Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Forslag til DS

Onsdag d. 6. april 2005

Danske Sportsjournalister har modtaget følgende forslag, som vi gerne vil have debatteret under debatforum:

I forlængelse af mit indlæg på debatsiden vedr. legater og stipendiater har Ankerdal svaret mig i en personlig mail (det er derfor, der ikke er flere indlæg på debatsiden) og bekræftet min mistanke om, at de 10 x 1000 kr. mest skal ses som et lokkemiddel for at få folk til generalforsamling.

Da jeg godt kender den faste klike af medlemmer, der møder op til generalforsamlingerne, vil jeg derfor her fremsætte et forslag om, at man på næste generalforsamling gør 1 af 2:

1) Legatuddelingen sløjfes og pengene anvendes til andre formål. Det kan den velærværdige bestyrelse sikkert godt finde ud af.

2) Udlodningen af legater foretages blandt samtlige DS-medlemmer. Det er dem (os), der har betalt. Hvorfor skal de velbjærgede deltagere på generalforsamlingen så løbe med gevinsten. Det kan jeg ikke se det rimelige i. I forvejen er det så lidt, vi ude i provinsen kan drage nytte af vores DS-medlemskab.

Det sidste finder jeg selv mest sympatisk.

De venligste hilsner
Kjeld Lundbæk
Bornholms Tidende


Danske Sportsjournalisters formand Steen Ankerdal kommenterer forslaget således:

Kjeld Lundbæk har her på hjemmesiden rejst spørgsmål om de årlige legat- og stipendie-uddelinger på generalforsamlingen.

Det forholder sig fuldstændigt som anført og kritiseret:
De ti legater á 1000 kroner lodtrækkes blandt medlemmer, der møder op på generalforsamlingen. Og ja, argumentet er, hvor primitivt det end måtte lyde, at det kan anspore til at deltage i generalforsamlingen.

Man kan selvfølgelig diskutere det rimelige/saglige i, at vi har denne praksis. Men den er godkendt på en generalforsamling, så det er der, den i givet fald skal ændres.

Vi har tidligere haft en anden pulje på 10x1000 kr, hvor alle medlemmer i DS kunne vinde, men det var kun i en kort periode, hvor vi havde flere penge i kassen -og færre udgiftskrævende aktiviteter. I dag er holdningen i bestyrelsen - og på generalfordamlingen, at det er bedre at investere pengene i aktiviteter (efteruddannelse og kurser) som alle medlemmer kan have nytte af.

At det er svært for provinskollegaer at få tid og måske råd til at tage til DS-generalforsamling, er vi aldeles bevidste om i bestyrelsen. Det er faktisk årsagen til, at generalforsamlingen ikke længere ligger på en mandag, som er den rigtig hårde ugedag for mange provinskolleger.

Vi forsøgte af samme grund at holde generalforsamling i Odense hvert andet år, men fremmødet, også fra provinsmedlemmer, var faktisk mindre end i København.
Derfor holdes generalforsamlingen nu i hovedstaden, siger formanden.

Kjeld Lundbæk har også fremsendt et andet forslag vedr. kurser med denne ordlyd:

Forresten - det minder mig om, at der for år tilbage blev arrangeret et par seminarer - først med fodbold og senere med håndbold som tema. Jeg var med på fodbolddelen, hvor der var spændende gæster (bossen fra Newcastle, en medie-købmand fra Schweiz, juristen Gangsted m.fl). Trænger det ikke snart til en opdatering - evt. i samarbejde med Efteruddannelse, som jo ved gud ikke henvender sig specielt til sportsfolket?


Hertil er formandens reaktion:

Når der ikke har været tilbudt sports-fodboldkurser i efterudannelsens regi, er årsagen ikke mangel på initiativ hos efteruddannelsen og DS, men mangel på tid og tilmeldinger fra aktive og ophængte sportsjournaslister. Vi har faktisk måtte aflyse en eller to gange sammen med efteruddannelsen, fordi der manglede deltagere.
I stedet har vi lavet kortere arrangementer - på en hel eller en halv dag.
Senest havde vi et møde med Frits Ahlstrøm og Lars Berendt om EM 2004, hvor fremmødet var pænt, men ikke mere.
Et andet omkring sikkerheden forud for EM og OL 2004, hvor vi både topfolk fra PET og landsholdets kendte ledsagere havde pinligt få deltagere. Havde kursusudvalget ikke selv deltaget talstrækt, havde der siddet flere i panelet end på deltagerrækkerne.
Af samme årsag - og efter debat på generalforsamlingen har lavet vi de korte eftermiddags- og gå hjem-møder samt en dages kurser.
Senest har fotograferne har haft endnu et velbesøgt fotokursus på en dag - og det forsøges nu også med heldags-møder rettet mod journalister.
Vi er helt enige i, at kurser er et felt, hvor DS kan og skal gøre noget for medlemmerne.
I forlængelse af debatten på generalforsamlingen diskuterer vi på bestyrelsesmødet den 7. april, hvor meget vi skal engagere DS i den internationale konference om sport og medier i København til efteråret Play the Game. Den er i praksis også en efteruddannelse, siger Steen Ankerdal.


Kjeld Lundbæks forslag fremsættes på generalforsamlingen i marts 2006.