Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Nyt job

Tirsdag d. 27. maj 2008

Formidling af idrætten og kulturens budskab
Skrivekløe, formidlingstæft og strategisk gennemslagskraft …. er det nogle af dine forcer?
Kunne du tænke dig at arbejde med nedenstående opgaver? Kan du se dig selv i ”Dig og Os”, så søg
jobbet som kommunikationskonsulent her hos os i Lokale- og Anlægsfonden.
Opgaver
· Kommunikationsstrategi (udvikle og implementere)
· Synliggørelse af Fonden (formidle info/viden de relevante steder)
· Pressemeddelelser (ca. 60-70 årligt)
· Redaktør på Årsberetningen samt artikelskrivning i denne forbindelse
· Redaktør på halvårsmagasinet Tribune samt artikelskrivning i denne forbindelse
· Nyhedsbreve til hjemmesiden (ca. 16-20 årligt)
· Opbygge pressenetværk og udvikle kontakten til medierne
· Researchopgaver i forbindelse med Fondens områder
· Indsamle, systematisere og formidle viden på Fondens områder
· Formidling i forbindelse med konferencer, temamøder mm.
· Analyser i forbindelse med Fondens nuværende og kommende indsatsområder
Dig
· Din baggrund kender du bedst selv, vi glæder os til at høre om den
· Tekstekvilibrist med skarp pen
· Interesse for idræt, kultur og arkitektur
· Kendskab til politisk styrede organisationer
· Du kan formidle via trykte medier og hjemmesider
· Du kan med faglig tyngde se og sætte ord på den gode fortælling
· Idérig, engageret, troværdig, selvstændig, nysgerrig og opsøgende
· Du vil blive Fondens eneste kommunikationsmedarbejder, og dit hovedfokus vil være
synliggørelse af Fondens projekter.
Os
Vi er et mindre team af forskelligartede og farverige individer, der lægger stor vægt på din
personlighed. Vi – dine kommende kolleger – brænder for vores arbejde og ønsker derfor en tændt
kollega. Vores arbejdsplads er et kreativt miljø i et af de gamle kanonbådsskure på Holmen. Vi
tilbringer mange timer sammen hver dag, så overbærenhed og humor er noget, du skal være i
besiddelse af. På www.loa-fonden.dk kan du finde mange flere informationer om Fondens arbejde og
dine kommende kolleger.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt og vil modsvare dine kvalifikationer. Tiltrædelse 1.
august 2008.
Ansøgning
Ansøgning mærket KOMMUNIKATION sendes til Lokale- og Anlægsfonden, Kanonbådsvej 12A, 1437
København K. E-mail: fonden@loa-fonden.dk.
Ansøgningen vil blive behandlet fortroligt og skal være Fonden i hænde senest 9. juni 2008 kl. 12.00.
Der afholdes ansættelsessamtaler den 17. og 18. juni 2008 samt anden gangs samtaler den 23. juni.
Modtager Fonden ikke ansøgninger, der modsvarer kravene til stillingen, tilknyttes i stedet et eksternt
kommunikationsbureau.
Yderligere information om Fonden på hjemmesiden www.loa-fonden.dk. Spørgsmål kan rettes til
analysechef Bo Vestergård Madsen tlf.: 32 83 03 44 eller konsulent Birgitte Carlsen 32 83 03 50.
--
Lokale- og Anlægsfonden udvikler og støtter de fysiske rammer til idræts-, kultur- og fritidslivet med henblik på
både nutidens og fremtidens behov. Fonden uddeler årligt ca. 70 mio. kr. af tipsmidlerne til projekter, der
bygger på kvalitet og fornyelse. Sekretariatet med 13 ansatte yder derudover også rådgivning.