Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

AIPS, Brasilien, Internet og resolution

Fredag d. 28. april 2000

Fredag var dagen, hvor Internetudvalget med Marina Witte, Holland, som formand skulle fremlegge udvalgets arbejde.

Problemerne omkring en loesning er store, fordi der erhimmelvid forskel fra land til land. Det viste sig allerede i udvalget, hvor Tyskland har set et Internetfirma koebe rettighederne, Holland styrer al akkreditering selv via den fuldtidsansatte Marina Witte - staerk kvinde - og Schweiz har ogsa specielle tilstande.
Alle tre lande har nationale sportspressekort ud over AIPS-kortet. Helt overfloedigt efter vores opfattelse.

Konklusionen var et resultat af kompromiser.

AIPS boer ikke overlade afgoerelserne til arrangoererne.

Hvem skal have sportspressekort:
Kun professionelle journalister og fotografer.

Hvem skal ikke have sportspressekort:
amatoerer
frivillige hjaelpere i fodboldklubber og deres samarbejdspartnere
klub-websites
klubbladredaktoerer
repraesentanter fra sponsorer
pressesekretaerer, der arbejder for klubber eller forbund.

Konklusionen:
Der skal ikke goeres nogen forskel paa kriterierne for at lukke sportsjournalister ind, naar der er tale om professionelle med pressekort.

Denne konklusion blev forelagt AIPS-kongressen i dag, og det endte med, at Rasmus Bechs forslag fra talerstolen i gaar om en resolution omkring Internet blev vedtaget.

Den omhandler, at der skal laves en resolution fra kongressen.
Derimod havde vi ikke noget modangreb, da president Togay foreslog at saette Internet paa dagsordenen paa neste kongres i Toronto fra 21. til 26. maj 2001.
Rasmus Bech havde peget paa behovet for enhurtig loesning, men med 137 medlemsblade er det et meget tungt apparat til hastesager.

Resolutionen blev, at alle nationale forbund fik til opgave at tage emnet op og komme med en tilkendegivelse paa kongressen 2001.
Der er Nordisk Kongres umiddelbart foer kongressen i Toronto, og dermed vil der ogsaa vaere mulighed for at diskutere sagen og lave en sidste afpudsning foer kongressen i Toronto.

Vi er tilfredse med resolutionen, men traette af tidshorisonten.
Derfor vil vi gerne opfordre vore medlemmer til at starte debatten med det samme paa debatforum.