Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Generalforsamling 6. marts 2015

Fredag d. 12. december 2014

GENERALFORSAMLING
Fredag den 6. marts 2015 kl. 16,00
Olsen + 3 – Njalsgade 19D, Pakhus 2 – stuen. 2300 København S

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
På valg er: Andreas Kraul
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Michael Qureshi - Per Kjærbye (ønsker ikke genvalg)
8. Valg af suppleanter
På valg er: Jimmy Bøjgaard - Lars Fink - Lars Rønbøg (ønsker ikke genvalg)
9. Valg af revisorer
På valg er: Jørgen Herbert - Jens Jørgen Petersen
10. Valg af revisorsuppleant
På valg er: Karl Aage Dalgaard
11. Uddeling af ”Den Gyldne Pen” samt udtrækning af legater
12. Eventuelt

FORSLAG – der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være sekretær Tommy Poulsen i hænde senest 15. februar 2015.
BEMÆRK: Kun medlemmer, som har betalt kontingent for 2015, kan stemme på generalforsamlingen og vinde legater.
Efter generalforsamlingen fortsætter Sportsjournalisternes Dag med spisning (buffet) og prisoverrækkelser.