Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Sådan gik bestyrelsesmødet i dag

Onsdag d. 12. januar 2000

Danske Sportsjournalister holdt bestyrelsesmøde onsdag den 12. januar kl. 11.00-15.00 på "Huset med det grønne træ", Gammel Torv 20 ved Strøget i København.
Deltagere:
Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, H. C. Møller, Tommy Poulsen, Per Kjærbye, Flemming Olesen og Leif Rasmussen.
Der var afbud fra Rasmus Bech (arbejde) og Hanne Højer (ferie).

H. C. Møller orienterede om AIPS-kortene.
De første 100 blev sendt til AIPS-førerbunkeren i Budapest og er allerede kommet retur og udleveret til vore hurtigste medlemmer.
De næste 100 er sendt til Ungarn og ventes retur en af de nærmeste dage.
Den tredje portion tæller nu 90 kort, og så snart H. C. Møller har 100 kort klar, sendes de også til Ungarn.
- Det er det hidtil bedste, vi har oplevet omkring AIPS-kortene i min tid i Danske Sportsjournalister, sagde H. C. Møller.
Det skyldes dels, at vore DS-medlemmer har været hurtigere, end vi er vant til, dels af ungarerne har været hurtigere på fingrene end tidligere.

Kontingent:
29 medlemmer skylder kontingent for 1999 og har modtaget endnu en rykker.
Fem medlemmer skylder kontingent for 1998 og 1999 og streges nu af medlemslisten.
- Det er færre, end vi plejer at have, sagde H. C. Møller.
Oprindeligt var der 13, der fik den sidste hilsen fra H. C. Møller, og de fleste af dem har nu afregnet deres mellemværende.

Hotelrabatter:
Steen Ankerdal forhandler med Webers Hotel om rabatter, så folk fra Provinsen kan overnatte her, når de kommer til Millenium-fest den 17. marts.
Steen forhandler med et par andre hoteller om faste rabatter til AIPS-medlemmer. Vi var ikke tilfredse med de første tilbud, og med en ny forhandling forventer vi nu at få priserne ned på et mere rimeligt niveau. Vi sender det endelige resultat ud på hjemmesiden, så snart Steen Ankerdal har afsluttet forhandlingerne.

Millenium-festen:
Der er tilmeldt 88 deltagere i dag, og vi lægger nu op til, at der kommer mere fart på tilmeldingerne. Når vi har været lidt tilbageholdende, skyldes det, at vi ikke har kunnet give et svar på hotelspørgsmålet.

Generalforsamlingen finder sted samme dag som Millenium-festen - fredag den 17. marts.
Der er bestyrelsesmøde kl. 12.00 og generalforsamling kl. 14.00.
Det besluttedes, at kåringen af "Årets Sportsjournalist" flyttes fra generalforsamlingen til "Milleniumfesten", hvor der vil være endnu flere til at hædre "Årets Sportsjournalist".

Til Milleniumfesten inviteres ni gæster udefra:
Per Schütze, Thomas Rørsig og Jean Jørgensen fra Dansk Tipstjeneste, Ulrik Bohse og Henrik Elmholdt fra Rejse-Galleriet, Morten Mølholm og Hanne Sejer fra DIF, Lars Berendt fra DBU og Lars Ulrik Mortensen fra DHF.

Gå-hjem-møder:
Danske Sportsjournalister har fået tilsagn fra Bo Johansson og Flemming Serritslev til et fyraftensmøde onsdag den 9. februar kl. 14.00 i Odense.
Efter at vi har fået lokalepriserne, har vi flyttet arrangementet til Fyens Stiftstidendes blad-bygning.
Som led i vor udveksling med vore svenske kolleger sendes indbydelser til svenske journalister, der måske kan have interesse i at høre Bo Johansson.

Rasmus Bech er leder af et uddannelseskursus inden for Den Journalistiske Efteruddannelse fra 8. til 13. maj.
Leif Rasmussen og Tommy Poulsen fra bestyrelsen er blandt de tilmeldte, og de har fået tilsagn om, at de er optaget.

Danske Sportsjournalister vil gerne afvikle en OL-dag efter sommerferien. Vi forhandler med forbundet om arrangementet.

Nordisk Kongres afvikles i København fra 8. maj til 11. maj 2001. Flemming Thor Madsen blev udpeget som projektleder og sammensætter udvalget. På den seneste kongres var Poul Erik Andersson og Jørn Højmark blandt vore delegerede, og vi betragter dem som naturlige deltagere i NK-udvalget, der dog kommer til at omfatte yderligere et par medlemmer.
Steen Ankerdal foreslog, at et af emnerne til Nordisk Kongres bliver "tabloidavisernes fremtid" ud fra de seneste fire årtier: B.T.'s succes i 60'erne, Ekstra Bladets succes i 70'erne, Expressens succes i 80'erne og Verdens Gangs succes i 90'erne.

Medlemsbladet "Den Gyldne Pen" blev gennemgået, og når de sidste artikler indløber i aften, er bladet klar til at gå i trykken. Detaljeret oversigt over indholdet er udsendt på hjemmesiden. Bladet vil være på gaden om 3-4 uger.

Et forslag fra Rasmus Bech om at belønne de journalister og fotografer, der bidrager med interviews og lignende til bladet, med tre flasker vin, blev vedtaget. Det er dog en betingelse, at vedkommende har overholdt deadline...
Baggrunden for forslaget er, at det ofte er større projekter, de påtager sig, og så vil vi gerne belønne og motivere dem med lidt mundgodt. Det kunne måske også gøre det en smule lettere at få enkelte medlemmer til at påtage sig større enkeltstående opgaver. "Belønningen" træder i kraft fra det nummer, vi er ved at lægge sidste hånd på.

Sportsjournalisternes Golf Klub, der tæller 90 medlemmer, har henvendt sig for at bruge vores hjemmeside til deres nyheder. Vi var positiv over for Hans Grønfeldts forespørgsel, dog under forudsætning af, at han det klart fremgår, at Sportsjouralisters Golf Klub er en selvstændig forening - og ikke en afdeling af Danske Sportsjournalister.

Et forslag fra Mads Wehlast om en ny initiativpris for at belønne specielle initiativer i DS fik en pæn modtagelse. Man mente, det var et godt og positivt forslag fra et kreativt medlem, men bestyrelsen var enig i, at der ikke vil være basis for at uddele en sådan pris hvert år. Derfor blev forslaget ikke vedtaget.

Bestyrelsen havde lagt op til en principdebat omkring internetjournalisternes rolle over for øvrige sportsjournalister, men emnet blev udsat til næste møde, da man ønsker, at bestyrelsen skal være fuldtalling, når det diskuteres.

Flemming Olesens overtagelse af kassererarbejdet blev drøftet, og på næste møde drøftes H. C. Møllers overdragelse til sin unge afløser igen. Der er også opgaver som AIPS-kort, udsendelse af bladet og gaver til receptioner, som skal placeres, når H. C. Møller den 17. marts går på en velfortjent pension efter mange års tro tjeneste.

Listen over forslag til "Årets Sportsjournalist" blev gennemgået, og der var enighed om, at det er et stort og flot felt, der er indkommet.
Fristen for forslag til "Årets Sportsjournalist" er den 1. februar.
Forslag sendes til:
tommy.poulsen@horsens-folkeblad.dk

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 1. marts kl. 11.00, ligeledes på vores nye hjemmebane på Gammel Torv - et centralt sted, hvor vi ikke skal betale lokaleleje som visse andre steder.