Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Fuldt hus til Sportsjournalisternes dag på Amager

Mandag d. 9. marts 2015

Fuldt hus til ”Sportsjournalisternes dag”

Af Tommy Poulsen

Der var tætpakket i lokalerne på Njalsgade på Amager til ”Sportsjournalisternes dag”, 77 deltog i generalforsamlingen og 93 til middag og prisfest.
Det nye initiativ fik en storslået modtagelse af medlemmerne, og det blev fulgt op af meget positive reaktioner.
DS har forvandlet en støvet generalforsamling til en stor festdag.
Konferencier Jimmy Bøjgaard bød velkommen og fortalte om ændringen, der betød ”mere råt” og ”mere nyt” og ”stemningsfyldt”.
Frits Ahlstrøm valgtes som dirigent, og han udpegede Erik Berth og Lars Werge som stemmetællere. Der blev dog aldrig brug for dem.
Formand Andreas Kraul kaldte det en historisk dag, fordi en gammel forening fra 1922 holder sig ung.
Generalforsamlingen startede med at mindes Steen Ankerdal, der døde i august, 66 år.
Kraul, der afløste Steen Ankerdal som formand for fire år siden, talte om, at det kollegiale og det faglige mødtes på tværs af redaktioner og stofområder.
- Vi står allerstærkest ved at være konkurrenter, sagde formanden.
Andreas Kraul kom ind på den store faglige aktivitet med fyraftensmøder og andre arrangementer.
- Vi er blevet mere synlige, og sportsjournalistikken er i en rivende udvikling. Vi er næsten 100 kolleger, men der er næsten lige så mange funktioner og aldersklasser i DS, og det glæder mig at se alle de nye ansigter, sagde formanden.
Han understregede, at sportsjournalistikken befinder sig på et højt fagligt og etisk niveau, og at DS derfor har indført fem nye priser på et forslag fra DR-journalisten Erik Nielsen.
- Det viser, at vi er en mangesidig branche, sagde formanden.
Kasserer Flemming Olesen gennemgik regnskabet med et underskud på 87.000 kr. mod 84.000 kr. i underskud sidste år.
80 medlemmer mangler stadig at betale kontingent.
DS har nu 450 medlemmer mod 625, da vi var flest.
Han fremsatte forslag om kontingentforhøjelse fra 400 kr. til 500 kr. fra 2016. Det blev vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.
Jimmy Bøjgaard kunne melde om endnu en ny aktivitet, et arrangement for vore medlemmer over 65 år, tirsdag 28. april kl. 12.30.
Det fik mange positive meldinger med på vejen fra Hans Grønfeldt og andre af vore mest rutinerede medlemmer.
Der var også et forslag om vedtægtsændringer. De havde kun teknisk karakter og blev vedtaget uden bemærkninger.
De traditionsrige og populære legater gik til John Ringstrøm, Lars Fink, Marie Louise Balling, Anders Kamper, Jesper Simo, Anders Kjærbye, Søren Paaske, Søren Klæstrup, Lars Werge og Lars Jørgen Andersen.
Til bestyrelsen nyvalgtes Kasper Ringtved Jensen i stedet for Per Kjærbye, og Anders Kjærbye nyvalgtes som PF-suppleant i stedet for Lars Rønbøg.
Flemming Olesen takkede Per Kjærbye for 20 års utrætteligt bestyrelsesarbejde.
- Du er aldrig gået på kompromis, men har søgt de rette løsninger. Du har slået i bordet, når det var nødvendigt, og du har været med til at optimere arbejdsforholdene for alle fotografer. Det aftvinger stor respekt, og som tak for din store indsats har DS-bestyrelsen besluttet at udnævne dig som æresmedlem, sagde Flemming Olesen.
Per Kjærbye bliver det 10. æresmedlem af DS gennem 93 år.
Poul Erik Andersson og Niels-Christian Niels Christiansen er de to andre nulevende æresmedlemmer.
- Jeg er overrasket og overvældet, og jeg vil fortsat lave et stykke arbejde for foreningen, selv om jeg træder ud af bestyrelsen, sagde Per Kjærbye i sin takketale.
Han afløste Jørgen Schiøttz fra Aktuelt i bestyrelsen i 1995.
Andreas Kraul sluttede generalforsamlingen med en tak til Frits Ahlstrøm, der trods et langt liv i sportens verden var dirigent på en generalforsamling for første gang i sit liv.