Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Retningslinier omkring landsholdet

Mandag d. 6. oktober 2008


Dato: Mandag den 6. oktober 2008
Til: Akkrediteringsberettigede medier
Fra: Kommunikationschef Lars Berendt



Retningslinjer for kontakt mellem A-landsholdstruppen og de akkrediteringsberettigede medier:


DBU og bestyrelsen i Danske Sportsjournalister aftalte på et møde i maj 1998 retningslinjerne for kontakten mellem A-landsholdet og de akkrediteringsberettigede medier.

Vi har siden løbende justeret på disse retningslinjer, senest i marts måned, og har i dagligdagen et konstruktivt samarbejde med foreningens formand, Steen Ankerdal, vedrørende eksempelvis allokeringen af pressepladser til landskampene på hjemmebane.

Under landsholdssamlingen op til VM-kvalifikationskampene mod Ungarn og Portugal i september måned erfarede vi imidlertid, at tre veletablerede, landsdækkende medier overtrådte nogle af de fundamentale aftaler for tidspunkterne for interviews med spillerne og trænerne.

Foranlediget af disse episoder tillader vi os at henvise til de med Danske Sportsjournalister aftalte retningslinjer for kontakten mellem spillerne/trænerne og medierne, som bekræftet senest ved vores møde i marts måned, der fra DBUs side havde deltagelse af landstræner Morten Olsen og undertegnede.

Fra retningslinjerne, som fremgår på dbu.dk, skal vi specielt henlede opmærksomheden på, at;
interviews med spillere/trænere i.f.m. træninger alene foregår, inden træningerne påbegyndes. Det er ikke acceptabelt, at der gøres forsøg på at interviewe spillerne/trænerne efter træningerne, uanset hvilke situationer, der måtte være opstået under den pågældende træning. I tilfælde af skader opstået under det efterfølgende træningspas forsøger vi, som tilfældet også var efter den skade, som Nicklas Bendtner pådrog sig onsdag den 3. september, at stille landsholdslægen til rådighed for en kommentar, ligesom eventuelle, følgende opdateringer på skadessituationen udsendes per mail i tidsrummet mellem den seneste og efterfølgende presseaktivitet,

det er ikke tilladt at kontakte spillerne/trænerne telefonisk udenfor de daglige presseaktiviteter.
Foranlediget af den generelle udvikling i det danske mediebillede gennem de seneste par år og udviklingen indenfor arbejdsform og relationer, som DBU har oplevet i den samme periode, vil DBU benytte efteråret på at vurdere kontaktformen mellem landsholdstruppen og de akkrediteringsberettigede medier.

Vi vil som led i denne evaluering have en fortsat tæt dialog med Danske Sportsjournalister, som vi betragter som en værdifuld samarbejdspartner på dette område for så vidt angår det, vi betragter som en brancheaftale.

Vi er opmærksomme på, at enkelte medier udviser en stor interesse i at involvere deres læsere, lyttere og seere i deres arbejdsvilkår omkring landsholdet, hvilket vi hverken kan eller vil forhindre de pågældende medier i. Vi vil derimod understrege, at hverken spillerne, trænerne eller undertegnede vil drøfte disse forhold med de enkelte medier hverken under den aktuelle, kommende samling eller øvrige, mellemliggende perioder.

Undertegnede vil i min egenskab af kommunikationschef alene drøfte dette emne med jeres brancheforening, Danske Sportsjournalister.

Der skal derfor med fordel henvises til,
at spillerne og trænerne under de gældende retningslinjer alene kan forventes at udtale sig om sportslige emner med relation til det danske landshold (landsholdets kampe, modstandere, turnering etc.), når de stiller op til de presseaktiviteter, DBU arrangerer i forbindelse med landsholdets samlinger.
Med mindre andre, uforudsete forhold foranlediger en ændring i det nuværende pressekoncept inden den forestående kamp mod Malta eller den kommende kamp mod Wales, forventer vi først at implementere et justeret koncept for pressekontakten efter nytår.

Efter spillernes midlertidige silenzio stampa i mixed zone efter VM-kvalifikationskampen i Portugal forventer vi, at der med gensidig respekt mellem medier og spillertrup kan genetableres et konstruktivt klima.

På den baggrund tillader vi os at opfordre jer til at sikre, at I selv og jeres kolleger, der dækker landsholdet under dets samlinger og kampe, er opdaterede om de gældende retningslinjer for pressekontakt omkring A-landsholdet.


Retningslinjerne fremgår her.


Med venlig hilsen,
Dansk Boldspil-Union



Lars Berendt,
kommunikationschef