Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Generalforsamling 1999

Tirsdag d. 4. maj 1999

43 interesserede journalister og fotografer mødte op til Danske Sportsjournalisters generalforsamling i DGI-byen den 2. marts 1999 - de fleste med stor interesse for foreningens omfattende aktiviteter, de øvrige med en drøm om et af de traditionelle "mødetilstedeværelseslegater".
Jens Højbjerg blev valgt som dirigent og varetog arbejdet med overbevisning, myndighed og skæve bemærkninger.

Dødsfald og doping

Formanden Steen Ankerdal åbnede sin beretning med at mindes vore afdøde kolleger, Ole Pedersen, Grimur Gunnarsson, bedre kendt som "Grimme", og vor tidligere formand Allan Larsen.
- Allan Larsen var formand i slutningen af 60´erne og begyndelsen af 70´erne og tog afsæt med formning af Danske Sportsjournalister fra en selskabelig til en fagligt orienteret interesseorganisation - en forening, som blev taget alvorligt i sportsverdenen og vore egne journalisters kreds.
Formanden tog hul på årets hovedtema "doping".
- Det forløbne år har stået i dopingens og den ultimative sejrs tegn. Det har haft stor afsmitning på os som faggruppe. Sommerens dopingfestival har givet et nyt syn på sporten og på sportsjournalistikken. Vi bliver anklaget for, hvorfor vi ikke tidligere afslørede dopingmisbruget. Forklaringen er, at vi som journalister skal bringe kendsgerninger og dokumentere vore historier. Vi kan ikke "afsløre" nogen alene på indicier.
- Tour de France og doping satte fokus på vort fag, og vi har grund til at være tilfredse med sportsjournalisternes indsats. Vi har deltaget i mange diskussioner og har været tvunget til at tage stilling til vort fag. Generelt vil jeg sige, at hvor omstillingsvilje har været nødvendig, har den også været til stede. Med åben pande er vi gået til opgaven med ordene "Det må vi gøre noget ved". Jeg synes, vi kan være os selv bekendt som faggruppe. Vi har ikke optrådt som mimoser, men har taget fat omkring tingene, sagde formanden.

H. C. Møller som nødløsning

Steen Ankerdal meddelte stolt, at foreningen havde overlevet "år 1" efter generalsekretær Poul Erik Andersson, og formanden brugte sprogets smukkeste gloser til at rose vor aldrende, men aktive forretningsfører H. C. Møller for en tapper indsats omkring kontingenter, adresseflytninger - og oven i disse opgaver var den gamle krigshelt sprunget til som vikar for Peter Clausen, der på grund af omfattende håndboldrejser "punkterede" som kasserer, inden han var kommet i gang.
Formanden brød sammen og tilstod, at bestyrelsen havde konstitueret H. C. Møller som kasserer i resten af Peter Clausens periode som kasserer og bestyrelsesmedlem frem til marts 2000.
Brikkerne omkring mosaikken på den økonomiske toppost faldt helt på plads, da Flemming Olesen, Aalborg, sagde ja til at være "føl" for H. C. Møller i en rolle som 1. suppleant i 1999 og ny kasserer fra marts 2000, såfremt han også klarer et kampvalg med andre kandidater.

Fyraftensmøder og seminarer

Steen Ankerdal berettede stolt om et af Danske Sportsjournalisters nye flagskibe, "gå-hjem-møder", fyraftensmøder, seminarer - kald dem, hvad du vil, men de har været velbesøgt med 80 til Bo Johansson/Flemming Serritslev i Århus, 17 til Kim Milton Nielsen/Peter Mikkelsen i DGI-byen, 85 til Doping-seminaret på Det Fri Aktuelt og 25 til Jan Pytlick/Kim Jensen/Tonje Kjærgaard/Camilla Andersen i Viborg.
- Tilslutningen viser, at der er behov for den slags møder. Det inspirerer os til at fortsætte arrangementerne. Vi arbejder med ideer omkring IOC og Morten Olsen og hører gerne andre forslag fra medlemmerne, sagde formanden.

Vi kommer på "Internet"

Steen Ankerdal beklagede, at "de travle foredragsholdere" ofte må melde fra i sidste øjeblik. Det betyder, at det er uheldigt, hvis vi skal sende indbydelser og rettelser ud til mere end 500 medlemmer. Det er dyrt og dumt. Løsningen er, at vi får vores egen hjemmeside på Internettet.
I dag er vor forening "The Missink Link" på Internettet, men det bliver der rådet bod på. Nu udkommer vi også på IKON.
Formanden kom ind på vore samarbejdspartnere af forskellig art.
- Vi synes selv, vi bliver taget alvorligt overalt. Man lytter til os. Vi havde en konstruktiv forhandling med DBU om pladserne i Parken. Nye medier, bl.a. regionale radioer vil gerne ind, og Jyllands-Posten ønsker flere pladser, efter at JP oplagsmæssigt er blevet Danmarks største. Vi ser dog ingen grund til at ændre på fordelingen. Vi mener, at balancen er i orden, sagde Ankerdal.
Han omtalte også sagen mellem Mogens Palle og Århus Stiftstidende - en sag, der blev løst i mindelighed, og der er ikke længere problemer mellem parterne.

Uddannelse

Vi har dog stadig et hul, som nager os. Vi er ikke med på Den Journalistiske Efteruddannelse, og der er ingen sportsjournalistuddannelse på Danmarks Journalisthøjskole. Eleverne kan få sport som fagspeciale på 8. semester, hvis de ønsker det, men det kræver, at initiativet kommer fra eleverne, og der går år mellem, at det gennemføres. Vi ønsker et formaliseret samarbejde. Med sportens betydning i dag må det være på sin plads, at sporten også er en fast bestanddel af journalistuddannelsen og efteruddannelsen. Vi agter at gøre noget ved begge dele.
- Efter vor opfattelse er 5-dages-kurser en for stor mundfuld, men vi vil gerne lave 3-dages-kurser, evt. mandag/tirsdag/onsdag, og det er vort mål, at vi fra efteråret 1999 er med på efteruddannelsesplanen igen.

Nordisk kongres

Steen Ankerdal roste DIF og DOK for, at OL i Nagano forløb gnidningsløst og effektivt.
Under "kort nyt" nævnte han den nordiske kongres i Bergen fra 27. april til 30. april. Arrangørerne betaler ophold, vi betaler selv rejseomkostninger, og interesserede skal henvende sig til Flemming Thor Madsen, der fungerer som vores delegationsleder. Han har også en indbydelse med til Nordisk Kongres i DGI-Byen i København i maj 2001. Terminen fastlægges på næste bestyrelsesmøde, men kongressen skal foregå i foråret, og vi skal også være sikre på, at Tivoli har åbnet sæsonen.
Thomas Idskov har meldt sig til det olympiske akademi i første uge af juni. Hvis andre er interesserede, skal de melde sig nu.
Vi har tre akkrediteringer tilbage til VM i atletik i Sevilla til efteråret.
Formanden nævnte det europæiske sportsjournalistforbunds formand Leif Nilssons bestræbelser for at få en fodboldkontaktmand i alle lande. Et godt initiativ som hjælp til selvhjælp, især i de lande, der er mere lukkede end Danmark.

Medlemsbladet

Steen Ankerdal sluttede sin sidste beretning som formand med en uforbeholden hyldest til Frits Christensen, der ikke alene tog initiativ til at starte medlemsbladet "Den Gyldne Pen" for fem år siden efter hård kamp med sparsommelige, påpasselige og skeptiske kolleger. "Der Frits" havde også redigeret alle bladets 15 udgaver, tegnet annoncer og sørget for fire farver på alle sider til en fornuftig pris hjemme i Låsby.
- Det er blevet et blad, som læses, også uden for vor egen kreds, og det er Frits´ fortjeneste, sagde Steen Ankerdal. Han satte arbejde bag etableringen, og udviklingen har vist, at Frits havde ret. Det var en hamrende god ide med et medlemsblad. Synd og skam, at han er på skiferie, så vi ikke kan hylde ham her i dag, men Frits har ret, når han påstår, at han har gjort sin borgerpligt for foreningen. Derfor har vi fået udarbejdet en speciel udgave af "Den Gyldne Pen", der normalt er præmien til "Årets Sportsjournalist", men i Frits Christensens tilfælde gør vi altså en undtagelse.

Tålmodighed

Steen Ankerdal sluttede sin beretning med at takke for to et halvt års tålmodighed fra medlemmernes side.
- Jeg har forsøgt at varetage formandsposten efter prinseprincippet, at "dem, jeg tugter, elsker jeg", sagde Ankerdal med en "link" til kronprinsens tak til Prins Henrik.
Hvis nogen ellers har hørt eller set det live eller læst om det i Se og Hør.
Poul Erik Andersson, vort ukuelige æresmedlem, nævnte i en bisætning, at han har overlevet 6-7 formænd.
- I mange år var foreningen en hygge- og kammeratskabsforening, og højdepunktet var generalforsamlingen og andespillet. Som branche har sportsjournalistikken udviklet sig. Vi har store visioner, og du har gjort det godt som formand, Steen. Du har de store visioner. Jeg håber, at vi med vor nye formand får en leder, der også lægger vægt på at bevare de gamle dyder som hygge og kammeratskab. Det var dristigt af bestyrelsen at sige nej til at stemme om verdens største idrætspræstationer. Blandt 109 lande var Danmark de eneste, der ikke ville være med. Det var forfriskende, sagde Poul Erik Andersson.

Grumset

Steen Ankerdal gav svaret:
- Det var en demonstration under indtryk af, hvad der foregik i 1999. Vort motto "Hvad skal vi tro, og hvem kan vi tro på" var grundlaget for at vælge Olav Skaaning Andersen som årets sportsjournalist for et år siden. Tænk, hvis vi havde stemt på en udøver, der en måned senere blev knaldet for doping. Det var for grumset, og det gav os en grund til at markere et særligt standpunkt. Vi kunne ikke bare lade som om, verden var uforandret efter det, der skete i 1998, men hvis vi bliver bedt om at stemme en anden gang, tager bestyrelsen stilling igen. Det er en ny bestyrelse, der ikke er bundet af den gamle beslutning.
Niels-Christiansen påpegede, at ikke alle veteraner har adgang til Internet. Det betyder, at enkelte bliver snydt for at høre om vore medlemsmøder. N.C. foreslog, at alle, der ønsker besked om møderne og ikke har Internet, anmoder H. C. Møller om at få personlige indbydelser. Det blev taget til efterretning.
"Her står jeg så" - konstaterede H. C. Møller, forklædt som vikar for kassereren, og med et underskud på 17.185 kr. Tilgodehavende for annoncer er dog siden kommet ind, så det kun er regnskabsteknisk, der er underskud - og det skyldes udelukkende kassererproblemerne.
Danske Sportsjournalister ligger konstant over 500 medlemmer i dag.
- Foreningen og jeg er omtrent lige gamle, men D.S. har endnu ikke overstået voksealderen, konkluderede vor 73-årige alt-mulig-boss.
Poul Erik Andersson foreslog at bruge flere penge til kammeratligt samvær.
- Brug pengene på en fræk og frisk ide, men husk: pengene skal vende indad, sagde vort æresmedlem.

Valgene

Som ny formand valgtes Flemming Thor Madsen med akklamation.
Til bestyrelsen genvalgtes Rasmus Bech og Per Kjærbye, mens Steen Ankerdal nyvalgtes som menigt bestyrelsesmedlem (og kommende næstformand) i stedet for den brave fynbo, Poul Ib Pedersen, der fik os alle til at knibe en tåre, da hans farvel efter 10 år var uigenkaldeligt.
Hanne Højer nyvalgtes til bestyrelsen på Flemming Thors gamle plads.
Flemming Olesen fortsætter som 1. suppleant, Leif Rasmussen nyvalgtes som 2. suppleant for to år, mens Lars Poulsen genvalgtes som PF-suppleant for to år.
Niels-Christiansen og Jørgen Herbert blev genvalgt som revisorer, men har back-up af en "fagmand" til 2.500 kr. om året ude i byen. Han kigger H. C. Møller over skulderen, så skidtet stemmer.
Hans Jensen, formand for vor forening midt i 80´erne, genvalgtes som revisorsuppleant.

"Ibbermann" stempler ud

Steen Ankerdal havde købt to klukkende flasker, der aldrig mistede proppen eller papiret - men under indpakningen gemte sig en varm hilsen til Poul Ib Pedersen for 10 års tro tjeneste i bestyrelsen.
- Du er det andet fynske bøgetræ i den danske sportsverden. Vor travløbsekspert, hundevæddeløbsarrangør, spillebulebestyrer. Vi har ikke altid været enige, men du har været vor forenings forpost på Fyn, et loyalt medlem, et arbejdsomt bestyrelsesmedlem, og du har ikke mindst beriget os med sit fantastiske humør. Du er altid kommet "indover med en glad bemærkning" og har ud over arbejdsindsatsen været med til at håndhæve det sociale, sagde formanden i sin hyldest, der fik alle op af stolene til et taktfast bifald, der var ved at vælte "Ibbermann" ned fra Ibrahim.
Tydeligt bevæget sagde den fynske personlighed:
- Jeg har det som det omtalte bøgetræ. Jeg vil hellere selv tage det sidste spark, før jeg får det. Til de brave kolleger i denne forening vil jeg sige: "I skal holde fast. I kan profitere af dette herlige sammenhold i bestyrelsen". Vi kan og vil få endnu større indflydelse, end vi har i øjeblikket. Det er en utrolig sammensat flok, vi består af, og jeg glæder mig over, at jeg har haft det pragtfuldt sammen med jer alle sammen, også den tunge del af forsamlingen, sagde Poul Ib Pedersen.

Årets Sportsjournalist

Steen Ankerdal tog sig på smukkeste vis af hædringen af årets sportsjournalist, Leif Rasmussen fra Fyens Stiftstidende.
- Vi har valgt en herre, der er kritisk og lægger vægt på det journalistiske. Han oplever, at sportsarrangører forsøger omklamring, men det får de aldrig noget ud af hos ham. Trods tidens smagløshed og knæfald for penge holder årets sportsjournalist den journalistiske fane højt. Han løber ikke med den store flok. Han glemmer aldrig, at han arbejder i læsernes tjeneste. Det er ingen selvfølge i vores branche, men den lokale andedams snadder preller af på ham, uanset om det er millionærer eller byrådsspidser, han lægger sig ud med. Han er et eksempel på, at et journalistisk job i et lokalt område er et af de vanskeligste at håndtere. Han lever op til Sven Ove Gades gamle ord "Et ansvar, der ikke er personligt, er ikke noget ansvar". Der går længe mellem, at store mænd springer ud fra Assens. Det er 300 år siden, det skete, og i dag sker det igen. I fordums tid var det Peter Willemoes. I dag er det Leif Rasmussen. Hjerteligt til lykke.
Leif Rasmussen var tydeligt rørt og påvirket af det største øjeblik i sit liv.
- Tak til Danske Sportsjournalister. Tak for denne pris. Jeg er meget stolt over den. Den er givet mig af mine egne kolleger, og det er det højeste, man kan opnå. Jeg er ydmyg, når jeg ser på listen over alle dem, der har fået prisen tidligere, og endnu mere over alle dem, der aldrig har fået den. Jeg er glad for, at kritisk journalistik har vundet indpas på Fyens Stiftstidende. Vi ser det ikke som vort mål at gøre sportsfolkene til folkehelte, men vil hellere lave journalistiske historier. Det er efter vores opfattelse bedre historier, sagde "Årets Sportsjournalist".

Seminar i Sydafrika

Under eventuelt redegjorde Jens Sejr Andersen, DGI, for et seminar om sport og medier i Sydafrika til oktober, og han indsparkede, at han gerne ville hjælpe Danske Sportsjournalister med at reducere kassebeholdningen via tre legater på hver 10.000 kr., som skulle skaffe folk fra fattigere dele af verden en tur til Sydafrika.
Jørgen Herbert foreslog, at vi skulle gøre noget ekstraordinært ud af generalforsamlingen i 2000 på grund af årtusindskiftet.
- Vi bør forsøge at gøre generalforsamlingen til et større tilløbsstykke, end den har været i de senere år, både i København og Odense. Lad generalforsamlingen være opvarmning til en fest, evt. på en fredag, foreslog Herbie.
Flemming Thor Madsen, nyvalgt formand, sluttede:
- Tak, fordi I tror på mig som formand i et par år. Jeg vil dog understrege, at jeg er glad for, at Steen Ankerdal bliver i bestyrelsen. Jeg tør godt love, at Steen Ankerdals indflydelse på vort arbejde ikke bliver mindre, fordi vi nu har byttet lidt om på titlerne.

Referat: Tommy Poulsen.