Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

61 til generalforsamling

Lørdag d. 18. marts 2000

61 medlemmer deltog i generalforsamlingen i DGI-byen fredag den 17. marts kl. 14.00.
Mødet startede kl. 14.12 og varede kun 78 minutter, bl.a. takket være benhård styring af dirigenten Jens Højbjerg.

Formand Flemming Thor Madsen glædede sig over, at 10 procent af foreningens medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.
- Det er det største antal i 10 år, fastslog formanden.

Flemming Thor Madsens beretning:

Forsamlingen mindedes de tre kolleger, der var afgået ved døden i det forløbne år:
Mogens Schäffer, Eigil Pagh og Jørgen Beyerholm.

Efter et minuts stilhed gik formanden over til beretningen:

- Danske Sportsjournalister har fået vokseværk. Vi er vokset fra en selskabelig forening til at være en faglig forening med et stort arbejdspres.
- Da jeg startede som sportsjournalist, var der ret stille fra mandan til fredag, og vi havde én tv-kanal. Nu er der ingen stille dage. Alle begivenheder er spredt ud over alle ugens dage, og den nye teknik har givet mere stress og jeg.
- Teknikken er blevet meget bedre, men det har ikke givet bedre arbejdsforhold, og deadlines er ikke blevet bedre for os.

- Det er glædeligt, at flere og flere bakker op om Danske Sportsjournalister. Medlemsmæssigt er foreningen vokset, men det er også glædeligt at se, at stadig flere melder sig under fanerne for at gøre et stykke arbejde for foreningen. Vi mangler ikke emner til bestyrelsesposterne, og mange blander sig i debatten. Vi oplever også, at mange melder sig til at hjælpe. Det fortæller mig, at vi er på rette spor.

- De mange aktiviteter afspejles også af bestyrelsesmøderne. Vi har været i Vedbæk, Odense og Hornsyld - ud over møderne i København, og vi har ikke kun holdt de mange møder, fordi vi kan lide hinanden. Vi har haft en arbejdsbyrde, der skulle tackles, og det er den blevet af en meget aktiv bestyrelse.

Flemming Thor Madsen nævnte gevinsten ved den nye hjemmeside, der havde skabt en tæt kontakt til medlemmerne, så alle kan følge bestyrelsens arbejde ned til mindste detalje.

Han kom også ind på medlemsbladet "Den Gyldne Pen":
- Frits Christensen startede bladet og var redaktør i fem år. Med rette beklagede Frits Christensen sig over, at der var for få hænder i arbejde. Nu har vi fået nye skribenter og nye fotografer i gang. Det er frivilligt arbejde, og for nogle føles det sikkert også som ekstraarbejde. Derfor har vi valgt at udsætte rødvin til skribenter og fotografer for at motivere alle til at give en hånd med. Bladet er blevet udvidet med nye rubrikker, og Poul Erik Andersson har lavet et utrætteligt stykke arbejde som annoncechef.

Vi har holdt fyraftensmøder med Morten Olsen og Bo Johansson/Flemming Serritslev/Lars Berendt, mens det planlagte møde med Leif Mikkelsen blev aflyst i sidste øjeblik, da DHF indkaldte til pressemøde dagen før vort fyraftensmøde. Derved blev vort møde gjort overflødigt, og det tog vi konsekvensen af.

På den internationale front har DS deltaget i kongresser i AIPS og UEPS, og vi har fortsat sagt nej til at deltage i afstemninger om årets og århundredets sportsmand. Vi vil ikke risikere, at den, der er blevet valgt, dagen efter bliver taget for doping. Derfor har vi lagt kåringerne på is, indtil der er ryddet op i dopingmisbruget.

Flemming Thor Madsen kom ind på AIPS-kongressen i Brasilien i april 2000, hvor Rasmus Bech og Tommy Poulsen repræsenteret DS, og han nævnte muligheden for at arrangere AIPS-kongres i Ørestaden (København og Malmø) i 2005 i samarbejde med svenskerne.
- Vi har valgt at vente med at tage stilling til AIPS-spørgsmålet, indtil vi har afviklet Nordisk Kongres i 2001, sagde formanden.

Nordisk Kongres 2001 holdes i København i maj, og projektledere bliver Flemming Thor Madsen, Rasmus Bech, Mads Wehlast, Jørn Højmark og Poul Erik Andersson.

Formanden udtrykte glæde over, at mange af vore 592 medlemmer allerede havde søgt nye AIPS-kort.

Han glædede sig også over de udenlandske priser, der var blevet tildelt Olav Skaaning/Niels Chr. Jung og Claus Bjørn Larsen, og nævnte, at vi for første gang havde oplevet, at fire sportsjournalister var blevet indstillet til Cavling-prisen, nemlig Olav Skaaning Andersen/Niels Chr. Jung og Torben Rask Laursen/Lars Jørgensen. Desuden ønskede han Finn Frandsen til lykke med hædringen for årets sportsfoto.

Til slut sagde Flemming Thor Madsen:
- Foreningen har vokset sig stor, men jeg mener, vi har fundet fodfæste.
- Dog må vi netop i dag - for anden gang - tage afsked med H. C. Møller, der nu forsvinder over i pensionisternes rækker. Det kommer vi nærmere ind på ved Milleniumfesten.


Kasserer H. C. Møller kunne melde om et årsoverskud på 92.015 kr., men det var "et sminket regnskab". Sandheden er nærmere et stort nul, eftersom der var indkommet omkring 90.000 kr. mere i kontingent end normalt. Det skyldes, at 1999-kontingentet blev opkrævet i januar, mens 2000-kontingentet blev opkrævet i november. Derved er der kontingentindtægter for to år med i regnskabet.
H.C. Møller, der er ansvarlig for AIPS-kortene, kunne fortælle, at de 200 første AIPS-kort var udsendt til medlemmerne. De næste 100 var kommet til Danmark den 1. marts, men tilbageholdes stadig af Toldvæsenet, selv om de har erkendt, at vi ikke skal betale toldafgifter af de internationale pressekort.
Ialt har omkring 400 af de 592 medlemmer søgt AIPS-kort.
Han oplyste også, at han forventede en udgift på 200.000 kr. på Milleniumfesten og pegede på, at udgifterne til porto og kontor var steget som følge af hjemmesiden og øgede udgifter på "Den Gyldne Pen".
- Hvis vore udgifter fortsætter på denne måde, kan vi snart se bunden af pengetanken, sagde H. C. Møller på sin karakteristiske lune facon.
Foreningens formue var 790.555 kr. - før Milleniumfesten.
De to revisorer Niels-Christiansen og Jørgen Herbert havde godkendt regnskabet havde godkendt regnskabet med følgende kommentar:
- Medvirkende til regnskabets overskud er, at medlemmerne er hurtige kontingentbetalere, så overskuddet kan altså vildlede. Den forestående fest vil få indflydelse (røde tal) på næste års regnskab, men både kasserere og revisorer håber, at vi klarer os i land fra "Sjælland" uden at kuldsejle.

Ole Tang, Skive Folkeblad, foreslog, at man bruger "de moderne metoder" og udarbejder et budget.
H. C. Møller ønskede ikke budgetlægning, men overlod spørgsmålet til den kommende kasserer.
Frits Christensen roste den afgående kasserer for, at han havde holdt udgifterne til AIPS-kortene i Ungarn ude, så han kunne slutte sit kasserervirke med et flot regnskab.

Kontingentet blev fastsat til uændret.

Valg:
Hanne Højer og Tommy Poulsen blev genvalgt for to år.

Flemming Olesen nyvalgtes som kasserer i stedet for H. C. Møller - for to år.

Suppleanter:
Lars Poulsen genvalgtes som PF-supplent for to år.
Leif Rasmussen valgtes som 1. suppleant for to år.
Flemming Toft nyvalgtes som 2. suppleant for et år.
Alle tre suppleanter indbydes til bestyrelsesmøderne og deltager i det daglige arbejde.

Revisorer:
Niels-Christiansen og Jørgen Herbert blev genvalgt.

Hans Jensen genvalgtes som revisor-suppleant.

Udtrækning af stipendier blev foretaget af Charlotte Pedersen og Lisbeth Poulsen.

Under eventuelt forespurgte Flemming Thor Madsen, hvor medlemmerne ønskede at afvikle næste års generalforsamling.
- Skal det være Odense eller København?
- Bali, foreslog Erik Alexander.

Emnet blev overladt til bestyrelsen.
Sporene fra det lave deltagertal til Bosse-mødet i Odense i februar skræmmer.

Poul Erik Andersson tog handsken op på formandens ønske om reaktionerne på, om DS skal arrangere AIPS-kongres i 2005.
- Jeg kan ikke se, hvorfor man blander Nordisk Kongres og AIPS-kongres sammen. Nordisk Kongres kan arrangeres med den ene hånd i lommen. Det er bare 20 kolleger i tre dage, mens en AIPS-kongres omfatter 110 medlemslande.
- Bestyrelsen har store ambitioner, og det er al ære værd, hvis man føler, man kan løse opgaven.
- Jeg vil dog advare mod at bruge kræfter på det. En AIPS-kongres er blevet mere politisk og minder mere om en IOC-kongres. Det er ikke almindelige journalister som os andre.

Steen Ankerdal:
- Vi er meget kritiske over for den måde, en AIPS-kongres kører på, og vi er meget kritiske over for den tyrkiske præsident og alle hans korrumperede venner. Men vi kan ikke melde os ud af det hele. Derimod har vi en mulighed for at påvirke det, og jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne vise dem, at det kan laves på en anden måde. Det kunne vi vise dem ved at gøre det ordentligt - men måske er det kun en illusion.

Flemming Olesen:
- Jeg var med til kongressen i Budapest, og her fik vi en opfordring af svenskerne til en fælles AIPS-kongres. Det står fast, at kongressen i 2001 holdes i Grækenland og i 2002 i Toronto.
- Jeg er ikke sikker på, at vi er gearet til at arrangere en AIPS-kongres, men vi kan ikke bare lade opfordringen fra svenskerne ligge og flyde. Vi må gøre noget ved det. Svenskerne har en idé om, hvordan vi skaffer pengene, og vi har aftalt med dem, at vi skal holde et møde om sagen. Det er en stor opgave, og jeg er enig i, at vi ikke skal bruge vore egne midler til det, men hvis vi kan få fuld dækning udefra, er det en anden sag. Vi skal skaffe sponsordækning for omkring tre millioner kroner. Derfor er det ikke en død sild. Svenskerne har forestillet sig, hvordan det kan arrangeres.

Poul Erik Andersson:
- Jeg vil gerne advare mod det. Vi kan ikke klare det. Alle er booket op. Jeg kan ikke lide, at vi bruger kræfterne på noget, der alligevel ikke bliver til noget. Det kan godt være, jeg lyder som en gammel sur stodder, men jeg kan ikke se, at vi har kræfterne til det. Jeg er klar over, at bestyrelsen leverer et stykke professionelt arbejde, og jeg vil ikke dæmpe forventningerne, men AIPS-kongressen er et rent udstyrsstykke.

Steen Rudi Thomsen, JP:
- Jeg mener, AIPS er kommet for at blive. Vi er tvunget til at være mëdlem, hvis vi skal have disse AIPS-kort, som vi ikke kan undvære. Jeg bryder mig ikke om at være medlem af AIPS, hvis det er en forening, som alle rynker på næsen over, men jeg støtter bestyrelsens bestræbelser på at gøre AIPS til noget mere troværdigt. DS må gerne være med til at påvirke det, der foregår i Tyrkiet. Vi kan ikke melde os ud. Derfor må vi på banen, når AIPS-kortet er et dagligt instrument. Jeg synes, bestyrelsen skal arbejde videre med sagen, også selv om den koster kræfter.

Marco de los Reyes:
- Jeg er enig med Steen Rudi. Hvis Danmark blev arrangør af en AIPS-kongres, kunne vi smide alt det væk, der ligner IOC. Vi skal ikke bruge penge på hyldester.

Lars Werge spurgte omkring Internettet, og hvorvidt Internet-kollegerne har adgang til landspokalfinalen.
Steen Ankerdal:
- Internetjournalisterne har adgang til de almindelige superligakampe og kan utvivlsomt også komme ind til LP-finalen, men det er ikke noget, vi har tænkt på. Vi har koncentreret os om landskampene, og DBU åbner for to internetpladser til landskampene. Når vi har valgt to, skyldes det, at Infosport og bold.dk er, hvad vi kalder seriøse internetvirksomheder. Derimod må dagbladenes internetredaktioner overtage pladser fra de kvoter, som dagbladene har i forvejen.
Steen Ankerdal oplyste, at der er 145 pressepladser i Parken.

Jens Højbjerg takkede for god ro og orden, og Flemming Thor Madsen takkede dirigenten.

Det eneste, der faldt uden for dagsordenen, var, at dirigenten læste op af Sørine Gotfredsens nye nøgleroman, der udkommer i denne uge.