Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen den 9. marts

Tirsdag d. 1. marts 2011

GENERALFORSAMLING

Onsdag den 9. marts 2011 kl. 12.00

KB, Restaurant Pilen, Pileallé 14, Frederiksberg


Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand
a. Steen Ankerdal afgår.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Andreas Kraul og Per Kjærbye.

8. Valg af suppleanter
På valg:
Dan Philipsen
Michael Qureshi
Lars Rønbøg

9. Valg af revisorer
På valg: Jørgen Herbert og Flemming Thor Madsen

10. Valg af revisorsuppleant
På valg: Jens Jørgen Pedersen

11. Uddeling af Den Gyldne Pen, uddeling af stipendier og legater

12. Eventuelt

Bemærk - kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen og vinde legater.

Bemærk - efter generalforsamlingen er der frokost

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til:
Sekretær Tommy Poulsen senest den 15. februar.