Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

62 til generalforsamling

Onsdag d. 3. marts 2004

62 medlemmer havde fundet vej til KB's anlæg på Pileallé, hvor vi afviklede årets generalforsamling i idylliske omgivelser og smukt vejr.
Det var ifølge æresmedlem Poul Erik Andersson syv år siden, vi sidst holdt generalforsamling på Pileallé - og det var nok ikke sidste gang.
Formand Steen Ankerdal bød velkommen og bekendtgjorde, at han på grund af TvDanmarks transmission fra Barcelona-Brøndby skulle nå et fly til Spanien og derfor var nødsaget til at forlade generalforsamlingen, når han havde klaret sine forpligtelser, beretningen og svar på de dertil hørende spørgsmål.
Jens Højbjerg blev endnu engang valgt som dirigent og udtrykte forventning om en struktureret og kortfattet beretning fra formanden på grund af tidspresset.

Forsamlingen mindes fire kære kolleger, der var afgået ved døden i det forløbne år, Paul Erik Hansen, Per Helge Nielsen, Torben Birch og Børge Munk Jensen.
Formanden gennemgik stort og småt fra året, der gik, og ikke mindst Danske Sportsjournalisters holdning til AIPS.
Jeppe Lodberg, Dagbladet, ønskede besked på, hvornår de nye DS-kort var klar.
Kasserer Flemming Olesen orienterede om, at DS afventer tilladelse fra DIF til at anvende DIF's logo på de nye DS-kort.
- Medlemmerne skal blot bruge AIPS-kortet, indtil de får det nye kort tilsendt. Hvis der er medlemmer, der ikke har deres foto på medlemssiden på hjemmesiden, skal de sende fotos til Tommy Poulsen, sagde Flemming Olesen.
DS-kortet får som AIPS-kortene to års løbetid.

Lars Werge rejste debatten omkring DS og AIPS, og Steen Ankerdal kunne fastslå, at AIPS ikke tog sig af noget som helst, hverken de tårnhøje hotelpriser i Athen eller problemerne med akkrediteringer. Det har DIF og Eline Andersen hjulpet DS med at løse.
Birger Vogelius ville vide, om DS-kortene ville få samme accept som AIPS-kortene.
- Det kan vi ikke svare på, men det må komme an på en prøve, sagde Steen Ankerdal.

Erik Berth bad om, at vi kaldte Togay Bayatli for hans rette betegnelse (slettet af censuren).

Æresmedlem Poul Erik Andersson henviste til formandens bemærkninger om, at der er "liv i foreningen".
- Det afspejler sig ikke under debatforum på hjemmesiden, sagde Poul Erik Andersson.
- For os er det vigtigste, at muligheden for debatten er til stede. Debatten popper på, når der er noget, medlemmerne ønsker at skrive deres holdning til, svarede Steen Ankerdal.

Kasserer Flemming Olesen gennemgik regnskabet, der havde fået en meget smuk påtegnelse af de to revisorer Jørgen Herbert og Niels Christian Niels-Christiansen.
Casper Hjort Knudsen fra B.T. spurgte, om der ikke var mulighed for at opnå bedre renteindtægter.
Flemming Olesen sagde, at vi ikke kunne binde alle vore penge, da der bl.a. er en medlemsfest og et medlemsblad, der skal betales snarest.
Kontingentet blev fastsat til 400 kr. mod hidtil 450 kr.
Dertil kommer, at medlemmer selv skal betale 200 kr. for at få et AIPS-kort ud over de nye DS-kort.

Valg:
Til bestyrelsen genvalgtes Hanne Højer, Flemming Olesen og Tommy Poulsen.
Som suppleanter genvalgtes Mads Wehlast og Jens Dresling, mens Peter Grønborg nyvalgtes som suppleant i stedet for Dennis Ritter, der ikke længere har sport som arbejdsområde efter sit jobskifte fra DR TV-sporten til TV2 Nyhederne.
Revisorerne Jørgen Herbert og Niels Christian Niels-Christiansen blev genvalgt. Det samme blev foreningens tidligere formand Hans Jensen som revisorsuppleant.

Som dagens gæstetaler var indbudt B.T.'s sportschef Peter Brüchmann, der talte om formiddagspressens trange kår.

Marco de los Reyes stod for hyldesttalen til "Årets Sportsjournalist", pressefotograf Lars Møller fra B.T.

De 10 legater vandtes af:
Niels Christian Niels-Christiansen, Johnny Johansen, Mogens Ruggaard, Casper Hjorth-Knudsen, Kurt Stendahl, Erik Berth, Halvor Bo Rasmussen, Ib Søby, Jeppe Lodberg og Lars Werge.

Under eventuelt tog æresmedlem Poul Erik Andersson ordet og sagde:
- Jeg vil gerne rose bestyrelsen for et godt arbejde, ikke mindst kassereren. Det er synd, medlemmerne ikke kan leve op til det arbejde, der bliver lavet i bestyrelsen. Det er flot og professionelt. Og så glæder det mig, at DS har fået skovlen under AIPS.