Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

AIPS-kongres i Qatar

Torsdag d. 4. maj 2006

Stort hul i kassenAf Flemming Olesen og

Steen Ankerdal i DOHA, QatarDer var rekord-deltagelse og rekord-underskud, da AIPS holdt sin 2006-kongres i Qatars hovedstad Doha fra lørdag den 29. april til tirsdag den 2. maj.

88 lande havde sendt repræsentanter til Doha, der ligger ud til den persiske golf. Dertil kom, at fire nye lande – Bahrain, Equatorial Guinea, Togo og Mali blev optaget. Dermed er AIPS tæt på at tælle 150 medlemslande.

Kongressens store samtale-emne var regnskabet, som revisorerne ikke kunne anbefale og kongressen derfor ikke kunne godkende.

Kort sammenfattet er der omkring 200.000 dollars, godt 1,2 millioner kroner, der ikke er bilag for.

Sammenholdt med, at der aldrig har været den million dollars i kassen, som AIPS’ tidligere præsident Togay Bayatli pralede af ved sin afgang sidste år, at udgifter fra 2004 først er blevet betalt i 2005, og at den nye ledelse har investeret en hel del i ny teknologi, nyt blad og nyt kontor betyder det, at AIPS formue ved indgangen til 2006 kun er på godt en halv million dollars.

Skandalen omkring de 200.000 dollars, der ikke er dækning for, fik på nordisk foranledning AIPS-kongressen til alene at konstatere, at man er vidende om den økonomiske situation ved udgangen af 2005.

Men regnskabet blev ikke godkendt.

Derfor blev AIPS-ledelsen pålagt at hyre et eksternt revisions-selskab til professionelt at gennemgå regnskabet for 2005, så revisionsfirmaet kan opklare, hvor de 200.000 dollars er blevet af. Eller fastslå det samme som AIPS egne revisorer Bartholome Hunger, Schweiz og Steen Ankerdal, Danmark: At der er forsvundet godt en million kroner ud af AIPS i det sidste år, hvor tyrken Togay Baytli var præsident.

Revisorerne konstaterede i deres rapport til Eksekutivkomiteen, en rapport, som de også fremlagde for kongressen, at:.. frem til 10. juni 2005, hvor Gianni Merlo afløste Togay Baytli som præsident og en ny eksekutivkomite tog over, har der ikke eksisteret en egentlig bogføring i første halvdel af 2005 – og tidligere år,

.. at udgiftsbilag manglede - især fra den tidligere præsident,

.. at en del udgifter var ”dokumenteret” på håndskrevne lapper – uden originale bilag,

.. at revisorerne ikke kunne se dokumentation for AIPS’ indtægter – og indestående i banker,

.. at der ikke eksisterer kontrakter med de ansatte, der regulerer løn, sociale ydelser, feriepenge etc.,

.. at der ikke eksisterer dokumentation for lønforhøjelser på op til 60 procent på et år. Niveauet er i øvrigt højt efter standarden i Ungarn, hvor AIPS kontor har ligget i en årrække.


På den baggrund kunne revisorerne ikke indstille regnskabet til godkendelse hvad angår første halvdel af 2005.

Derimod er der orden i tingene i anden halvdel af året, hvor kassereren Jorge Ribeiro, Portugal, har gjort et stort arbejde for at rydde op i regnskabet og det daglige bogholderi.

Men som helhed betød det, at kongressen ikke kunne godkende regnskabet for 2005, idet man jo ikke kan godkende et halvt årsregnskab.

Revisorerne foreslog Eksekutivkomiteen,.. at man fremover ansætter en bogholder,

.. at man kører hele regnskabet i en valuta (euro),

.. at man nedsætter et revisionsudvalg, der skal fastsætte retningslinjer for AIPS’ forbrug.

.. at man får lavet rigtige kontrakter med de ansatte, og

.. at man hyrer et professionelt revisions-selskab – til at kontrollere regnskabet, ligesom vi har i Danske Sportsjournalister.Disse anbefalinger vedtog både eksekutivkomiteen og kongressen.

Et nyt regnskabs- og revisionsudvalg fik kasserer Ribeiro og revisorerne Hunger og Ankerdal som medlemmer.

Fra Norden lagde vi pres på Merlo, så han hurtigst muligt får et professionelt revisionsfirma til at gennemgå 2005 regnskabet, så der kan blive klarhed over, hvor de 200.000 dollars er blevet af.

Selvom næste års kongres i Bregenz både kommer til at tage stilling til det endelige regnskab for 2005 - og det ordinære for 2006 – mener vi og mange andre europæiske lande, at skandalen med de 200.000 dollars skal opklares hurtigst muligt.

AIPS’ nye hjemmeside – aips-media.com – kan passende bruges til at holde medlemslandene orienteret om opklaringen af affæren.Noter fra kongressen:

AIPS fik på kongressen i Doha nye love, lavet i samarbejde med den nye juridiske rådgiver, Francois Carrard, tidligere direktør i IOC.AIPS flytter i løbet af 2006 sit hovedkvarter fra Budapest til Lausanne, hvor ”den olympiske by” de næste fem år stiller kontor til rådighed for AIPS – gratis.Næste års AIPS kongres foregår i Bregenz i Østrig. Men det er første gang, at tre medlemslande – Østrig, Schweiz og Liechtenstein – deler værtsskabet. Det er i lille format en prøve på fodbold-EM 2008, som Schweiz og Østrig er vært for.Kongressen i 2008 skal foregå i Beijing – få måneder før de olympiske sommerlege. Derimod vides det ikke, hvor kongressen i valgåret 2009 – skal foregå. Rom og London er nævnt som kandidater.I kølvandet på den europæiske kongres i Dublin midt i april, hvor Norden hverken fik sine forslag til modernisering og effektivisering af UEPS vedtaget eller fik valgt sin formandskandidat, er vi enige om at intensivere det nordiske samarbejde. Det sker bl.a. ved et møde i Finland i november i forbindelse med det finske sportjournalistforbunds 75 års jubilæum.AIPS eksekutivkomite holdt møde i Doha dagen før kongressen. Den eneste kontinentale formand, der udeblev uden grund, var Europas Jerzy Jakobsche. Polakken ankom dog senere – og forestod mødet blandt alle europæiske lande – uden at vi dog blevet meget klogere på, hvad han egentlig vil.Det tyrkiske forbund havde stillet forslag til kongressen om, at æres-præsidenter og æresmedlemmer skal inviteres til AIPS’ kongresser og eksekutiv-komite-møder med taleret.

Forslaget, som lugtede lagt væk af at være Togay Bayatlis værk, blev trukket tilbage, fordi de nye love i forvejen giver eksekutiv-komiteen mulighed for at invitere æresmedlemmer og bruge dem som konsulenter.For første gang var der et debat-tema på en AIPS-kongres. Det handlede om kvinder i sportsjournalistik – og havde baggrund i det internationale sportsstævne for kvinder med muslimsk baggrund, der fandt sted i Teheran i 2005 med AIPS’ støtte. Også fremover vil AIPS-kongresserne have et tema, hvor inviterede talere lægger op til debat.