Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

60 til generalforsamling

Fredag d. 12. marts 2010

Med 60 deltagere var der fin opbakning til Danske Sportsjournalisters generalforsamling på KB's anlæg på Pileallé.
Jørgen Herbert valgtes som dirigent med akklamation.
Frits Ahlstrøm gennemgik programmet for det unikke VM-kursus 28. og 29. april på DBU.
DBU har været særdeles behjælpelig omkring VM-kurset.
Jørn Højmark er udpeget som privatchauffør for de udenlandske gæster.
Han skal køre frem og tilbage fra lufthavnen i en Audi 6 uden udrykning.
Frits Ahlstrøm fortalte også om sikkerhedsrisikoen ved VM i Sydafrika.
- Undlad at tage ud på egen hånd i egen bil. Sørg for at have to tegnebøger, og opgiv at tage ud til alle de andre kampe. Det er for farligt. Tænk jer godt om. Koncentrér jer om det danske landshold og Danmarks kampe, anbefalede Frits Ahlstrøm.

Steen Ankerdal aflagde beretning og mindedes vore syv kolleger, som er afgået ved døden i det forløbne år: Poul Munk, H.C. Møller, John Bjørklund, Henrik Niss, Ib Pilegaard, Per Panduro og Ole Kramme.

Ankerdal takkede Andreas Kraul for en god indsats med at lede foreningen under formandens sygdom.
- Dermed er vi godt rustet til formandsskiftet i 2011, sagde formanden.
Steen Ankerdal støttede Frits Ahlstrøms advarsler omkring sikkerheden - eller mangel på samme - under VM i Sydafrika.

Formanden gennemgik årets aktiviteter og påpegede, at der er sket en udvidelse omkring efteruddannelse, dels med de to arrangementer, seminaret i Idrættens Hus med Kent Nielsen, Peder Rudbæk, Kasper Hjulmand m.fl. og med spindoktormødet i Det Berlingske Hus.
- I de foregående år var tilslutningen til vore arrangementer blevet så beskeden, at vi skruede ned for antallet af arrangementer, men nu fornemmer vi et behov og en interesse for nye aktiviteter, og det er et fantastisk kursus, Frits Ahlstrøm, Update og Mads Wehlast nu kan præsentere, sagde formanden.

Flemming Olesen gennemgik regnskabet, der viste et underskud på 15.800 kr. i det forløbne år. Der var budgetteret med et underskud på 70.000 kr. Årsagen var medlemsfesten.
Kassereren gjorde opmærksom på, at kontingentindtægten er dalet i takt med, at vi er gået fra 625 til 505 medlemmer. Han efterlyste annoncører til medlemsbladet.
Kontingentet blev fastsat uændret til 400 kr.
AIPS-kort koster 100 kr., foreningen betaler differencen.

Der var genvalg af Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Hanne Højer og Mads Wehlast til bestyrelsen.

Flemming Thor Madsen nyvalgtes som revisor i stedet for en anden tidligere formand Hans Jensen, der ikke ønskede at fortsætte.
Jens Jørgen Pedersen nyvalgtes til det slidsomme job som revisor-suppleant.

Andreas Kraul hyldede Dan Philipsen som årets sportsjournalist.
Dan Philipsen takkede for prisen og lagde ikke skjul på, at han var stolt og glad.
Han overrækker pokalen til "Årets pokalfighter" i Parken i maj. Finalen spilles kr. himmelfartsdag.

Under eventuelt slog Andreas Kraul til lyd for, at flere melder sig som skribenter for medlemsbladet.
Peter Elsnab, Kurt Stendal og Harvy Hansen har allerede meldt sig.
Desuden genopliver "Den Gyldne Pen" den gamle serie "Talerstolen". Oprindeligt var den beregnet til holdninger fra vore omgivelser, men fremover bliver det en serie, hvor sportsredaktører på skift skriver om vores egen branche - og deres holdninger til hverdagen i vort fag.

Poul Erik Andersson beklagede, at det var svært at få gang i debatten i foreningen.
Kun 36 havde bidraget med indlæg i debatforum i det forløbne år.

Frits Ahlstrøm glædede sig over at modtage "Den Gyldne Pen" på sin bopæl i Schweiz.
- Det er en gave. Jeg savner ikke debat. Det er et givende blad, og jeg nyder at læse om alle de gode kolleger, sagde Frits Ahlstrøm.

Generalforsamlingen sluttede med, at Steen Ankerdal takkede dirigentet for en storslået indsats og overrakte ham tre flasker vin.