Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Formandens beretning

Lørdag d. 6. marts 2004

Bestyrelsens beretning 2003.

på generalforsamlingen 2. marts 2004.

Velkommen.

Jeg skal starte bestyrelsen beretning med den mest triste pligt nemlig at mindes kollegaer, som vi har mistet siden sidste generalforsamling:

Det er foruroligende, at tre af de fire, der døde i årets løb var under 60 år!

Poul Erik Hansen, i en årrække studievært og journalist på TV-sporten i Danmarks Radio døde pludseligt den 24. juli - en lille måned før sin 60 års fødselsdag.

Han var født i Århus og startede som journalist på Amtsitdende i januar 1960. Herfra fortsatte karrieren på JP 1961 og DR -Gyngemosen fra 1968.

Han skiftede til Landet Rundt i september 1987 og blev med sin gode stemme oplæser på Radioavisen i 1991.

En god kollega med et godt humør, der nød samværet med kollegaerne.

Mandag den 9. februar døde en anden århusiansk sportsjournalist Torben Birch - han blev kun 53 år.

Om nogen var Torben den fantastisk gode hyggelige kollega - altid smilende, venlig med, også med sans for sportslivets barokke sider. Netop derfor var det mærkeligt, at han i en ung alder to gange blev ramt af en blodprop. Men han kæmpede sig professionen tro tilbage på pinden - passede sportsdansere, boksere, håndbold- og fodboldspillere i Aarhus Stiftstidende, hvortil han kom i 1970 -og han gjorde sin uddannelse færdig i 1970 efter at være startet som elev på Randers Dagblad.

Søndag den 4., januar i år døde sportsredaktør i en årrække fra 1978 på Lolland Falster Folketidende Per Helge Nielsen, kun 57 år gammel.

Per Helge havde sidste forår 25 års jubilæum på Folketidende, hvor foruden sport også dælkkede en række andre områpder. I en peroiode var Per Helge formand for Falsters journalistfoirening.

Æresmedlem Børge Munk Jensen var 88 år - og verdens ældste aktive sportsjournalist., da han onsdag den 18. februar døde - efter længere tids sygdom. Til det sidste fik han mønttelefonen rullet ind til sin seng på Gentofte sygehus, hvor han indtelefonerede sine historier især om ridesport - og lystfiskeri.

Han startede sin karriere på Århus Posten i 1934 kom til Berlingske tidende i maj 1935 i 1943 til BT, hvor han blev en skattet og til tider frygtet sportsredaktør. Som Henrik elmgreen skrev i sit mindeord på vor hjemmeside kunne han være en bandit og revolverjournalist.

Men der var altid et glimt i øjet på den gamle redaktør, for hvem arbejde og fritid flød sammen.

Anekdoter om Munken er utallige. Harry Toft og Paul Elvstrøm.

Jeg skal forsamlingen rejse sig og være stille, mens jeg på Danmske Sportsjournalisaters vegne udtaler et

ÆRET VÆRE DERES MINDE.

På sidste generalforsamling trådte Flemming Thor Madsen af som formand efter en årrække på posten og mere end 20 år i bestyrelsen.

Stor tak til Flemming, der stadig er et aktivt medlem af DS med interesse for det nordiske samarbejde.

Generalforsamlingen valgte så næstformanden - det var mig - til formand.

Pga manglende tid trådte Dennis Ritter ud af bestyrelsen, nyvalgt blev Line Ernlund fra DRsporten, der også påtog sig posten som formand for det elektroniske udvalg.

Da akutte problemer er løst og tv-stationerne ikke har haft behov fgor udvalgerts hjælp - TV3 har ikke end fundet det opportunt at reagere på vore henvendelser er elektronisk udvalg stillet på stand by - kan genoplives efter behov.

Bestyrelsen konstituerede sig med Hanne Højer som næstformand, Flemming Olesen kasserer og Tommy Poulsen som sekretær. Hanne Højer har desuden fungeret som formand for vort meget aktive kursusudvalg, der i løbet af året har arrangeret en stribe velbesøgte en- og halvdagsarrangementer.

Intressen for og indtrykket fra disse kursus-dage er, at de passer godt til vort travle liv, hvor det med at rive en uge ud af arbejdskalenderen til at gå på efteruddannelsen er svært for mange.

Vi har forsøgt at lægge arrangementer uden for København - og havde en god debatdag på Journalisthøjskolen, hvor også elever fra DJ deltog. Vi laver to-tre kurser og gå hjem-møder hvert halvår - og stor ros til kursusudvalget for iderigdom og indsats. Andre gør det jo ikke for os.

Vi har haft et par sager, hvor kritiske journalister var ved at blive udelukket fra presse-pladserne i Farum og Bjerringbro.

Klubberne bøjede hurtigt af - og dermed var der ikke basis for at gøre mere. Vi kan jo ikke tvinge nogen til at tale med alle.

I øjeblikket er der lidt mudder med den praktiske fordeling af landskamps-akkrediteringer i fodbold. Men jeg forventer at en kammeratlig samtale med DBU's kommunikationachef vil løse det problem.

Jeg vil i den forbindelse anbefale, at vi på større presseture - fodbold, hånbdbold og OL vælger en "billethaj", som på vegne af de deltagende journalister tager sig af at få de billetter, der skal hentes/bruges/kæmpes for.

Ulrik Bohse gør det i en række tilfælde, men ikke til OL, hvor jeg tidligere har haft fornøjelsen. Sten rudi Thomsen, erfaren olympianer, har tilbudt sig i Athen, men i bestyrelsen mener vi, at det er de deltagende journaslister og fotografer, der må vælge en til opgaven. Det er nødvendigt til såkaldte high demand -event. Og meget til fotografer.

Apropos Athen og EM fodbold.

Efter en del trafik er de olympiske akkrediteringer fordelt, og bortset fra at vi godt kunne have brugt en eller to fotoakkr. Mere i Athen er alle faktisk fået deres ønsker opfyldt. Vi er 31 journalister og otte fotografer - to specialakkrediterede Rønbøg og Søborg.

Til EM i Portugal har 51 journalister og fotografer akkrediteret sig - og alle er ifølge Jakob Wadland DBU til at godkende.

Proceduren fortsætter i foråret.

Der er i dag ol-medie-møde i Athen, hvor Eline Andersen, DIF-DOKS medie-arbejder er med. Der var tale om Henrik Brandt fra JP, men om han kom afsted, er jeg ikke bekendt med.

Men vi får orientering og den går videre - ligesom det kan anbefales at olympisk komites nyhedsbrev, der kommer en gang om måneder og ligger på nettet.

Internationalt var kasserer Olesen og jeg til UEPS og AIPS kongres i Porto- det var min debut - og den var forbløffende.

Et er at demokrati ikke forvaltes som i Danmark. Det gør det ikke i ret mange internatrinale forsamlinger, det kører på en lidt anden måde.

Men det slående var, at den debat som Norge rejste om mål og midler, om AIPS manglende indsats i IOC omkring OL 2004 fik støtte af Holland, Belgien og os. Slående var det også, at der var mere tid til sight seeing og middag end til debat om AIPS ,sportsjournalistikken og sporten.

På vore kollegaer fra andre verdensdele kunne vi høre, at de ikke forstod, hvorfor vi var så vrede på præsident Togya Bayatli. Fordi han er en forbryder svarede kasserer Olesen. Nå sådan lød svaret - og det var så det.

Vi holdt efterfølgende et møde med norge, hvor vi blev enige om at rejse debatr og stille forslag til ændringer i AIPS - blandt andet så det faglige fik højere prioriotet - og så der blev deb at om, hvorfor AIPS skal have en formue på en million dolalrs. Det er præsidentens mål, men ingen ved hvorfor.

MEM der kan kun stilles ændringsforslag ekstraordinære generalfordam linger fandt vi ud af for et par uger siden, så vore ændringsforslag kommer vi ingen vegne med i denne omgang. Vi err dog enige om at prøve at rå gang i debatten, først i UEPS og så i AIPS.

For nordmændene er det vigtigt, at der sker noget.

De har lavet deres eget medlemskort - og droppet AIPS-kortet som medlemskort - det vi også er i færd med.

De har noglke få kort, men ikke som før. Sker der ikke ændringer i AIPS overvejer de at melde sig ud.

Det gør vi ikke - ikke endnu. Medmindre generalforsdamlinge siger noget andet..

Vi deltager i kongressen og råber op - dels for at UEPS får en proifil og en mening - i dag er den et appendix til Bayatlis AIPS - og han regner ikke europa for noget, selvom vort kontinent er det største i AIPS.

Jeg diskuterede det med Leif Nilsson, svensk UEPS-formand, og selbom vi synes er for meget systemets mand, så kan jeg personligt godt følge ham, når han fortæller, hvor svært det er at komme igennem iog blive hørt. Man edr nødt til at spille med - ellers fejer Bayatli en af bordet. Sådan fungerer det også i andre int. forsamlinger, FIFA f.eks.

Vi arbejder sammen med Norge - havde et godt møde i Kbh. men opretholder medlemessskabet, så de der vil have AIPS-kort kan få det.

Vort eget kort er på trapperne. Designet af Olese og nordjyske eksperter.

Vi mangler DIFs akcept af at bruge deres logo.

Indtil da gælder det gamle medlemskort.

Vi har haft møde mned DIFs medieudvalg - det er ikke de store konkrete resultater, men vi udveksler synspunkter isælr iom holdninger og den gode-kritiske historie kontra de glade budskaber. Der bliver vi nojk aldrig helt enige, men vi mener at samarbejde er godt - og ikke det samme som at sove i arm.

Man kan i den sammenhæng godt fundere over, hvor vort fag bevæger sig hen efter de gyldne år i 80'erne og 90'erne.

I øjeblikket er det spare - og skære nedtider - og det viser, at især på den trykte side, pressen er sporten meget afhængig af konjunkturerne.

Indholdsmæssigt synes sporten generelt at vi er for smalle - fokuseret på for få idrætsgrene og for meget på problemer og kontraverser.

Man kan sige at markedet bestemmer hvor bredt vi går - og journalistikken hvor dybt.

Håbet må være, at markedskræfterne ikke kommer til at dominere indholdet totalt.

Et godt arbejdsår uden de store konflikter er ovre. Jeg vil takke kollegaern3e i bestyrelsen for stoir og engageret indsats

Og overlade ordet til forsamlingen under dirigentens ledelse.

Tak.