Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

51 deltog i generalforsamlingen

Fredag d. 6. marts 2009

Danske Sportsjournalisters generalforsamling havde samlet 51 deltagere i KB's lokaler på Pileallé.
Jørgen Herbert valgtes som dirigent og klarede opgaven på sin sædvanlige skarpe og sarkastiske facon.
Formanden Steen Ankerdal aflagde beretning og startede med at mindes fire afdøde medlemmer, Niels Nyholm, Peter Bistrup, Jørgen Grunnet og Finn Kobberø.

Formanden roste arrangørerne af EM i fodbold i Schweiz og Østrig og OL i Beijing for et flot arrangement med gode arbejdsforhold for pressefolkene.
- Kinesernes OL var så flot, at det var givet koldsved i London, hvor OL skal finde sted næste gang i 2012, sagde Steen Ankerdal.
- Vore kolleger hjalp hinanden på udebane, og det bedste bevis på, at alt fungerede er, at ingen har klaget, sagde formanden.

- Et aktuelt emne er adgang til fodboldlandsholdet. Håndboldlandsholdet har fået ikonstatus, og vi møder en helt anden åbenhed og imødekommenhed hos Ulrik Wilbek. Desuden svarer håndboldfolkene mere kvalificeret, end vi oplever hos fodboldspillerne, sagde Ankerdal.
- Der er flere penge i fodbold, og de har andre interesser. England har længe afsondret sig fra omverdenen, hvad angår medier, og det er en tendens, der er vanskelig at gøre noget ved. Vi kan bare håbe, at "den engelske syge" ikke breder sig mere, end den allerede har gjort.
- Det er en dødssyg udvikling, og det hænger sammen med de mange penge. Nu har fodbolden også fået énvejskommunikation via internet, og de har tv - og så er de ligeglade med resten. Det er en udvikling, der ikke er til at tage fejl af, og det er en opgave for både Danske Sportsjournalister og AIPS i årene, der kommer, sagde formanden.

- Fodboldspillere er blevet mere krukkede. Senest har vi hørt kritik af, at flere og flere fodboldjournalister ikke har en basal viden om fodbold. Vi kan spørge os selv, om det er spillerne, der er blevet mere sensible, eller os andre, der er blevet for dårlige. Det er nok en kombination.
- I gamle dage havde journalister rødder i et aktivt sportsliv. Nu er de først og fremmest journalister. Det gør, at det er blevet mere journalistisk, og det har vi det fint med, men det er en forudsætning for at være kritisk, at man også ved, man snakker om.
- Vi kan ikke leve med denne kritik, og det agter vi ikke at sidde overhørig. Vi er nødt til at gøre noget ved det, hvis vi bliveropfattet sådan. DBU har tilbudt at stille kvalificerede instruktører til rådighed for os, så vi kan blive opdateret.
- Vi lever i en verden, hvor der ikke er én deadline. Vi har deadline uafbrudt på grund af internet. Det er ikke et spørgsmål om kvalitet og dybde, men et spørgsmål om, hvornår du kan aflevere. Nettet er blevet et umætteligt dyr, men vi vil gerne være med til at højne vort niveau.

- I den forbindelse oplever vi en anden tendens, primært i Provinsen.
- Her oplever vi en sammensmeltning, så man har én by, ét hold og ét fodboldhold.
- Den lokale avis er blevet en del af fællesskabet. Vi spiller ikke bare på samme hold, men på samme banehalvdel.
- Set ud fra en klassisk medierolle er det uheldigt, hvis vores funktion som systemets vagthund sættes ud af kraft og erstattes af misinformationer, og det er en meget trist udvikling, hvis den lokale journalist pludselig bliver en del af tilhængerskaren, sagde formanden.

Steen Ankerdal slog til lyd for, at pressen bruger den moderne teknologi mere, end det er tilfældet i øjeblikket, og han foreslog at deltage på et kursus om dette emne i Aalborg den 2. april.
- Det er ikke et kommercielt tiltag, og det er en mulighed for, at vi kan udvide vores horisont, sagde formanden.

Belært af manglende reaktioner fra medlemmerne vil DS nu indført en orientering via mail med jævne mellemrum, og han appellerede derfor til alle medlemmer om at checke, at det er deres rigtige e-mail-adresse, der står på hjemmesiden, så de modtager den elektroniske post i form af nyhedsbreve og indbydelser.

Et andet tema var, at Politiken er stoppet med at dække kontingentet for sine medlemmer, selv om Danske Sportsjournalister arbejder for bedre arbejdsforhold til sportsjournalister på danske sportsarenaer. De ansatte sportsjournalister på Politiken må fremover selv betale af egen lomme, selv om de har brug for DS-pressekortet for at komme ind til superligakampe. Det fremgår tydeligt af DBU's bestemmelser, at kun DS-kortet eller AIPS-kortet giver adgang til presselogen som arbejdende pressefolk.

Steen Ankerdal slog et slag for efteruddannelse.
- Vi modtager et pænt beløb fra Danske Spil, og vi agter at lave flere efteruddannelsesmøder i det kommende år, sagde han.
- I skyggen af finanskrisen er der kommet pres på enkelte medier. Der er færre skuldre til at løfte opgaven, og der er sket en udvikling på nettet. Vi kan ikke gøre noget ved det, men vi har brug for at fremme sammenholdet og fællesskabet i en kølig tid.
- Vi oplever også, at nye medier melder sig. Senest har en internet-virksomhed annonceret efter gratis arbejdskraft med vagtplaner og det hele. Det kan være attraktivt i dag, fordi det giver adgang til at tale med de kendte spillere, men det undergraver det professionelle arbejde. Vi har oplevet det samme hos fotograferne, og det kan vi ikke sidde overhørigt. Vi må gøre alt for at holde de glade amatører ude, sagde formanden.

Til slut takkede Steen Ankerdal alle, der havde ydet en indsats i det forløbne år, og takkede for entusiasme i bestyrelsens arbejde. Han takkede Maja Rosager for tre års arbejde i bestyrelsen og overrakte en gave fra foreningen.

Lars Werge efterlyste en reaktion på fodboldspillernes presseboykot i Portugal. Steen Ankerdal skrev dagen efter episoden foreningens holdning på hjemmesiden, og han gentog sin holdning i svaret til Lars Werge.
- Vi valgte at tage sagen fra oven og nedad. Vi mente, det ville være dumt at spille mobset. Vi ville bare være blevet beskyldt for at tage os selv for højtideligt. Havde vi været fornærmede, er jeg sikker på, at vi havde ramt os selv i nakken. Jeg betragter det som noget, der aldrig sker mere, og vi har fået roser for, at vi tog sagen lidt fra den humoristiske side. Spillerne havde lavet deres aktion, og dermed var det slut. De kan ikke lave det igen, og vores omgang med spillere, trænere og DBU er uforandret, sagde Steen Ankerdal.

Hans kommentar blev fulgt op af Andreas Kraul, som fastslog, at vi skal undgå engelske tilstande.
- Vi skal sikre, at vi har gode arbejdsforhold, men jeg er fortørnet over Politikens reaktion. Vi arbejder på at skabe gode forhold for alle medier, også Politiken, og jeg har ingen forståelse for, at de sætter sig ud over fællesskabet, sagde Andreas Kraul.

Kasserer Flemming Olesen kunne melde om et overskud på 10.703 kr. i det forløbne år og en formue på 648.021 kr.
Han var dybt skuffet over, at der stadig er 150 medlemmer, som ikke har betalt kontingent.
Foreningens værdipapirer er styrtdykket, men tabet på 66.919 kr. er ikke realiseret, og DS beholder papirerne til bedre tider.

Michael Qureshi slog til lyd for, at folk skal have et gyldigt pressekort for at komme ind på pressepladserne. Han ønskede det indskærpet over for klubberne, da det ikke bliver overholdt tilstrækkeligt konsekvent alle steder.

Lars Jørgen Andersen og Hans Grønfeldt foreslog at hænge dem, der skylder kontingent, ud på hjemmesiden.
Frank With: - Det må man ikke ifølge registerloven, men man har lov til at skrive, at følgende pressekort gælder ikke mere.
Jeppe Lodberg: - Ud med skyldnerne efter et år og ikke efter to år, som det er nu.
Steen Ankerdal: - Det er ikke rimeligt, at vi har en gruppe af drønnerter.

Poul Erik Andersson beklagede, at det var svært at komme ind til fodboldkampe for free lance-journalister.
- Vi bliver en stadig større gruppe, sagde han.

Steen Ankerdal pegede på, at det står i DBU's bestemmelser, at der kun er adgang med DS-kort og AIPS-kort, men at der også til landskampe er en kvote for free lancere.

Kontingentet blev fastsat til 400 kr. - uændret.

Til bestyrelsen genvalgtes formand Steen Ankerdal, næstformand Andreas Kraul og Per Kjærbye.

Som suppleanter valgtes Michael Qureshi, Dan Philipsen og Lars Rønbøg.

Jørgen Herbert og Hans Jensen genvalgtes som revisorer og Flemming Thor Madsen som revisorsuppleant.

Under eventuelt foreslog Erik Berth, at man skulle kalde revisorer bilagskontrollanter, så de ikke hæfter personligt og økonomisk og kan stilles til ansvar i tilfælde af uregelmæssigheder.
Jørgen Herbert rystede på hænderne.
- Pyha. Jeg synes, det går skidt nok med aktierne i øjeblikket, sagde dirigenten og revisoren i én og samme person.

De 10 stipendier gik til:
Jørgen Herbert, Rudy Dalsgaard, Hans Jerver, Maria Krüger, Tommy Troelsen, Flemming Olesen, Niels O. Hansen, Per Kjærbye, Andreas Kraul og Anders Damgaard.

Steen Ankerdal orienterede om, at der havde været fire ansøgere til Nordisk Kongres fra medlemmerne. De to første, der meldte sig, var Jørn Højmark og Michael Qureshi.
De kommer med til Estland sammen med Andreas Kraul og Flemming Olesen fra bestyrelsen.