Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Nyhedsbrev fra DS

Torsdag d. 12. august 2010


Kære DS-medlem

Her følger seneste nyhedsbrev fra Danske Sportsjournalister med stort og småt fra bestyrelsens arbejde:

1) Det nye akkrediteringssystem til superliga-kampene har medført mindre udfordringer. Samtidig har vi fremdeles anseelige problemer med dårlige parkeringsforhold ved flere af landets superliga-stadions. Vi oplever størst problemer i Parken, Odense og Aalborg. Næstformand Andreas Kraul holder et snarligt møde med Divisionsforeningen om problemstillingerne.

2) Næste nummer af medlemsbladet ”Den Gyldne Pen” udkommer ultimo september/primo oktober. Det er et ganske særligt et af slagsen, nemlig nummer 50 i rækken, hvilket vil blive behørigt markeret i jubilæumsnummeret.

3) Sidst i september sender DS-bestyrelsen en mindre delegation til UEPS-kongres (Sammenslutningen af Europæiske Sportsjournalister) på Rhodos. Den nyvalgte formand, grækeren Ioannis Daris, har blandt andet bebudet et målrettet arbejde for at UEPS-medlemmer får lavet fordelagtige aftaler med flyselskaber og hotelkæder i Europa.

4) Datoen 12. oktober 2010 kan allerede nu skrives ind i kalenderen. Da afholder vi vores næste seminar. Denne gang med temaet ”Pressens rolle i trænerfyringer”. Panelet er næsten på plads og vil blive præsenteret i en fællesmail og på hjemmesiden inden længe. Mødet holdes i København om eftermiddagen, mens aftenen eventuelt kunne bruges ved EM-kvalifikationskampen Danmark-Cypern i Parken. Mere info følger.

5) Medlemstallet i DS er fra 1. august på 508. Over hver tiende medlem har imidlertid ikke betalt kontingent. 55 medlemmer skylder stadig for 2010, mens yderligere syv medlemmer er i skamløs restance med kontingent fra både 2009 og 2010. Dette påvirker selvsagt foreningens økonomi betydeligt og derfor opfordres der endnu en gang til at få betalt de 400 kontingentkroner.

6) Spørgsmål og forslag til bestyrelsen kan som altid sendes til foreningens sekretær Tommy Poulsen på tommy.poulsen@horsens-folkeblad.dk hvorefter det vil taget op på næste bestyrelsesmøde.

Mvh
Bestyrelsen i DS