Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Werge på valg til forbundets bestyrelse

Fredag d. 27. februar 2009

Lars Werge


42 år
Bor i Vangede, gift med Mette
Journalist, Ekstra Bladet
Tillidsmand på Ekstra Bladet siden 2006
Medlem af DJ’s ligestillingsudvalg siden 2007
Kreds 1

Tre mål for Dansk Journalistforbund:

Åbenhed – Som tillidsrepræsentant gennem flere år har det undret, at forbundet i så ringe udstrækning inviterer de faglige græsrødder ind i varmen.
Kommunikationen begrænser sig til TR-nyt, der kan fortælle mig nyheder, som jeg har hørt i forvejen. Og udvalg, hovedbestyrelse og kredsbestyrelser synes i høj grad at være koncentreret om egen ufejlbarlighed og selvtilstrækkelighed end om at erfare fra arbejdspladserne og bringe emner med ind i det fagpolitiske arbejde ad denne vej.
For eksempel kunne referater fra HB- og FU-møder jo sagtens bearbejdes og bringes ud til en større kreds af fagligt aktive, end tilfældet er i dag.
Så målet er klart: Kommunikationen skal styrkes, og åbenheden skal fremmes

Faglighed – Branchen synes i disse år at kæmpe fra dør til dør, og nyhedsbranchen er under hårdt pres såvel økonomisk som fagligt.
I 2010 skal dagbladenes overenskomster fornys, og siden det sidst skete i 2007, er både økonomien, oplagene og den faglige beredthed faldet. Sådan oplever jeg det på Ekstra Bladet, hvor øgede krav fra arbejdsgiveren til produktivitet, platforms-mangfoldighed og tilstedeværelse har den konsekvens, at de svageste risikerer at give efter – med stress og ønske om at forlade arbejdspladsen som mulige konsekvenser. Mange oplever, at de personlige krav til journalistisk kvalitet bliver mast af andre hensyn.
Den spiral skal vi vende, og det sker ikke ved at gå ind på arbejdsgivernes krav om økonomi og produktivitet. Det sker ved at opruste den faglige bevidsthed blandt vore medlemmer, og det sker kun gennem en øget fokus på dette også fra DJ’s ledelse og hovedbestyrelse

Stolthed – Efter nogle år, hvor Journalistforbundet har optaget nye medlemmer i massevis, er forbundet i dag lidt af en rodebutik.
De klassiske journalister er efterhånden knap nok i flertal længere, og de uddannelsesmæssige forudsætninger og de markante forskelle i, hvordan vi hver især opfatter faget, er en stor udfordring for forbundet – udfordringer, man hidtil synes at have forsøgt at besvare ved at have mange forskellige grupper, tilbud, konsulenter og linjer.
I fremtiden bør DJ i højere grad slå på enhed forstået som en særlig stolthed over faget. Forbundet kan i langt højere grad markere sig i mediepolitiske sammenhænge, og over for medlemmerne bør det i stigende grad betones, at der er en række fundamentale ting, vi ikke giver os på. Det handler om alt fra løn- og arbejdsvilkår over opfattelsen af den frie presses rolle og muligheder til vores kamp for, at kvinder og mænd af enhver etnisk oprindelse har lige rettigheder i dette fag, når de først er kommet inden for.

Lars Werge
Journalist, Ekstra Bladet
Rådhuspladsen 37
1785 København V
Tlf. +45 2425 1313
Mail: lwe@eb.dk
Blog: www.werge.nationenblog.dk
Facebook