Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Kursus- og efteruddannelsesstøtte

Onsdag d. 17. januar 2007

Kursus- og efteruddannelsesstøtte
................................................

Danske Sportsjournalister afsætter hvert år en pujle, hvorfra medlemmer kan søge støtte til kursus- og efteruddannelse, man ikke har fuld dækning for andre steder fra.

Princippet i vor tilskudspolitik er, at man selv må yde for at kunne nyde.Vi dækker maksimalt 50 procent af de samlede egenudgifter. Det vil sige, at støtte, man kan opnå gennem arbejdsgiver/fonde/institutioner først trækkes fra de samlede udgifter, hvorefter vi kan dække op til halvdelen af restbeløbet = egenudgifter.

For at komme i betragtning til tilskud, skal man have været medlem af Danske Sportsjournalister i et år, og det er desuden en forudsætning, at man ikke er i kontingentrestance.

Skriftlig ansøgning om støtte, med budgetoverslag for de samlede udgifter for det pågældende kursus/efteruddannelse, samt oplysninger, om man søger/får støtte andre steder fra, fremsendes til formand eller kasserer i så god tid, at vi kan nå at give svar, inden man begiver sig af sted på kursus eller efteruddannelse.

Tilsagn om eventuel støtte tilstræbes at være ansøgeren i hænde i løbet af en uge.Efterfølgende skal udførligt regnskab, med bilag for alle udgifter, fremsendes til kassereren, gerne med kontonummer i pengeinstitut, hvortil støttebeløbet kan overføres.
Det skal ske senest fire uger efter afslutningen af det pågældende kursus.