Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Nyt indlæg

Tirsdag d. 21. november 2006

Generalforsamling

Onsdag den 14. marts 2007 kl. 12.00

på KB's anlæg, Pileallé, Frederiksberg

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af
a. Formand
På valg: Steen Ankerdal
b. Kasserer
Flemming Olesen (ikke på valg)
c. Bestyrelsesmedlemmer
På valg: Per Kjærbye
d. Suppleanter
7. Valg af tre suppleanter - heraf mindst een PF.
På valg:
Maja Rosager
Casper Hjorth (modtager ikke genvalg)
Jens Dresling

8. Valg af revisorer
På valg er:
Niels-Christiansen og Jørgen Herbert

9. Valg af revisorsuppleant
På valg er:
Hans Jensen

10. Uddeling af "Den Gyldne Pen", uddeling af stipendier og legater

11. Eventuelt

Bemærk - kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen og vinde legater.

Bemærk - efter generalforsamlingen er der frokost.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle sendes til sekretær Tommy Poulsen senest den 17. februar.