Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Generalforsamling

Onsdag d. 6. december 2000

GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 6. marts kl. 12
I VIP-lokalet på Odense stadion

Dagsorden (ifølge lovene):
1. Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning
2. Regnskabsaflæggelse
3. Kontingent-fastsættelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Sidste år blev Hanne Højer og Tommy Poulsen genvalgt for to år. Flemming Olesen blev nyvalgt til kasserer i stedet for HC. Møller – også for to år.
På valg er:
Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Per Kjærbye og Rasmus Bech (alle er villige til genvalg).
7. Valg af suppleanter
Lars Poulsen og Leif Rasmussen blev valgt for to år sidste år, mens Fl. Toft nyvalgtes for et år.
På valg er:
Flemming Toft (villig til genvalg)
8. Valg af revisorer
Niels-Christiansen og Jørgen Herbert (villige til genvalg)
9. Valg af revisorsuppleant
Hans Jensen (villig til genvalg)
10. Uddeling af Den Gyldne Pen og stipendier.
11. Eventuelt
12. Debat om tema og moral i dansk sportsjournalistik (oplæg ved Steen Ankerdal).

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretær Tommy Poulsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bemærk – kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen og vinde legater.

Bemærk – efter generalforsamlingen er der frokost.

Generalforsamlingen blev første gang varslet på Danske Sportsjournalisters hjemmeside i november.TAG MED VENNERNE TIL GENERALFORSAMLING

Vi arrangerer i år fælles transport fra København til Odense til generalforsamlingen den 6. marts.
Der bliver fælles afgang med tog fra København H kl. ca 10 - og retur ved 17-17.30 tiden.
Tilmelding senest fredag den 23. februar til Hanne Højer på
hanne.hojer@get2net.dk.

Tilmeldingen er bindende - og gælder både ud- og hjemrejse.
Jyderne får samme chance for at komme Ud og Se med DSB på foreningens rejse til generalforsamlingen i København næste år.