco de los Reyes, Line Ernlund, Mads Wehlast og Dennis Ritter.
-----------------
Afbud fra:
Steen Ankerdal, Per Kjærbye og Jens Dresling.
-----------------
1. Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger.

2. Udsendelse af klubblade - de nye regler med højere porto.
Flemming Olesen: - Så vidt jeg kan se, er vores alvorlige frygt ubegrundet, da vi ikke modtager støtte. Kun i tilfælde af en portoforhøjelse bliver vi ramt.

3. Møde med Peter Rudbæk i Valby.
Mads Wehlast arbejder videre med sagen i uddannelsesudvalget, evt. som fyraftensmøde i november.

4. Rapport fra Festudvalget:
Mads Wehlast har skaffet underholdning til medarbejderfesten den 27. marts 2004.
Vi forventer 175 deltagere.
Der er bestilt 20 værelser i DGI-byen.
Mads Wehlast arbejder videre med detaljerne i samarbejde med resten af udvalget, Jørn Højmark.

Internationalt udvalg:
Flemming Olesen indkalder til møde i internationalt udvalg i oktober. Vi springer bestyrelsesmødet i oktober over, så der bliver plads til udvalgsmøder.

5. OL-situationen
Steen Ankerdal og Ulrik Bohse har været i Athen for at se nærmere på mulighederne. Steen skriver rapport om situationen på hjemmesiden.

6. Generalforsamling den 2. marts 2004.
Hanne Højer har inspiceret, anbefaler og bestiller lokalet på KB's Anlæg, Pileallé.
Deadline for årets sportsjournalist: 7. januar.

7. Mærkedage
Repræsentative opgaver blev fordelt.

8. Økonomi
Der er udsendt rykkere til 56.
Nu er der 40, der skylder for et år og seks skylder for to år.
Vi har nu 607 medlemmer.
Flemming Olesen fremlagde detaljeret regnskab, der var helt up to date. Fint arbejde og præcis orientering.

9. AIPS-kort
Flemming Olesen sender nu de sidste ansøgninger om AIPS-kort til Ungarn.
AIPS har netop via mail bedt om at modtage ansøgninger for AIPS-kort 2004/2005.
Vi fortsætter med at undersøge mulighederne for at lave et DS-pressekort.

10. AIPS-kongres i New York fra 1. til 6. juni.
Steen Ankerdal og Mads Wehlast er vore to repræsentanter.

11. Pressens arbejdsforhold.
Marco de los Reyes er vores kontaktmand til håndboldfolkene og følger op på den rapport, der er udarbejdet.

12. Nyt medlem
Torben Bille godkendes som nyt medlem, da han opfylder kriterierne efter de seneste vedtægtsændringer.

13. Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde holdes i november. Fastsættes først, når DBU har spilledato for landskampen i København, enten play-off-kamp eller venskabskamp. Det kan blive onsdag den 19. november, men kan også blive ugen forinden.
Første møde i 2004 bliver i givet fald den 4. februar.

14. Eventuelt
Husk temadag den 18. september kl. 10 til 15 i Sikker Hansen-salen med Anders Agger og Ole Rasmussen. Mads modtager tilmeldinger.

Den Gyldne Pen
Lay-out bliver lavet færdigt i denne uge
Tommy tager til Låsby på fredag til korrektur.
Derefter går bladet i trykken.
Der er otte siders annoncer denne gang.
Deadline for næste nummer: 1. december.

Arbejdsfordeling
Vi skal have en bredere fordeling af opgaverne, så formanden kan koncentrere sig om sine vigtigste opgaver DBU, DIF og OL.
Marco de los Reyes overtager kontakten til håndboldfolkene.