Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Nordisk møde i Stockholm

Onsdag d. 14. november 2012Kasserer Flemming Olesen har på vegne af Danske Sportsjournalister været til et nordisk møde i Stockholm, hvor repræsentanter for vore søsterorganisationer i Sverige, Norge, Finland og Island også var til stede.
Mødet tjente blandt andet som forberedelse til den AIPS-valgkongres, der finder sted i russiske Sochi i april 2013.
Her er den italienske præsident for AIPS, Gianni Merlo, på valg, og her skal også vores nordiske repræsentant i AIPS-præsidiet, Adolf Ingi Erlandsson fra Island, på valg.
Adolf har nu siddet i præsidiet i fire år, og han tog, på vores fælles, nordiske foranledning, imod en opfordring til at genopstille for en ny fire-årig periode.
Der er denne gang ikke valg til den europæiske sektion under AIPS, men vi tygger i fællesskab fortsat på også at få en nordisk repræsentant i dette forum. Næste valg hertil er i 2014.
Mødet i Stockholm tjente desuden til at briefe hinanden om de ting, der arbejdes med i hver af de fem nordiske lande, og Flemming Olesen fik lejlighed til at orientere de øvrige om den forestående, nordiske kongres, der skal holdes i København 6.-8. maj næste år. Denne kongres holdes hvert andet år, og går på skift mellem de nordiske lande. Fire gæster fra hvert af de øvrige lande inviteres til nogle dage, der rent fagligt får de nye, journalistiske udfordringer på net/web/ipad/smartphone m.m. som hovedemne.
De nordiske repræsentanter blev enige om igen at holde et fælles møde i Sochi, i forbindelse med AIPS-kongressen.