Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Play the Game

Lørdag d. 5. september 2015

Endnu et antal organisationer har givet tilsagn om økonomisk støtte til Play the Game-konferencen, der finder sted i 25.-29. oktober i Aarhus. Indtil videre har Play the Game 2015 modtaget over en halv million kroner i økonomisk støtte.


At stable en stor international idrætskonference på benene med talere med stor ekspertviden inden for deres felt, som forventes at få op mod 350-400 deltagere fra hele verden, kræver ikke alene en stor arbejdsindsats, men også en betydelig økonomi for at løbe rundt.

Derfor glæder Idrættens Analyseinstitut sig i disse dage over, at Play the Game-konferencen har modtaget økonomisk støtte fra en lang række især danske aktører. De bidrager dermed til at sætte vigtige internationale idrætspolitiske debatter på dagsordenen på Play the Game 2015 og understreger, at danske organisationer ønsker at bidrage til og spille en aktiv rolle i at udvikle og forbedre forholdene i international idræt.

”Det er opmuntrende, at dansk idræts institutioner og organisationer over en bred kam sender så stærkt et signal om, at de ønsker at styrke den demokratiske debat i international idræt ved at sætte kritisk fokus på den internationale idrætsverdens mange udfordringer,” siger Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut og Play the Game.

”Støtten er kendetegnet ved, at den gives i tillid til, at Play the Game kan sætte en relevant dagsorden på et uafhængigt grundlag. Vi fører en dialog med mange af donorerne for at sikre en høj faglig kvalitet, men samtidig hænger konferencens uafhængighed nøje sammen med dens troværdighed.”

Allerede tidligere på sommeren kunne Idan og Play the Game offentliggøre en række bidragydere fra idrættens verden, hvor organisationerne Danmarks Idrætsforbund, Dansk Boldspil-Union, Team Danmark, Sport Event Denmark, Dansk Firmaidrætsforbund og Anti Doping Danmark har bidraget med økonomisk støtte.

Senest har også Lokale og Anlægsfonden givet tilsagn om at støtte konferencen med 100.000 kr. Ikke alene dækker konferencen en række områder, som fonden beskæftiger sig med, med fokus på bl.a. idrætsfaciliteters betydning for aktivitet. Lokale og Anlægsfonden høster også i internationalt sammenhæng opmærksomhed, da det er unikt at Danmark har denne form for fond, der målrettet støtter nytænkning i idræts- og kulturfaciliteter.

Lokal opbakning til konferencen
For anden gang er Aarhus værtsby for Play the Game, og også denne gang støtter byen op om, at en stor international konference gæster byen. Konferencen er en mulighed for at byde velkommen til gæster fra størstedelen af verden velkommen til Aarhus. Og samtidig ligger arrangementet i tråd med byens arbejde frem mod rollen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

Udfordringerne i international idræt flugter i den grad med kulturbysloganet ’re-think’, mener Henrik H. Brandt:

”Det er ikke bare de meget omtalte trusler fra hel- og halvkriminelle kræfter, der kræver reformer fra FIFA og alle andre idrætsforbund. Det er også organisationernes stadigt mere usikre greb om den daglige idrætspraksis. Her der brug for såvel lokale som globale synsvinkler på, hvordan vi får skabt bedre rammer for den almindelige borgers idrætsdeltagelse.”

Aarhus Kommune bidrager med 75.000 kroner til Play the Game 2015, og konferencens åbningssession, der er åben for offentligheden, bliver afholdt i Rådhushallen på Aarhus Rådhus.

Støtte fra journalistforbund
Konferencen får besøg af en række journalister fra mange forskellige lande rundt i verden, som på hver deres måde har været med til at afdække problemstillinger i idrættens verden. Flere af dem fortæller på konferencen om deres arbejde med undersøgende journalistik, og nogle af de bedste journalister vil fortælle om deres metoder på særlige workshops.

Det store journalistiske fokus på konferencen har fået både Dansk Journalistforbund og Norges Journalistlag til at bidrage med henholdsvis 25.000 kroner og 22.000 norske kroner til rejselegater. Rejselegaterne sikrer, at journalister fra udviklingslande, der ellers ikke har økonomisk mulighed for at deltage på konferencen, kan få dækket deres udgifter til rejse og deltagelse i Play the Game 2015.

”Kontinenter som Afrika og Latinamerika spiller en afgørende rolle i den globale idrætspolitik. Derfor har det stor betydning, at journalister fra de dele af verden bliver rustet til at dække den internationale idrætsdebat,” siger Henrik H. Brandt og minder om, at Play the Games udgangspunkt oprindelig var at udvikle sportsjournalistikken.