Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Presseforhold i Royal League

Fredag d. 29. oktober 2004

Fodboldforbundene og ligaforeningerne i Danmark, Norge og Sverige indgik i foråret aftale om etableringen og gennemførelsen af en skandinavisk klubturnering, Royal League, for de fire bedst placerede hold i henholdsvis SAS Ligaen, Tippeligaen og Allsvenskan.

I fortsættelse af tidligere informationer om turneringen har vi hermed fornøjelsen at informere medierne om de væsentligste dele af det pressekoncept - med blandt andet serviceringen af pressen - vi har planlagt for Royal League-turneringen.

Idet turneringens langsigtede målsætning er at forberede klubberne på deltagelse i UEFAs klubturneringer - ikke mindst Champions League - såvel sportsligt som administrativt, har vi planlagt et pressekoncept, der i et vist omfang lægger sig op af UEFAs standarder.

Vi har dog taget forbehold for en række, lokale traditioner for samarbejdet mellem medier og klubber i de tre lande.


royalleague.com:

Turneringens website, royalleague.com, har siden foråret været funktionsdygtig, og indeholder blandt andet nyheder om turneringen.

Siten vil fra uge 45 være tilgængelig i en ny, version i nyt design, der teknisk bygger på dele af et kommende CM-system, som fra 1. februar 2005 vil være væsentligt udbygget.

Medierne vil tillige kunne benytte sig af et extranet med adgang fra royalleague.com.


Medieguide:

Dette extranet vil i løbet af uge 45 blive udbygget med en elektronisk medieguide blandt andet følgende indehold;

- nyhedsformidling,
- pressekit,
- interviewmuligheder,
- pressefotoservice,
- relevante kontaktoplysninger til Royal League-organisationen


- relevante kontaktoplysninger til klubber,
- pressekits for alle kampe,
- pressefoto-service,
- regler og muligheder for akkreditering og interviews,
- supplerende statistisk materiale,
- etc.


Statistik:

Royal League indgår aftale med en svensk leverandør af statistisk materiale, som vil være tilgængeligt for medierne via extranettet.


Pressekit:

Royal League vil tilbyde et specifikt pressekit til hver kamp i Royal League, som dels vil være tilgængeligt på extranettet, dels i printet form på de pågældende stadioner.

Følgende oplysninger skal være indeholdt til brug for pressen/pressekit i on line-version samt til print;

- holdopstillinger - fra alle kampe,
- kampfacts - fra alle kampe,
- spillerstatistik,
- trænerstatistik,
- klubstatistik,
- dommerstatistik,
- resultater/stillinger i Royal League-puljerne
- aktuelt kampprogram,
- resultater/stillinger i national liga,
- "latest news" (skader, form, transfers etc. (fra klubbernes
hjemmesider),
- karantæneliste,
- etc.


Nyhedsformidling:

Royal League vil sikre faktuelle nyheder fra og vedrørende Royal League-organisationen i form af nyheder per mail via database, medierne kan tilmelde sig. Nyhedsformidlingen vil blandt andet omfatte;

- kampprogram/kampændringer,
- disciplinære sanktioner,
- dommerpåsætninger,
- generel journalistisk formidling om turneringen og kampene.

Klubberne vil tillige i løbet af turneringen blive pålagt at oprette mediekapitel på egne hjemmesider med "latest news" indeholdende alle journalistisk relevante oplysninger så som, idet der naturligvis i første omgang skal tages hensyn til klubbernes mulighed for at videreudvikle eksisterende sites (se mere senere).


..


Klubbernes pressekoordinator:

Royal League har som målsætning for klubbernes deltagelse i turneringen, at de stiller mindst én ansat til rådighed til at sikre implementeringen af Royal League's pressekoncept, den daglige gennemførelse og operationelle gennemførelse ved kampene af presseaktiviteterne for klubbens deltagelse i Royal League.

Idet Royal League ikke stiller krav til den pågældendes ansættelsesforhold og organisatoriske kompetence, stiller Royal League dog krav til følgende for så vidt angår klubbens presse-koordinator;

- til rådighed på mail og telefonisk indenfor almindelig arbejdstid,
- kompetence til at varetage definerede arbejdsopgaver.


Tilbud om interviews og elektronisk nyhedsdækning:

I forbindelse med kampene vil Royal League blandt andet sikre, at cheftrænerne og en nøglespiller fra hvert hold er til disposition på et pressemøde senest 10 minutter efter kampene samt, at alle kampens aktører er til disposition i en mixed zone efter bad og omklædning.

For yderligere oplysninger henviser vi til royalleague.com fra kommende uge samt til Royal Leagues presse- og markedsføringskoordinatorer i de respektive lande:

Danmark:

Navn: Birgitte Harder
Telefon: +45 4326 2253 / mobil: +45 2547 3161 (ikke i kontortid)
Mail: biha@dbu.dkVi har tillige fornøjelsen at vedlægge oplysninger om ansættelse af Birgitte Harder til de danske medier.

Norge:

Navn: Tor Idar Aune
Telefon: +47 908 47 231 (mobil)
Mail: tori@nordic-arena.noSverige:

Navn: Michael Ljungberg
Telefon: +46 4010 1580 / mobil: +46 70 306 5077
Mail: ljungberg@textbyran-mlt.se
Transmissionsrettigheder:

For så vidt angår elektronisk nyhedsdækning af kampene er Royal League interesseret i at stille highlighst til rådighed for de ikke rettighedshavende tv-stationer.

Transmissionsrettighederne er således solgt til Kanal 5 i Danmark og Sverige, TV Norge samt Canal Digital.


Medieguiden vil indeholde navne og kontaktmuligheder på de personer, der skal kontaktes for transmissionsrettigheder og highlighst i de tre lande.


Faciliteter:

Klubberne skal som udgangspunkt honorere kravene til faciliteter defineret i UEFA Klublicensmanual for så vidt angår serviceringen af medierne.

Klubberne skal derudover sikre definerede faciliteter, opkoblingsmuligheder og hardware herunder pressepladser, lokale til pressemøde/arbejdslokale, mixed zone og arbejdsrum for fotografer.

Samtlige pressefaciliteter og -områder skal være eksklusivt forbeholdt akkrediterede kommentatorer, journalister og fotografer samt kampens aktører (trænere, spillere og dommere).

Klubberne skal tillige stille opkoblingsmuligheder til rådighed mod betaling.


Akkreditering:

Klubbernes koordinatorer bliver ansvarlige for at akkreditere pressefolk fra eget land til hjemmekampe samt videregive oplysninger om medrejsende pressefolk fra eget land til udekampe til kollega i udenlandsk klub.


Klubbernes websites:

De deltagende klubber i Royal League skal tilbyde en for medierne aktuel opdateret website indeholdende fagrelevant nyhedsformidling for så vidt angår klubbernes deltagelse i turneringen samt;

- statistik på klub, træner og spillere,
- statistik skal opdateres senest 12 timer efter hver officiel kamp,
- "latest news"-information om disciplinær- og skadesituation i førsteholdstrup.

Det kan ikke forventes, at denne målsætning opfyldes allerede fra første turneringshalvdel.


Pressefoto-service:

Royal League sikrer gennem aftaler med pressefotografer i de tre lande dækning af alle kampene i Royal League.

Fotos fra hver kamp i Royal League vil være tilgængelig på extranettet, idet vi - afhængig af fotografernes tekniske muligheder ved de enkelte kampe - har en målsætning om;

- minimum 4 fotos efter 20 minutters spil,
- i alt 8 fotos efter 1. halvleg,
- i alt 16 fotos fra hele kampen efter afslutning.


Disse fotos stilles gratis til rådighed for eksterne medier i relevant, redaktionel sammenhæng (ikke kommerciel), ligesom fotorettighederne kan benyttes af klubberne og turneringens sponsorer i såvel redaktionelle som kommercielle sammenhænge.


Logo:

royalleague.com vil tillige indeholde en designmanual med mulighed for at downloade turneringens logo og designelementer til brug i lay out- og -redaktionelle sammenhænge.

Det er allerede på nuværende tidspunkt muligt at downloade turneringens logo fra den eksisterende royalleague.com.

Pressekoordinatorerne vil tillige kontakte sportsjournalisternes organisationer i de respektive lande med henblik på an koordineret dialog om ovenstående og det fremtidige samarbejde.

Vi håber, at tiltagene i retning af en rationel og aktuel servicering af medierne vil falde ud til alles tilfredshed.


Med venlig hilsen,

Lars Berendt,
kommunikationschef i Dansk Boldspil-Union,
formand for presse- og markedsføringsudvalget i Royal League.


Brøndby, den 28. oktober 2004-10-28


Det er med glæde, jeg kan oplyse jer, at vi nu har ansat en fuldtidsmedarbejder til at varetage presse- og markedsføringsopgaverne (b.t.c) for Royal League i Danmark samt i samarbejde med free lance-koordinatorerne i Sverige og Norge.

Birgitte Harder, 40 år, har en teoretiske baggrund, der omfatter HA, cand.merc. i kommunikation og afsætning, IAA Diploma of Advertising, og senest har hun gennemgået et seks måneders studieforløb på Danmarks Journalisthøjskoles informationsmedarbejder-uddannelse, som hun afsluttede med eksamen indenfor "pressemeddelelse og artikel" med karakteren 10.

Birgitte afslutter med månedens udgang et barselsvikariat som marketingkoordinator hos Canal Digital.

Hun har dermed et indgående kendskab til produktet, idet hun i sit nuværende job er involveret i markedsføringen af Royal League overfor Canal Digitals kunder. Dertil kommer et eksisterende kontaktnet hos de øvrige, relevante tv-stationer, der bliver blandt den kommende koordinators væsentligste samarbejdspartnere.

Aldersmæssigt adskiller Birgitte sig med sine 40 år fra størstedelen af ansøgerne, og af samme årsag kan hun tilbyde en overbevisende, relevant erhvervserfaring på sammenlagt 14 år som marketingkonsulent og -koordinator, heraf to år på et stort reklamebureau og ni år hos et af de danske dagblade.

Hun har udover de markedsføringsmæssige discipliner blandt andet erfaring med pressemeddelelser samt artikelskrivning til trykte og elektroniske medier, webmasterfunktion og kendskab til extranet. I lighed med en række andre ansøgere er Birgitte vildt fodboldinteresseret, hun er aktiv tilskuer, mor til tre fodboldspillende børn, og besidder en aktuel og dyb fodboldindsigt.

Birgitte er blevet tilbudt de samme løn- og ansættelsesvilkår som skitseret for de øvrige kandidater, der var til samtale, og som vi betragter som en attraktiv løn for en nyuddannet cand.merc., cand.comm., cand.mag. eller cand.ling.merc.. Ansættelsen er to-årig.

Vi mener, at Birgittes kompetencer taler for sig selv, mens valget derimod ikke skyldes hendes klubmæssige præferencer, idet hun - ligesom en bekymrende stor del af de øvrige kandidater - har Brøndby som dansk favorithold og Liverpool som sin engelske klub!


Kontakt:

Birgitte tiltræder formelt mandag den 1. november.

Hun får følgende kontaktnumre og mail:

+45 4326 2253 (direkte nummer på kontoret)
+45 2547 3161 (mobil - skal kun benyttes udenfor kontortid)
biha@dbu.dk


Statistik:

Vi modtog 94 ansøgninger til stillingen.

Blandt de 94 ansøgninger lå kun nogle ganske få udenfor de uddannelsesmæssige rammer, vi direkte og indirekte fokuserede på i stillingsopslaget.

Den teoretiske baggrund hos de øvrige godt 90 ansøgere fordelte sig som nævnt med omkring en tredjedel cand.merc., en tredjedel cand.comm. og den sidste tredjedel ligeligt mellem kandidater, der enten er cand.mag. eller cand.ling.merc..

Vi opfordrede tillige kvindelige kandidater til at søge stillingen for at sikre det bredest mulige ansøgerfelt til stillingen i en branche, der måske ikke umiddelbart synes oplagt for kvindelige ansøgere. Godt 40 af ansøgningerne kom fra kvinder.

12 kandidater blev inviteret til samtaler, og de fordelte sig med fire cand.comm., tre cand.merc., tre cand.mag. og to cand.ling.merc. begge med relevante spidskompetencer. Ni af de indbudte kandidater var kvinder, og 11 af de 12 indbudte havde afsluttet deres uddannelse indenfor de seneste par år, flere så sent som i år.


Med venlig hilsen,

Lars Berendt