Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Møder om doping

Tirsdag d. 21. september 2010

I efteråret 2010 inviterer Institut for Idræt, Københavns Universitet til to gå-hjem arrangementer, hvor instituttets forskere vil formidle deres forskning til den brede offentlighed.
Det fælles tema for de fire foredrag er doping. Doping-fænomenet i såvel elite- som fitnesskontekst beskrives og diskuteres ud fra fysiologiske, sociologiske og psykologiske perspektiver.

Onsdag den 13. oktober kl. 15.00-17.00

Psykologien i at foretage urin doping tests
v/Lektor Anne-Marie Elbe
Doping og anti-doping test er et varmt diskussionsemne i elitesporten. Sportsfolk, som deltager i konkurrencer risikerer at skulle gennem en urin dopingtest efter hver konkurrence. Selvom medierne jævnligt beretter om positive testresultater, er der et andet problem i forbindelse med anti-doping testningerne. Nemlig at sportsfolkene gerne vil levere en urinprøve, men at det ofte varer flere timer før de faktisk kan gøre det. I disse tilfælde er det ikke et medicinsk problem, men et psykologisk som gør det vanskeligt for sportsfolkene at tisse mens der er andre personer tilstede. Foredraget vil præsentere resultatet af to studier at emne og vil diskutere både mulighederne for at intervenere og fremtidige forskningsperspektiver. Foredraget foregår på engelsk.

Glucocorticoider og sprintevne og/eller EPO
v/Lektor Nikolai Nordsborg
De fleste ved at EPO har været, og formentlig stadig bliver, misbrugt i udholdenhedsidrætter som f.eks. cykling. I oplægget viser vi hvor store effekterne af EPO er og fremhæver noget af den danske forskning på området. Det vil blive diskuteret om effekten af EPO kan skabes ”naturligt” ved brug af såkaldt højdetræning. I anden del af oplægget diskuteres det om brug af glucocorticoider (som f.eks. hormonet cortisol) kan forbedre præstationen i kortvarige høj-intense idrætsgrene med en varighed fra ca. 30 sekunder til nogle få minutter. Også her fremhæves danske resultater.

Tirsdag den 23. november kl. 15.00-17.00

Kropsforbedring og optimering i fitness
v/Ph.d.-studerende Nicole Thuagalant Winslow
Foredraget tager afsæt i mit ph.d.-projekt om kropsprojekter i foreningsbaserede fitnesscentre. Projektet er baseret på kvantitativ såvel som kvalitativ data, hvor bl.a. holdninger og erfaringer med præstationsfremmende og kropsændrende midler bliver undersøgt. Ved at rette et sociologisk blik mod den enkeltes italesatte motivation for at dyrke fitness og undersøge fitnessbrugerens villighed til at anvende præstationsfremmende og kropsændrende midler og metoder, vil jeg fremhæve hvorledes de mere eller mindre definerede kropsprojekter kan anskues som forsøg på at optimere den kropslige kapital og hermed tilnærme sig den rette krop.

Global Anti-doping på vej mod en Version 2.0?
v/Post doc Ulrik Wagner
World Anti-Doping Agency blev dannet i 1999, hvilket blev betegnet som et partnerskab indgået mellem de politiske og sportens organisationer. Hvilke problemer og konflikter har vi set, når et globalt anti-doping regelsæt søges integreret i national lovgivning? Og er der et demokratisk problem i at gøre WADA´s regler til udgangspunktet for nationale anti-doping love? Desuden diskuteres det, med udgangspunkt i Den Internationale Cykelunions lancering af et Biological Passport, om den globale anti-doping indsats er på vej mod et nyt stadie, hvor der i højere grad fokuseres på indirekte testning og indikationer på brug af doping end på at teste atleter positive, som har taget doping. Hvilke problemer rejser det, og hvilke muligheder skaber det for fremtidens dopingbekæmpelse? Og undgår medicinalindustrien nok engang at tage et medansvar?

Der er GRATIS ADGANG til formidlingsrækken.
Mellem de to oplæg er der tid til at netværke og få en kop kaffe/te.
Formidlingsrækken afholdes hver gang i

Store Auditorium
Institut for Idræt, Københavns Universitet
Nørre Allé 53, 1.sal
2200 København N

Se vejbeskrivelse og læs mere på www.ifi.ku.dk/dopingforedrag
Hent opslag til opslagstavlen

Venlig hilsen

AnneAnne Lykke Poulsen

Projektkoordinator, ph.d.

Institut for Idræt / Department of Exercise and Sport Sciences

University of Copenhagen

Nørre Alle 51, DK-2200 Copenhagen N

Phone +45 35 32 17 51

E-mail apoulsen@ifi.ku.dk