Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet i dag

Onsdag d. 1. marts 2000

Danske Sportsjournalister holdt bestyrelsesmøde på restaurant "Huset med det grønne træ", Gammel Torv 20, København K. i dag.
-----------------------------------
Deltagere:
Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Rasmus Bech, Tommy Poulsen, Per Kjærbye, Hanne Højer, H. C. Møller og Flemming Olesen.
Afbud fra Leif Rasmussen.
----------------------------------
Generalforsamlingen den 17. marts blev gennemgået.
Alt skulle være klar som angivet på indkaldelsen.
Bestyrelsen indstiller Jens Højbjerg som dirigent.
Det aftaltes, at PF-suppleanten også vil blive indbudt til bestyrelsesmøderne fremover ligesom de to øvrige suppleanter.

Årets Sportsjournalist.
Der var rekordagtige indstillinger - 14 ialt - og det førte til en lang debat, men bestyrelsen fandt frem til en afgørelse og vedtog samtidig, at der er "dødsstraf" for at oplyse navnet på "Årets Sportsjournalist" før afsløringen den 17. marts ved Milleniumfesten.

Festen:
230 er tilmeldt, og Hanne Højer har udarbejdet en bordplan, som nu er endelig. Vi skal sidde ved borde til 12 personer.

SKANDALE:

Det har rystet hele bestyrelsen, at 35 af de tilmeldte endnu ikke har indbetalt de 150 kr. for at deltage i festen.
Indbetaling skal ske OMGÅENDE.
Tilmeldingen er kun gældende, såfremt den er fulgt op af indbetaling på de girokort, som HC Møller har udsendt, og hvis man ikke har betalt, kan man se frem til et brev fra HC Møller med ordene:
"Desværre - du kan ikke deltage i festen, da du ikke har overholdt tilmeldingsreglerne".
Måske bliver vi alligevel ikke 230....
Listen over skyldnere har rystet os, og det er især helt galt med indbetalingerne fra de tilmeldte fra Fyn....!

Poul Erik Andersson og H. C. Møller tager den 6. marts til Færgen Sjælland for at lægge sidste hånd på planlægningen.

HC Møller skal ved denne lejlighed betale for festen, og han har været en tur i banken for at sælge indeksbeviser for 200.000 kr.

Nordisk Kongres afvikles fra 8. til 11. maj 2001 i Danmark.
Jørn Højmark, Mads Wehlast og Rasmus Bech har sagt ja til udvalgsformand Flemming Thor Madsens opfordring om at deltage i NK-planlægningen i samarbejde med Poul Erik Andersson.

Carsten Johansen fra Internet-virksomheden bold.dk havde fremsendt et brev omkring foreningens holdning omkring Internet-situationen.
Carsten Johansen vil modtage et brev, der svarer til det indlæg, Steen Ankerdal har skrevet på hjemmesiden under debatforum.
Internetspørgsmålet tages op med DBU, der har åbnet døren for pladser til seriøse Internet-firmaer til hjemmekampene senere på året.

UEFA har ønsket en liste over, hvad man kalder "europæiske fodboldskribenter".
Rasmus Bech og Steen Ankerdal udarbejder listen til Frits Ahlstrøm.

Vitesse Arnhem har indbudt danske sportsjournalister til at besøge det usædvanlige stadion i Arnhem.
Ole Tang, Birger Vogelius og Berlingske Tidende har givet udtryk for, at man gerne vil med til Arnhem.
Invitationen gælder kampene Vitesse-Twente den 15.april eller Vitesse-Fortuna den 14. maj.
Steen Ankerdal kontakter Vitesse Arnhem, der forventer 4-5 danske gæster.
Interesserede bedes melde sig via e-mail på denne adresse:

tommy.poulsen@horsens-folkeblad.dk

Gå-hjem-møder:
Mødet med Bo Johansson, Flemming Serritslev og Lars Berendt i Odense forløb perfekt, men det var skuffende, at der kun kom 25 deltagere.

Per Kjærbye foreslog at afvikle to møder med fodbolddirektørerne i superligaen, den ene halvdel ved et møde i København, den anden halvdel ved et møde i Århus.
Vi forsøger at stable mødet i København på benene først.
Per Kjærbye tager kontakt til AB's direktør Per Frimann.

Et andet forslag fra et af vore medlemmer om et gå-hjem-møde med Wilson Kipketer blev drøftet. Det tages op igen senere.

Steen Ankerdal nævnte OL-kurserne, der tidligere har været omtalt på hjemmesiden.
Rasmus Bech er kursusleder for Den Journalistiske Efteruddannelses kursus fra 8. til 13. maj.

Danske Sportsjournalister har kontaktet en række AIPS-organisationer i andre lande ved at sende e-mail til alle dem, der har en adresse. Vi har forespurgt dem, om de har en hjemmeside eller et medlemsblad. Der er kommet flere reaktioner, bl.a. fra Canada, der har et smukt medlemsblad.

På baggrund af Canadas blad rejste vi spørgsmålet:
Skal vi indføre en pris for årets sportsfoto (det har de nemlig i Canada).
Bestyrelsen valgte dog at opgive tanken, da der findes en anden pris for "Årets danske sportsfoto".

Den Gyldne Pen, nr. 19. blev drøftet.
Listen over emner (tidligere udsendt på hjemmesiden) blev drøftet, og Per Kjærbye har fået flere fotoopgaver til det næste nummer. Deadline - den 1. april - er urokkelig.

Honoreringen på tre flasker rødvin til dem, der bidrager med "væsentlige indlæg" til bladet, blev drøftet igen og kører videre.

På grund af de store udgifter til bladet besluttedes det at droppe den sædvanlige trykte medlemsliste. Derved sparer foreningen 9.300 kr. Alle medlemmer, der ønsker en medlemsliste, kan selv tage et print af vores medlemsliste, og derved får de en 100 procent opdateret medlemsliste.

Skulle der være specialforbund eller andre, der har behov for en medlemsliste, kan de henvende sig til foreningen, og vi vil sørge for at tage det print, de ønsker.

OL-akkrediteringer:
Vi fik pludselig to akkrediteringer til overs på grund af frameldinger, og de er nu fordelt.
Carsten Ritter får den fulde akkreditering, Jytte Lemkow "Ridehesten" får specialakkrediteringen.

AIPS Members Akkreditation:
Bestyrelsen har fået et par henvendelser fra Lars Roger Sørensen og John Thomsen vedrørende AIPS' ønske om at få medlemmerne registreret med elektroniske adresser.
AIPS forsøger at samle adresser, så man hurtigt kan sende meddelelser ud til vore medlemmer, og vi overlader til de enkelte medlemmer, om de ønsker at være med på listen, men der er ingen skjult dagsorden fra AIPS' side.
Det svarer lidt til den e-mail-liste, DS selv har udarbejdet.

Næste bestyrelsesmøde afvikles den 17. marts kl. 12.00 - to timer før generalforsamlingen.