Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Bedre arbejdsforhold på stadions og i idrætshaller

Fredag d. 11. februar 2005

Danske Sportsjournalister arbejder for bedre arbejdsforhold på stadions og i idrætshaller overalt i landet.

Vi har netop haft et særdeles positivt møde med DIF-medieudvalgets formand Arne Madsen og fremtrædende mediefolk fra forbundene.

Konklusionen blev, at Danske Sportsjournalister skal udarbejde en detaljeret manual om vore ønsker for bedre arbejdsforhold, så forbundene og klubberne ved, hvad de skal forsøge at gøre bedre.

Det er vigtigt, at DU bidrager til denne manual.

Alt tyder på, at manualen vil blive modtaget positivt og i den ånd, vi ønsker.

Til gengæld kan det ikke hjælpe, at vi glemmer noget - og kommer med tilføjelser som "forresten, vi glemte lige...".

Vi skal have DINE ØNSKER med i manualen med det samme.
Ingen input er for store, og ingen er for små.

Derfor er det vigtigt, at du sender din mail med dine ønsker - senest 20. februar til DS' næstformand Marco de los Reyes på mail-adressen:

marco@berlingske.dk

Vi vil forsøge at udarbejde en liste efter samme princip som hotellerne:

Fem stjerner - kræver følgende faciliteter

Fire stjerner - kræver følgende faciliteter

osv.

Derved vil der også være forskel på Parken som den største arbejdsplads for os - og stadions og haller til 1. divisionskampe samt arrangementer inden for de forskellige forbund.

........................

Her er den manual, DS har anvendt til dato, men der er brug for en markant opdatering og videreudvikling. Hele bestyrelsen er samlet for at sammenskrive en ny manual den 1. marts kl. 19.00 - så send dit input hurtigst muligt.
........................


Stadionforhold til pressen

Her er de væsentligste ønsker vedr. presseforholdene, både omkring byggeriet og det praktiske, når nye faciliteter tages i brug:

1. Minimum 20 siddepladser med skrivepladser. Det er vigtigt, at pressepladserne er brede nok, så alle journalister kan sidde og skrive. Vi advarer mod at afsætte for lidt plads til hver journalist - som det er sket mange steder rundt om i Europå på nye stadion. På hver plads skal der være et el-stik. Det er det vigtigste, da pressefolk i dag møder med computere, der kræver strøm.
Det er vigtigt med mulighed for at overdække pladserne i tilfælde af regn, så der ikke kommer vand i computerne.
Pas på med at lave presselogen for lille. Se, hvordan det er i Esbjerg og Ikast. Der er slet ikke plads til alle, og det giver problemer.

2. I gamle dage var telefonstik det vigtigste. I dag skal der også være telefonstik til radioreporterne, men de skrivende journalister vil oftest bruge mobiltelefon og sende via dem. Derfor vil der til 20 pladser være brug for 3-4 elstik, evt. et par stykker med forlængerledninger.

3. Det er vigtigt, at pressefolk ikke bliver placeret sammen med VIP'erne og sponsorerne. Det gør man f.eks. i Vejle, og vi kunne underholde med masser af problemer med at blande disse to kategorier. La' vær med det.

4. Placering af presseboksen skulle meget gerne være midt for banen. Hvis der laves et bur til pressefolk, er det vigtigt, at der ikke er store sprosser, som dækker for udsynet.

5. Pressebordene skulle gerne være nærmest spillepladsen og ikke som i Odense bag ved tilskuere, der konstant rejser sig og råber og skriger eller jubler. Det du'r bare ikke.

6. Det kan være en god ide at opdele presseafdelingen i:
1. radioreportere
2. tv-reportere
3. de skrivende reportere
På Ikast stadion oplever vi, hvordan en radioreporter sender direkte fra kampene til lokalradioen, og det er ingen god idé, hverken for den pågældende reporter eller for de øvrige i presseboksen.

7. DS ønsker, at alle pressefolk i presselogen har AIPS-pressekort.
Vi befinder os i en verden, der bevæger sig meget, og vi kan opleve, at Internettet breder sig, så der er "udsendte reportere" fra klubbens egen hjemmeside, modstandernes hjemmeside, medlemsblad, den lokale ugeavis - ja, vi ved ikke, hvilke medier der dukker op senere, men det er vigtigt at holde disse grupper adskilt fra AIPS-medlemmer.

8. Vigtigt: Parkeringspladser, der er forbeholdt pressen, og hvor der ikke parkerer spillere, trænere, ledere, sponsorer og andre. Det er et stort problem mange steder, f.eks. i Vejle, hvor parkeringen ved store tilskuertal er kaotisk. Det medfører bl.a., at der er spærret af ind til pressens parkeringspladser op til en halv time før kampen. Det er et skræk-eksempel for alle, der skal lave presseparkering.
Presseparkeringen skal være tæt på stadion, og det er vigtigt, at der er en styrmand til parkeringen på kampdagen. Pressefotografer kan ofte være tvunget til at køre midt i kampen, og så er det ikke så smart, at deres biler er buret inde, så der skal efterlyses flere biler for at hjælpe dem ud.

9. En særskilt presseindgang med tydelig markering: PRESSE.

10. Et presserum, hvor reportere kan arbejde efter kampen. I Viborg oplevede vi, at de slukkede lyset på stadion, låste presseboksen og efterlod de arbejdende pressefolk på herrens mark. Det er mest praktisk, at vi skriver efter kampen, og det skulle der gerne være mulighed for.

11. En fast kontrollør/repræsentant, som pressen kan henvende sig til.

12. Mulighed for at sende telefax efter kampen. Det gælder især de aviser, der bruger karaktergivning, og som skal sende karaktererne hjem, når kampen fløjtes af.

13. Monitor i presseboksen. Det er en god idé med en tv-monitor som i Silkeborg. Det giver mulighed for at se slowmotion-optagelser af diskutable tilfælde. Der er mange steder internt tv, og det breder sig mere og mere. Hvis man vil have et byggeri, der passer til fremtiden, vil tv være en naturlig del af fremtidens fodboldstadions, både til VIP'erne og i presseboksen.

14. Eventuelt (her kan der være tale om småting og praktiske ting).

Pressefotograferne
--------------------------
Her gælder presseparkeringen og markeringen af presseindgangen naturligvis også, og når vi tæller antallet af presse-P-pladser op, skal man huske alle kategorier, TV, radio, skrivende, internet og fotografer.

Skamler.

Hvis der skal bruges foto-veste, indskærpes det, at det er veste uden reklamer.

Opholdsfaciliteter før kampen, i pausen og efter kampen.
Der bør være stabile borde og stole, så det giver fotograferne mulighed for at installere computere.
Rummet skal indeholde 220 volt-stik og stikdåser, telefon- og ADSL-linier. Den enkelte bruger betaler for benyttelsen.

Fotografer, der skal sende billeder direkte fra stadion, installerer som regel deres computer, inden kampen går i gang. Derfor bør der kun være adgang for autoriserede og fotograferne i opholdsrummet. Det er meget dyrt grej. Hvis rummet aflåses, bør manden med nøglen ikke befinde sig alt for langt væk, da fotografer arbejder individuelt.

En ansvarlig for presseområdet, så der er nogen at henvende sig til, hvis en eller flere fotografer, der ikke er vant til at færdes til store fodboldkampe, ikke kender de skrevne og uskrevne regler.

Vedrørende etablering af lysanlæg - fotograferne påpeger, at det er vigtigt, at mængden af lys følger UEFA's regler.

Der er ikke behov for mørkekammer-faciliteter.

---------------------------------
Det vil være en god idé, hvis journalister og fotografer har det samme lokale til kaffe og servering i pausen, så de kan mødes til planlægning før kampen og i pausen.
Dette er f.eks. et problem i Århus.