Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Formand og kasserer til kongres i AIPS

Torsdag d. 10. juni 2004

Formand Steen Ankerdal og kasserer Flemming Olesen repræsenterede DS ved AIPS-kongressen i New York i sidste uge.
Her er deres redegørelse fra AIPS-kongressen

...................................................


Af Flemming Olesen og Steen Ankerdal


AIPS-noter fra kongressen i New York

€ Jimmy Magee - irer - er indtrådt som 12. og sidste medlem i det europæiske
forbund, UEPS', ledelse. Der var en plads ledig i styrelsen efter valget i
fjor i Porto, og den er nu besat af en meget talende, og tilsyneladende
også handlende, irer, som allerede har banet vej for, at Dublin tager et
værtsskab på kongres-plan.

€ Det blev vedtaget, at AIPS-kongressen 2005 skal finde sted i Marrakech i
Marokko, og at man principielt har sagt ja til, at Østrig og Schweiz får
kongressen i fællesskab i 2007 i Bregenz.
I 2006 har det europæiske forbund, UEPS, præsidentvalg, og derfor vil man
holde UEPS-kongres i Europa, uanset hvor AIPS-kongressen måtte finde sted.
(Normalt holdes kongresserne samme sted).
Dublin i Irland står for UEPS-kongressen, og nu vil irerne undersøge
mulighederne for også at binde an med AIPS-kongressen samtidig.

€ Et antal på 8.169 - så mange AIPS-kort blev der udstedt i perioden
2002-03, og heraf var de 389 på danske hænder.
Det nye kort, 2004-05, er foreløbig blevet erhvervet af 7.365, heraf 26
danske. Vi har som bekendt besluttet at opfordre vore medlemmer til IKKE at
søge AIPS-kort, fordi vores holdning er, at vi kan undvære kortet, der
stadig ikke har fået den værdi på internationalt plan, vi har plæderet for.
Danske Sportsjournalister har i år lavet eget kort, og det har vi bedt de
hjemlige forbund af DIF om at gøre til adgangskort til presselogerne, på
lige fod med AIPS-kortet.

€ Vores vægring mod fortsat at bidrage til AIPS med 30 dollars pr. AIPS-kort
skal blandt andet ses på den baggrund, at der stadig ikke er kommet skred i
kort-udstedelsen i nogle af de store nationer, som burde aftage langt flere
kort end lille Danmark.
Her er nogle tal fra den seneste statistik:
England: 165
Italien: 175
Spanien: 20
USA: 92
Canada: 30
----------------
Sverige: 309
Finland: 223
Norge (fra 400 til): 45
Danmark (fra 389 til): 26

Togay Bayatli og de øvrige i præsidiet var tilsyneladende ikke interesserede
i at høre, hvorfor vi nærmest har boykottet AIPS-kortet. I stedet rejste vor
islandske kollega, Adolf Erlingson, spørgsmålet: Har AIPS-ledelsen spurgt
danskerne, hvorfor de ikke aftager kortet længere ? og giver det anledning
til bekymring, at først Norge og nu Danmark i så stor stil drosler ned på
deres kort-bestilling ?
Men nej, det agtede Bayatli ikke at beskæftige sig med - men det gav
Flemming Olesen en passende anledning til at gå på talerstolen og redegøre
for den danske holdning, så alle andre delegerede i hvert fald var bekendt
med vort synspunkt på AIPS-kortet og problematikken med at gøre det mere
værd internationalt.


€ 143 nationer er medlem af AIPS. På kongressen i New York var der
repræsentanter for halvdelen af medlemsskaren: 72.

€ Reidar Sollied - formand for de norske sportsjournalister - rejste fra
talerstolen spørgsmål om, hvad AIPS har gjort for at skaffe indkvartering
til vinter-OL i Torino i 2006, da der her tegner sig et alvorligt problem.
Nordmændene - og vi - har også efterlyst AIPS-initiativer for at skaffe mere
rimelige priser for journalister til eksempelvis OL i Athen. Reidar Sollied
foreslog, at AIPS udpeger en person til at følge Torino-problematikken tæt -
men fik af præsident Togay Bayatli det svar, at IOC alene bestemmer. Vores
repræsentant i presse-kommissionen har ingen besluttende myndighed, kun
rådgivende.

€ Gianni Merlo, Italien (La Gazzetta dello Sport) var også fortaler for en
mere aggressiv linje fra AIPS over for de olympiske bosser, mens Rik
Lamoral, Belgien foreholdt det faktum, at sponsorer bliver mere interessante
for IOC end skrivende medier, og at man skulle se prisforhøjelser som et led
i en udvælgelse fra IOC's side. Alain Lunzenfichter, Frankrig (første
vicepræsident i AIPS), understregede, at den skrivende presse "bærer" den
olympiske flamme i fire år - mellem hvert OL - hvor tv kun er på banen, når
det foregår, så derfor burde vi også have mere indflydelse på tingene.
Morley Meyers, England (generalsekretær i UEPS) fastslog, at IOC holder øje
med IOC. Vi (skrivende medier) bringer ingen penge ind til dem, som
sponsorer og tv-stationer gør via rettighedskøb.

€ Tom Grønvold - nordmand - konstaterede, at han på kongressen i Porto for
et år siden fik bekræftet, at seneste møde mellem AIPS og IOC's
mediekommission fandt sted i 2000 - og at der stadig ikke har været noget
møde siden. AIPS-repræsentanten er: Togay Bayatli.
- IOC interesserer sig ikke for, om akkrediterings-ansøgere til OL har et
AIPS-kort - det er helt overladt til de nationale OL-kommittéer at udstede
akkrediteringerne.

€ Steen Ankerdal - vores formand - forsøgte under kongressen også at slå den
forsonlige tone an med et spørgsmål til alle om, hvorvidt vi selv har gjort
vort arbejde godt nok i de enkelte lande, når det gælder om at øge værdien
af AIPS-kort og få indflydelse de steder, hvor vi bør have medindflydelse.
Danmark og Norge betragtes i høj grad som lidt af nogle sorte får i flokken,
men med konstruktive indlæg har vi i hvert fald forsøgt at skubbe til
debatten, uden at virke fornærmede og smække med døren.

€ Tyskland fremsatte et forslag om, at man fremover kun skal holde kongres
hvert andet år, da det er en bekostelig affære for medlemslandene at sende
repræsentanter jorden rundt hvert år. Forslaget kunne ikke vedtages på en
ordinær kongres ! Sådan er reglerne, men Togay Bayatli opfordrede tyskerne
til at genfremsætte forslaget næste år, hvor man så kunne lave en
ekstraordinær kongres sammen med den ordinære. Han skulle dog lige have luft
for sin mening om emnet: Det er en meget dårlig idé, for vi har brug for at
mødes hvert år for at problemerne ikke skal hobe sig op !!!

€ Norge var også fremme med et par forslag, men igen virkede det hele som et
slag i bolledejen. Blandt andet vil nordmændene have, at vi ikke udnævner
ledere af FIFA og IOC til æresmedlemmer af AIPS, som det skete på kongressen
i Porto i fjor. Vi får et dårligt image, hvis vi bliver betragtet som
tilhængere af den internationale sports-industri.
Nordmændene rejste også problemet omkring det som skrivende medie at få
adgang til internationale atleter ved de store stævner, hvor tv- og
rettighedshavere tilsyneladende kan få lov at bestemme og dirigere show'et.
Omkring OL vil nordmændene have, at AIPS arbejder for at skaffe journalister
lettere adgang til den olympiske by og skaber bedre plads i mixed zoner, og
især adgang hertil. Omkring billet-adgang til de mange OL-discipliner vil
nordmændene have, at der laves et tættere samarbejde mellem IOC's
presse-kommission, den lokale organisationskomité og AIPS, så vi får
medindflydelse på, hvem der får adgang til pressepladserne, og nordmændene
spurgte konkret til, hvem der skal varetage dette job ved de kommende lege i
Athen i år og i Torino i 2006 - uden at få konkret svar. Endelig foreslog
nordmændene, at der nedsættes en arbejdsgruppe i AIPS til at tage sig af et
område, der i deres øjne vokser: web-site journalister. Hvor mange pladser
skal de have rundt omkring? Hvem skal afgive pladser? De gav et
skrækeksempel på, hvordan FIA, det internationale motorsportsforbund, ved
dette års rally-VM havde sat en begrænsning på, hvor mange artikler, hvor
mange ord og hvor mange fotos hver web-site måtte bringe.
Også her måtte vi konstatere - der blev rejst langt flere relevante
spørgsmål, end der blev givet svar, og peget på konkrete problemstillinger,
AIPS burde tage op, uden at der skete andet, end at kongressen skøjtede glat
og behændigt hen over det meste.