Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Abernes paradis

Mandag d. 1. maj 2000

A-I-P-S - ja, saadan udtales organisationen korrekt, men paa kongressen i Fortaleza havde arrangoerne ved en beklagelig fejl faaet byttet om paa bogstaverne, saa der paa det officielle skilt bag president Togay stod APIS.

- Det har vi gjort for at forhindre folk i at udtale vore fire bogstaver som "apes". Vi vil ikke beskyldes for at vare abernes paradis, forklarede en ad topfolkenes med et blink i oejet.

Danske Sportsjournalister tog til Fortaleza med de bedste og mest saglige intentioner og for at forsvare de oensker, der blev fremsat paa generalforsamlingen, bl.a. vedroerende Internet.

Vi fik sat skub i foretagendet og fik sat dagsordenen for debatten omkring Internetspoergsmaalet.
Vi var ikke de mest populaere i forsamlingen paa grund af vores skarpe indlaeg, men alle kom da og sagde paent farvel, da vi begav os ud paa en jordomrejse via Sao Paulo - hvorfra disse linier skrives - for at forsoege at finde Copenhagen paa verdenskortet.

Vores konklusion af kongressen er, at den i for hoej grad har praeg af socialt samvaer.

Det internationale forbunds regelsaet, som byder, at forslag til forandringer af nogen som helst art skal indsendes fem uger foer kongressen - hvilket udelukker forslag fra gulvet og forslag, der udspringer af debatten - goer, at den siddende president kan styre loejerne helt, som han vil, og det gjorde han ogsaa, baade som president og som ordstyrer.

Det er tydeligt, at forandringer ikke er velkomne.
Der er naermest tale om pro forma diskussioner.
Medvirkende er, at mange af de 47 lande, der er representeret her, ikke er kommet for at diskutere nytenkning og udvikling af AIPS-samarbejde, men ser det som et moede med gode gamle venner. Mange af de delegerede har konerne med og ser det som en god ferie. Flere af dem er allerede begyndt at tale om, hvad de skal se og foretage sig i Toronto naeste aar.


Vores umiddelbare rapport til bestyrelsen vil indeholde en opfordring til en diskussion af vores fremtidige engagement i AIPS-arbejdet.
Skal vi fortsat lade os representere paa disse charteragtige udflugter?

Det er vores netop hoestede erfaring, at vi kom til Fortaleza med ganske andre intentioner end hovedparten af de delegerede.
Det var Tordenskjolds soldater, der deltog i diskussionerne, nogle lod sig overhovedet ikke hoere i debatten. De var kun hoejtroestede under middagen.

Sammen med Holland, Norge og Tyskland var Danmark ene om at representere en form for fremsynethed.
Som en af de delegerede udtrykte det:
AIPS kunne vaere en langt staerkere organisation, end den er i dag, og pressen kunne fremstaa styrket i forhold til organisationerne, eks. IOC - i stedet for at forsoege at ligne IOC.

RB/TP