Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

44 til generalforsamling

Torsdag d. 10. marts 2005

44 til generalforsamling

- Velkommen til alle, der har kæmpet sig gennem sneen, sagde formand Steen Ankerdal i sin velkomst til de 44 deltagere på Danske Sportsjournalisters generalforsamling på KB på Pileallé i København onsdag den 2. marts.
Snestormen hærgede Danmark i netop den uge, DS havde valgt til generalforsamlingen, og det var forklaringen på det relativt lave deltagertal.

Jens Højbjerg blev valgt som dirigent - traditionen tro.

Formand Steen Ankerdal aflagde beretning og startede med at mindes tre afdøde kolleger, Poul Erik Andersen, tidligere sportsredaktør på Jyllands-Posten, John Idorn, der var en legende og den førende historiker i dansk sportsjournalistik, samt den finske formand for sportsjournalisterne, Paul Lemström.

Derpå aflagde Steen Ankerdal beretning, dels om året, der gik, dels om planerne for det kommende år.

Kasserer Flemming Olesen gennemgik regnskabet og oplyste bl.a., at der kun er søgt 33 AIPS-kort.

To forslag til ændring af vedtægterne blev vedtaget.
De indebærer bl.a., at der fremover bliver direkte valg af formand og kasserer på generalforsamlingen fra 2006.
Ordlyden:

§3, stk 2.
Alle medlemmer modtager Danske Sportsjournalisters nationale medlemskort, der fornyes hvert andet år.
Alle medlemmer kan (mod betaling af AIPS-gebyr) få udstedt det internationale pressekort fra AIPS, der fornyes hvert andet år.
Bestyrelsen kan dispensere og udstede midlertidige medlemskort og AIPS-kort, når særlige forhold taler for det.
AIPS-kort tildelt på dispensation giver ikke stemmeret på generalforsamlingen, og indehaveren er ikke valgbar til bestyrelsen.
Et aktivt medlem, der pensioneres, kan bevare sit medlemskort og AIPS-kort.
Medlemskort og AIPS-kort tilhører DS og skal tilbageleveres til foreningens kasserer/sekretær ved udmeldelse eller eksklusion.
I tilfælde af misbrug kan medlemskort og AIPS-kort inddrages.
Bestyrelsens beslutning i så henseende kan indankes for generalforsamlingen.

§4, stk. 3,punkt 6:
Valg af
a. Formand
b. Kasserer
c. Bestyrelsesmedlemmer
d. Suppleanter

§4, stk 7
Valg ifølge dagsordenens paragraf 4, stk. 3 6 a, 6b og 6c er to-årige.
I ulige år vælges formand og tre bestyrelsesmedlemmer.
I lige år vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

Valg ifølge dagsordenens stk. 3, punkt 6 d (suppleanter) er et-årige.
Der vælges en første- og en andensuppleant samt en PF-suppleant.
Såfremt der bliver brug for yderligere suppleanter, er bestyrelsen bemyndiget til at udpege suppleanter frem til den førstkommende generalforsamling.

Til bestyrelsen blev Steen Ankerdal, Marco de los Reyes, Per Kjærbye og Line Ernlund genvalgt.
Andreas Kraul blev valgt som 2. suppleant i stedet for Peter Grønborg.
Mads Wehlast blev genvalgt som 1. suppleant, og Jens Dresling genvalgtes som PF-suppleant.
Revisorerne Niels Christiansen og Jørgen Herbert genvalgtes.
Det samme gjorde Hans Jensen som revisorsuppleant.

Medieforsker, dr. phil Anker Brink Lund, netop udnævnt til professor i Media Management and Communicative Governance ved Copenhagen Business School International Center for Business and Politics, tidligere professor i mediesociologi ved Institut for Journalistik på Syddansk Universitet i Odense, var årets gæstetaler på generalforsamlingen. Han tog udgangspunkt i sin rapport om sportsjournalistikken ved OL i Athen 2004, og det var et lærerigt og populært indslag med masser af interessante synspunkter, der gav anledning til spørgsmål og debat. Desværre tillod tiden ikke, at vi kom helt i dybden med alle detaljer, men Anker Brinch Lund konkluderede:
- Sportsjournalistikken har sejret ad helvede til og har bredt sig til andre områder.´Man skal aldrig undervurdere sine læsere, lyttere og seere - og man skal aldrig overvurdere sin redaktionssekretær!

Steen Ankerdal holdt talen for årets sportsjournalist, Jan Schouby fra Århus Stiftstidende.
Jan Schouby takkede for prisen.

Årets stipendier gik til:
Jeppe Lodberg, Jens Højbjerg, Johnny Johansen, Casper Hjorth, Pia Koppelmann, Peter Bistrup, Jan Løfberg, Hanne Højer, Jørgen Herbert og Niels Christiansen.

Under eventuelt lagde bestyrelsen op til en debat om "Play The Game".
Der kom en del forskellige holdninger frem, og konklusionen blev, at bestyrelsen arbejder videre med sagen.
Medlemmernes tilkendegivelse var, at Danske Sportsjournalister skal gå ind i "Play The Game" under en eller anden form, og det er op til bestyrelsen at finde frem til formen og omfanget for deltagelsen i "Play The Game".