Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Akkrediterede til OL i 2008

Torsdag d. 7. december 2006

København den 6.12.2006


Til redaktionerne på

Berlingske Tidende, BT, Bådmagasinet, Dato, Ekstra Bladet, Herning Folkeblad, Her og Nu, Jyllandsposten, Kun Sport, Politiken, Ritzaus Bureau, Nordjyske Stiftstidende, Se og Hør, Scanpix, Preben B. Søborg

Vedr. akkreditering til OL 2008 i Beijing, Shanghai (sejlsport) og Hong Kong (ridning).

Ved fristens udløb den 1.12.2006 havde Olympiske Komite og Danske Sportsjournalister modtaget ansøgning om akkreditering til OL 2008 fra 17 blade, magasiner og free lancere.

Med en kvote på 27 journalistakkrediteringer (E) og 30 ansøgninger kunne alle journalist-ønsker IKKE opfyldes.

Med en kvote på 7 fotoakkrediteringer (EP) og 10 ansøgninger er nedenstående fordeling lavet.

Med en kvote på 1 specialakkreditering (1 Es) og 3 ansøgninger er fordelingen som skitseret herunder.

Med 0 specialfotoakkrediteringer (Eps) og en ansøgning søger vi arrangørerne om en ekstra fotoakkreditering til sejlsport.FORDELINGEN ER FORELØBIG, IDET ALLE KAN GØRE INDSIGELSE

INDEN EN UGE – ALTSÅ SENEST DEN 13. DECEMBER 2006.

Indsigelser sendes til DS-formand Steen Ankerdal på mail-adressen: ankerdal@mail.tele.dk

Ansøgning og fordeling af akkrediteringer - tallet efter / er det tildelte antal akkrediteringer.

Ansøger E- journalist EP-fotograf Es-specialjournalist Eps –specialfoto

Søgt/tildelt søgt/tildelt søgt/tildelt søgt/tildelt

Berlingske 2/2 1/1

BT 2/2 1/1

Bådmagasinet 1/1

JP 3/3 1/1

Dato 1/1

Ekstra Bladet 3/3 1/1

Fyens Stiftst. 2/1 1/0

Herning

Folkeblad 1/1

Her og Nu 1/1 1/0 1( sejlsport x-tra søges)

Jydske-

Vestkysten 2/1

KunSport 1/1

Nordjyske 2/2

Politiken 4/3 1/1 1/0 (ridning –xtra søges)

Politiken Net 1/0

PolFoto 1/0 – (xtra xtra søges)

Ritzau 4/4 1/0 (sejl-xtra søges

Se og Hør 1/1 1/0

Scanpix 1/1

Preben B. Søborg 1/1

Aarhus Stiftstid 1/1
I alt 30/27 11/7 3/1 1/0


Før sidste OL i 2004 blev det besluttet, at vi fremover ville give free lance fotografer højere prioritet.

Det er sket her – idet betragtningen er, at ugebladene Se og Hør samt Her og Nu kan trække på free lance Preben Søborg til de opgaver, der kræver akkreditering.

For de medier, der har medarbejdere (E-akkrediteringer), der leverer til nettet, skal det understreges, at E-akkrediteringen alene giver adgang til at skrive fra Legene. De må IKKE sende fotos, lyd eller levende billeder på en E- akkreditering.

HUSK:Evt. indsigelse til ankerdal@mail.tele.dk senest den 13.12.2006.

På DS’ vegne

Steen Ankerdal (formand)