Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Nordisk Kongres i Estland

Søndag d. 6. maj 2007

Nordisk kongres
rykkker til Estland

Som afslutning på en vellykket og inspirerende Nordisk Konges i Ronneby, blev det besluttet at flytte næste nordiske kongres i 2009 fra Norge til Estland.
Tilbudet om at rykke fra Oslo til Tallin kom fra Sven og Virge Sommer, der siden 1997 har deltaget som gæster ved de nordiske kongresser.
Da nordmændene samtidig fastslog, at de ikke var så langt med forberedelserne til 2009! at de ikke kunne rykke til 2011, besluttede man at sige ja tak til invitationen.
Iøvrigt var alle enige om, at der med henblik på næste kongres skal sættes ekstra ind for at få flere yngre sportsjournalister med. Det bliver op til det enkelte land selv at afgøre, om de vil stille med flere end de fire obligatorske deltagere i den kommende kongres.
Svenskerne havde i Ronneby tilrettelagt et program, der gav kongressen karakter af efteruddannelse med nordisk perspektiv.
Den trend er det hensigten at udvikle, uden at det går ud over det rum for kollegialt samvær., erfaringsudveksling og oplevelser, som nordisk kongres er - og skal være.
I Ronneby var der inspirerende input fra den kvindelige formand for det svenske riksidröttsforbund, fra den tidligere chef for svensk TV-sport Remy Nilsson, nu direktør for det svenske trav- og galopspil ATG og fra formanden i Svenska Fotbollsförbundet Lars Åke Lagrell, der selv kommer fra Blekinge. Derfor stod SFF for en aftenflugt til Glasriket, der er den lokale betegnelse for de mange glaspusterier, der ligger i området omkring Orrefos, hvor vi fik set - og prøvet - hvordan glaspusteren arbejder. Som afslutning på besøget blev der til middagen serveret "hyttsill", der er den tradtionelle, lokale og meget salte egnsret.
Stor tak til vore svenske venner for en kongres, som viste, at der både er liv og fremtid i det nordiske samarbejde - fra vore repræsentanter i Ronney: Flemming Olesen, Jørn Højmark og Steen Ankerdal.