Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Generalforsamling 17. marts kl. 16.30

Søndag d. 18. december 2016

Generalforsamling i Danske Sportsjournalister

Fredag 17. marts 2017 kl. 16.30

KB's anlæg, Pejsesalen, Peter Bangs Vej 147, København

På valg:

Formand Andreas Kraul

Lars Fink

Dan Philipsen, ønsker ikke genvalg

Kasper Ringtved Jensen, ønsker ikke genvalg

Ikke på valg:
Flemming Olesen, kasserer
Tommy Poulsen, sekretær
Mads Wehlast, uddannelseschef

Suppleanter på valg:
Jimmy Bøjgaard
Jeppe Laursen-Brock
Anders Kjærbye

Revisorer på valg:
Jørgen Herbert
Jens Jørgen Petersen

Revisorsuppleant på valg:
Karl Aage Dalgaard

Generalforsamlingen byder også på:

1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning
3. det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Valg af revisorsuppleant
10. Uddeling/lodtrækning af stipendier/legater
11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til sekretær Tommy Poulsen senest fredag 3. marts 2017
(bemærk venligst den langsommelige postgang, det er en god idé at fremsende forslag på mail til
tp@hsfo.dk

Efter generalforsamlingen fortsætter
"Sportsjournalisternes Dag" med spisning og prisoverrækkelser.
For at deltage i den del af arrangementet kræves der bindende tilmelding til Mads Wehlast på mail
mgw@eb.dk
senest fredag 10. marts.

For indstillinger til priserne henvises til den særskilte oversigt, som Lars Fink har udarbejdet.