Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Forslag til generalforsamlingen

Tirsdag d. 14. februar 2006Brønshøj d. 9/2 2006.

Hermed indsender jeg : Mogens Ruggaard, DS-medlem siden 1965 følgende til debat og forhåbentligt vedtagelse under punkt 5 : Indkomne forslag på DS-generalforsamlingen, 8. marts 2006 på KB"s anlæg Pile Alle :

FORSLAGET :

Oprettelse af et legat til DS-medlemmers efteruddannelse.

1. Navn :
Legatets navn er Gunnar Nu Legatet. Til minde om denne store journalist, der var DS-kasserer i en årelang periode.

2. Formål :
Legatet skal yde økonomisk støtte til DS-medlemmer, som har
konkrete planer til efteruddannelse i udlandet eller herhjemme.

3 : Økonomi :
Legatets størrelse er hvert år lig med renteafkastet af den til enhver tid stående DS-formue. Eller en del af dette afkast.

4 : Ansøgning :
Alle DS-medlemmer kan søge i skriftlig form. Ansøgning skal være bilagt et budget samt skriftlig dokumentation for, at ansøgers projekt kan gennemføres på valgte uddannelsessted. For projekter i udlandet skal nødvendige sprogkundskaber ligeledes dokumenteres.

5 : Behandling af ansøgninger :
DS nedsætter en legatkomite bestående af et ulige antal medlemmer. For at undgå al tale om nepotisme nedsattes også et hold indskiftere. Komiteen vælger en - eller i givet fald flere -ansøgere. Den/disse indstilles til DS-bestyrelsen, som har den endelige afgørelse.

6 : Rapport :
Modtagere opfordres til at sende en eller flere artikler til DS-bladet Den gyldne Pen.

Noter :
Uddannelsessteder kan eksempelvis være store europæiske/udenlandske sportsdagblade, eller magasiner. Betydendende TV-stationer, eksempelvis Sky Sport, Golf Channel, ADR, ect. - ect. Det kan også være kortere eller lange ophold på udenlandske universiteter, som har seminarer om journalistik på programmet. Ligesom legatet naturligvis kan gives til projekter i Danmark/Grønland/Færøerne.
Når der under forslagets punkt 5 foreslås, at komiteen har et hold indskiftere for at undgå tale om nepotisme, skal der her for belysning af dette anføres et tænkt eksempel : Et af vore store morgenblade har et medlem i komiteen. En af dennes kollegaer er blandt ansøgerne, det pågældende medlem viger så sin plads og erstattes ved denne lejlighed af en indskifter.
Endelig er det tanken, at legatkomiteen skal bestå af medlemmer, som ikke samtidigt har sæde i DS-bestyrelsen. Idet denne som nævnt ovenfor har den endelige afgørelse.


med mange venlige hilsnerMogens Ruggard.