Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 6. december 2000

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 6. december kl. 11.00 i Huset ved det grønne træ, Gammel Torv 20, København.

Deltagere: Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Hanne Højer, Per Kjærbye, Flemming Toft.

Afbud fra: Lars Poulsen (EM-håndbold), Rasmus Bech og Leif Rasmussen.

1. Vedtægtsændringen er udarbejdet af Hanne Højer, og den blev godkendt med en enkelt ændring.
Der skal laves yderligere en vedtægtsændring, da det ikke fremgår af vore vedtægter, at pensionister (fyldt 65 år) også har fri kontingent. Det tilføjes til Hannes indlæg til Den Gyldne Pen.

2. Generalforsamlingen afvikles tirsdag den 6. marts kl. 12.00 i Odense. Leif Rasmussen er generalforsamlingens hovedarrangør. Bustransport til Odense fra København blev drøftet. Det endte med, at DS betaler togbilletter for alle dem, der melder sig til Hanne Højer senest fredag den 23. februar. Al tilmelding foregår via mail til Hannes private mail.
Hvis man tilmelder sig og møder op, er turen gratis. Hvis man tilmelder sig og udebliver, får man tilsendt regningen på togbilletten. Steen Ankerdal bestiller gruppebillet. Der bliver ikke fri togrejse fra Jylland til Fyn. Til gengæld bliver der fri togrejse til generalforsamlingen for de jyske og fynske medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen i København i marts 2002.
Bestyrelsen samles mandag den 5. marts kl. 18.00 til bestyrelsesmøde på Plaza (Odense lige over for Banegården). På dette møde afgøres bl.a., hvem der skal udpeges som Årets Sportsjournalist. Derved er vi helt sikre på, at det ikke siver ud inden mødet.

3. Kriterier for Årets Sportsjournalist.
Rasmus Bech har udarbejdet de nye kriterier oven på debatten på sidste møde, og Rasmus' oplæg blev vedtaget uden korrektioner.
Den Gyldne Pen graveres fremover med "Årets Sportsjournalist" og ikke med den pågældendes navn. Det betyder, at vi kan trække afgørelsen til det allersidste. Det gælder også indstillinger, som dog skal fremsendes, så de kan nå at komme med på dagsordenen til bestyrelsesmødet.

4. AIPS-kongres i Toronto fra 22. til 27. maj.
Bestyrelsen udpegede Rasmus Bech og Steen Ankerdal som DS' repræsentanter.

4 C. Nordisk Kongres.
Vi har fået en mail fra Estlands journalistformand Sven Sommer, der gerne vil deltage i Nordisk Kongres. Bestyrelsen besluttede at invitere repræsentanter fra Estland, Letland og Litauen til NK.

4 D. Afstemning om årets sportsmand i Europa.
Bestyrelsen fastholder sin indstilling, som vi fremførte i Fortaleza. Vi vil ikke risikere at stemme på en sportsudøver, der senere bliver taget for doping. England valgte Linford Christie, Tyskland valgte Katrin Krabbe, og det viser, at man stadig risikerer at komme i klemme mellem doping og hæder. UPS i UEPS. Vores beslutning gælder ikke evigt, men tages op hvert år.

5. Efteruddannelse
Steen Ankerdal er ny chef for foreningens efteruddannelse, da Rasmus Bech har meldt fra af tidsmæssige årsager.
Steen fremhævede DGI's arrangement som en stor succes, der bør gentages med DS i en mere aktiv rolle.

Steen Ankerdal arbejder videre med Mads Wehlasts forslag om et internetkursus, specielt rettet mod sportsjournalister.

Et forslag fra et medlem om en diskussion om etik og faglig moral blev modtaget positivt. Det sættes på som sidste punkt på dagsordenen til generalforsamlingen i Odense. Steen Ankerdal kommer med oplæg på generalforsamlingen, når alle punkter under eventuelt er afsluttet.

6. Debatforum
Frits Christensens indlæg blev drøftet.

7. Kontingentopkrævning.
15 medlemmer er udmeldt efter udsendelsen af de seneste opkrævninger, primært fordi de ikke længere har sport som arbejdsområde.
12 medlemmer skylder kontingent for to år og slettes automatisk af medlemslisten, hvis de ikke har indbetalt kontingent inden nytår.
De har modtaget skrivelse fra kasserer Flemming Olesen.
35 medlemmer skylder for et år. Det er nedbragt fra omkring 100 på en måneds tid, og der kommer indbetalinger hver dag, både for 2000 og 2001.
Medlemstallet vil dumpe fra 626 til 600 med de kommende eksklusioner.

8. De sidste indlæg til medlemsbladet "Den Gyldne Pen" er netop kommet, og med foromtalen til generalforsamlingen og features fra Leif Rasmussen, Steen Ankerdal, Lars Werge, Tommy Poulsen, Poul Erik Andersson, John Idorn og Erik Nielsen er der stof til 32 sider. Bestyrelsen besluttede, at sidetallet på det næste nummer bliver på 32 sider.

9. AIPS
Steen Ankerdal foreslog, at vi fortsætter vores rolle i AIPS og forsøger at påvirke tingene indefra. Vi startede det i Brasilien i april 2000, og Steen Ankerdal og Rasmus Bech tager kampen op igen i Toronto i 2001.
AIPS-kortet fortsætter som adgangskort for Danske Sportsjournalister, og vi forsøger at få divisionsforeningen til at ophøje medlemskortet til adgangskort for pressefolk til superligakampe.
Steen Ankerdal tager en ny snak med Claus Rode om sagen.

10. Hall of Fame
Flemming Thor Madsen fremlagde skrivelse fra Olav Skaaning Andersen, Ekstra Bladet.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 24. januar kl. 11.00, ligeledes i Huset ved det grønne træ, Gammel Torv 20.

Bemærk, at det følgende bestyrelsesmøde også er fastsat til mandag den 5. marts kl. 18.00 på Plaza i Odense.