Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Dagsordenen til generalforsamlingen

Torsdag d. 27. februar 2014

Generalforsamling
Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 12.00
KB – Restaurant Pilen
Pile Allé 14, Frederiksberg

Dagsorden ifølge lovene
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
A) Formand - Andreas Kraul er ikke på valg
B) Kasserer
På valg er: Flemming Olesen
C) Bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Dan Philipsen
Tommy Poulsen
Mads Wehlast
7. Valg af suppleanter
På valg er: Lars Rønbøg
Mette Cornelius (ønsker ikke genvalg)
Rune Knudsen (ønsker ikke genvalg)
8. Valg af revisorer
På valg er: Jørgen Herbert
Jens Jørgen Petersen
9. Valg af revisorsuppleant
På valg er: Karl Aage Dalgaard
10. Uddeling af ”Den Gyldne Pen” – samt uddeling af stipendier/legater
11. Eventuelt

BEMÆRK: Efter generalforsamlingen er der frokost.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til sekretær Tommy Poulsen senest den 15. februar 2014.