Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Generalforsamling på fredag

Søndag d. 12. marts 2000


Generalforsamling

Fredag den 17. marts kl. 14.00 i DGI-byen, Tietgensgade 65, København V. (Bag Københavns Hovedbanegård)

Dagsorden (ifølge lovene).

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Kontingent-fastsættelse
5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse
Sidste år valgtes Fl. Thor som formand, Steen Ankerdal som næstformand, Per Kjærbye og Rasmus Bech for to år, Hanne Højer for et år.

På valg er:
A: Tommy Poulsen (villig til genvalg)
B: H.C. Møller afgår som kasserer - bestyrelsen foreslår Flemming Olesen.
C: Hanne Højer (villig til genvalg).

7. Valg af suppleanter
PF-repræsentant: Lars Poulsen (villig til genvalg)
1. suppleant: Leif Rasmussen (villig til genvalg)
2. suppleant: Hvis Flemming Olesen vælges som kasserer, foreslår bestyrelsen nyvalg af Flemming Toft, TV2.

8. Valg af revisorer
Niels-Christiansen og Jørgen Herbert (villige til genvalg).
9. Valg af revisorsuppleant
Hans Jensen (villig til genvalg)
10. Uddeling af Den Gyldne Pen og stipendier.
11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretær Tommy Poulsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen - og det er for sent nu!

Bemærk - kun medlemmer, der har betalt kontingent for 1999, kan stemme på generalforsamlingen og vinde legater.

Bemærk - Efter generalforsamlingen er der stor fest på Færgen Sjælland fra kl. 18.30.

Generalforsamlingen blev første gang varslet på Danske Sportsjournalisters hjemmeside den 8. december.