Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Ledige jobs

Fredag d. 4. marts 2005

IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT SØGER
Tr e medarbejdere
Idrættens Analyseinstitut søger tre medarbejdere til udarbejdelse af evalue-ringer
og analyser samt formidling af idrætspolitiske emner.
Medarbejderne skal sammen med den daglige ledelse udvikle det nyetablerede
institut til et banebrydende center for viden om danske idrætspolitiske forhold.
Ansøgerne forventes at have indsigt i dansk og international idræt.
To analytikere
PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
•Udarbejde evalueringer og analyser
af høj faglig kvalitet med særlig
vægt på områder som: 1) Idrættens
organisering 2) Idrættens økonomi
3) Befolkningens idrætsdeltagelse,
4) Idrættens kulturpolitiske rolle
5) Idrætspolitik.
•Formidle egne analyser samt anden
relevant viden om idræt på en
interessevækkende og vedkom-mende
måde.
Ansøgere med en relevant samfunds-videnskabelig
kandidatuddannelse vil
blive foretrukket.
Formidlings-medarbejder
PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
•Opbygning og vedligeholdelse af
hjemmeside og vidensbank.
• Layout og redigering af nyheds-breve
samt formidling af relevant
forskning og idrætspolitisk stof.
Ansøgere til stillingen skal have en
faglig baggrund inden for journa-listik
eller kommunikation samt et
godt kendskab til layout, it og for-midling
via internettet.
ANSÆTTELSESVILKÅR
Stillingerne besættes snarest muligt på tidsbegrænsede
kontrakter med mulighed for forlængelse. Ansættelse
og aflønning sker efter gældende overenskomst mel-lem
Finansministeriet og relevant faglig organisation.
Mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.
Arbejdsstedet er København. Alle kvalificerede uanset
alder, køn, race, religion og etnisk tilhørsforhold
opfordres til at søge stillingerne.
ANSØGNINGER
bilagt relevant dokumentation stiles til instituttets
direktør, Henrik H. Brandt, Egebæksvej 84,
8270 Højbjerg. Ansøgningen skal være Idrættens
Analyseinstitut i hænde senest den 29. marts kl. 14.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
hos formanden for Idrættens Analyseinstitut,
Inge Nesgaard, tlf. 4014 9194,
Nesgaard@stofanet.dk eller hos
Henrik H. Brandt 2921 0972,
hhbrandt@webspeed.dk
Læs mere om grundlaget for Idrættens
Analyseinstitut på Kulturministeriets hjemmeside,
www.kum.dk/sw13848.asp
Idrættens Analyseinstitut skal skabe overblik over og indsigt i
idrætsområdet nationalt og internationalt, analysere konsekvenser
af og perspektiver ved idrætspolitiske initiativer samt initiere offent-lig
debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål. Instituttet er en
selvejende institution under Kulturministeriet.