Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Pressens retningslinier til EM 2010

Mandag d. 6. december 2010

Pressens retningslinjer ved EURO 2010

I bestræbelserne på, at alle implicerede kan få maksimalt udbytte af slutrunden, beder vi jer iagttage nedenstående ganske enkle ”færdselsregler” ift omgang med og kontakt til den danske trup:

1. Jan Pytlicks telefon vil være slukket under hele slutrunden. Ønsker man brændende kontakt til ham ”uden for normal åbningstid”, skal det ske via undertegnede på 2916 0910.

2. Holdet bor sammen med de øvrige mandskaber – i første omgang på Scandic Hotel Aalborg. Med mindre vi har inviteret jer eller med mindre der er truffet en helt specifik aftale, er området i og omkring hotellet ”pressefri zone”.

3. Alle træningspas op til og under EURO 2010 er åbne for pressen – med mindre andet meldes ud. Det er tilladt at fotografere og small-talke med spillerne, men deciderede interviews skal henlægges til de dertil beregnede pressemøder.

4. Det henstilles til alle journalister, at man ikke sætter især trænerens tålmodighed på prøve ved at spørge om noget, der allerede er afklaret i en meddelelse givet i plenum.

5. Af kollegiale hensyn og for ikke at trække enkelte spilleres optræden unødigt meget ud ved pressemøderne, henstilles til, at intet interview varer mere end 10 minutter. Går man alligevel i gang med en dokumentarfilm/en levnedsskildring, forbeholder undertegnede sig retten til at afbryde, hvis det trækker urimeligt længe ud.

6. Hvis der skulle opstå flaskehalse i forhold til interviews med enkeltpersoner i truppen, bedes følgende prioriterede rækkefølge respekteret: a) rettighedshaver har første prioritet b) landsdækkende medier har anden prioritet c) regionale medier har tredje prioritet d) lokale medier har fjerde prioritet e) håndboldfaglige medier har femte prioritet f) medier, der som hovedregel i det daglige kun beskæftiger sig perifert eller næsten slet ikke med håndboldstof, står bagest i køen.

7. Procedure for kampdage:

• 11.00 (med mindre andet tidspunkt meldes ud): Pressebriefing i hallen: Kim Jensen/Jan Pytlick og en spiller står til rådighed i cirka 15 minutter. Der samles op på eventuelle hængepartier fra tidligere og ses frem mod aftenens kamp.
• 19.45: Kim Jensen giver et kort taktisk oplæg i mixed zone
• Umiddelbart efter kamp: Jan Pytlick og en spiller i flash interview med TV 2 – alle spillere går i omklædningsrummet. Herefter kommer Jan og Kim ud som de første sammen med den spiller, der skal til internationalt pressemøde – en seance der indledes 15 minutter efter kampens afslutning. De øvrige spillere kommer ud i den rækkefølge, journalisterne på pressepladserne har bedt om dem. Alle kommer ud i princippet – det er kun et spørgsmål om i hvilken rækkefølge.
• 23.00 senest: Holdet kører fra hallen.

8. Procedure for hviledage:
• Der afvikles et pressemøde af en times varighed, hvor alle spillere og trænerne deltager. Det tilstræbes, at tidspunktet for pressemødet kommer til at ligge i naturlig forlængelse af et eventuelt træningspas og at det bliver afviklet på en lokalitet ude i Aalborg/forhåbentlig Herning. Tid og sted meddeles i god til via e-mail og/eller sms-service.

Med venlig hilsen, med håbet om og troen på endnu et optimalt samarbejde og med ønsket om guld til Danmark forbliver jeg

Finn T. Jensen
Presse- og informationschef, DHF
Mobil: 0045 2916 0910 – Mail: ftj@dhf.dk