Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Stort og småt fra AIPS-kongressen

Fredag d. 19. maj 2017

Af Flemming Olesen

Udvidet nordisk møde i Seoul
Som ved tidligere lejligheder benyttede nordiske delegerede muligheden for at holde møde under AIPS-kongressen i Sydkorea. Og denne gang var kollegaer fra Holland og Belgien med, da det har vist sig, at vi deler mange fælles visioner med dem – og Frankrig – omkring arbejdet i AIPS. En god og frugtbar diskussion, der gav anledning til at holde kontakten ved lige, og søge at arbejde mod fælles mål.

Yes – we say no
Danske Sportsjournalisters repræsentant på kongressen, kasserer Flemming Olesen, var på talerstolen for at få AIPS’ officielle holdning til det krav, de russiske arrangører af Confederations Cup I fodbold har udsendt til journalister, der vil akkrediteres til begivenheden i juni. Kravet, som vores formand, Andreas Kraul, gennem ”Journalisten” har taget afstand fra, går ud på, at man blandt andet skal skrive under på, at man ikke vil rapportere fra andet end selve turneringen og de relaterede begivenheder, samt at man ikke vil bevæge sig uden for de områder, hvor kampene finder sted.
- We don’t accept any form of restriction of press freedom, sagde AIPS-præsident Gianni Merlo, og var så ellers tavs, idet han overlod til formanden for fodboldkommissionen I AIPS, englænderen Keir Radnedge, at svare yderligere. Og det var med uld i mund, at han konkluderede, at der sådan set ikke var noget nyt i den her sag. Han sagde, at hvis man som journalist vil til Rusland for at dække en bestemt begivenhed, så skal man på forhånd oplyse, hvad man vil lave, hvem man vil tale med og hvor man vil begive sig hen. Ellers kan man kigge langt efter at få et visa. Og Keir Radnedge sagde, at samme krav kan man også møde fra en række arabiske lande.
Og der landede den så – uforløst. Og så kan man jo tænke sit, når der næste år skal afvikles en helt anderledes stor begivenhed, VM-slutrunde i fodbold: I Rusland.


Erfaren malteser i spidsen for AIPS Europa
Charles Camenzuli, Malta, blev uden modkandidat valgt til at afløse Yannis Daras, Grækenland, som præsident for AIPS Europa for de næste fire år. Det er dermed en yderst erfaren AIPS-leder, der træder til tops, for Camenzuli har arbejdet inden for AIPS siden 1981, blev valgt første gang i 1989 i Göteborg, har blandt andet været generalsekretær og arbejdet under tre AIPS-præsidenter og seks europæiske præsidenter gennem årene. Kongressen i Seoul/PyeongChang var i øvrigt hans 36. af slagsen.

Kaos i AIPS Asien
Der har været uro, ja nærmest kaos, i AIPS Asien gennem det seneste halve års tid. Præsident for AIPS Asien, Mohammed Qasim, Bahrain, har ført et lederskab, der ikke er foreneligt med vedtægter og etiske regler i AIPS. Økonomisk uhæderlighed og smædelige beskyldninger mod AIPS-præsident Gianni Merlo, har domineret dagsordenen, og det har fået exekutiv-komiteen i AIPS Asien til at gøre oprør mod deres egen præsident, med indkaldelse til en ekstraordinær valgkongres. Det har da også fået Qasim til at trække sig straks, da han har indset, at han ville blive væltet ved et nyvalg. Qasim var ikke mødt til AIPS-kongressen i Sydkorea.

Vil du med til kvinde-EM i fodbold som ”Young Reporter” ?
De kvindelige fodboldspillere – med Danmark som deltager – spiller EM i Holland denne sommer, og denne begivenhed bliver skueplads for et ”Young Reporter”-program. Det vil sige en unik chance for en ung studerende/reporter til at lære, hvad det vil sige at være journalist ved et stort, internationalt sportsarrangement. AIPS søger kandidater, især fra lande, som deltager ved EM-slutrunden. Der er et alderskriterie på 18-24 år, krav om at kunne begå sig på engelsk, og det er et tilbud, der dækker alle udgifter til rejse, ophold forplejning og supervising. Tidligere har to af vore medlemmer, Frederikke Muff og Caroline Tranberg, været med i lignende sceancer, og de vil givetvis være rede til at fortælle nærmere om, hvad det indebærer at deltage. Vi har endnu ikke endelige detaljer om programmet, men henvend dig gerne hurtigt til DS’ ledelse, hvis du er interesseret.

Sjusk med betaling
Der var deltagere fra 105 lande i AIPS-kongressen, men mange af dem mødte op til en slem overraskelse. Eksekutivkomiteen havde nemlig pålagt finanskomiteen i AIPS at sørge for, at kun delegerede fra lande, som var uden gæld, kunne stemme. En gennemgang af skyldnerlisten ved kongressens start afslørede, at ikke færre end 60 af de 105 lande var i gæld, mere eller mindre, med enten medlemskontingent (120 dollars årligt) eller betaling for tilsendte AIPS-kort. Det satte gang i en større kontant indbetaling/korrespondance med hjemlige forbund om hurtig overførelse af penge, så da man på sidstedagen stemte til AIPS’ Executive Committee var det ”kun” nødvendigt at ekskludere 12 delegerede fra at anvende det elektroniske afstemnings-redskab.

Et glædeligt gensyn med Seoul
For den nu 47-årige vicepræsident i Ungarns sportsjournalists-organisation, Zsuzsa Csisztu, blev det til et glædeligt gensyn med Seoul. Hun blev nemlig valgt ind i AIPS Executive Committee i den by, hvor hun i 1988 deltog som gymnast i De olympiske Lege med en ottendeplads som resultat. Fire år senere var hun korrespondent ved OL i Barcelona, og har nu 24 år bag sig inden for journalist-branchen. Hun er også medlem af Ungarns olympiske kommite og nu en af to kvinder i AIPS’ Executive Committee, idet kenyaneren Evelyn Watta er den anden.

En bitter kongres for litauer
For det litauiske medlem af AIPS Executive Committee, Laima Janusonyte-Steinhoff, blev valgkongressen i Sydkorea en bitter en af slagsen. Hun var en af seks kandidater til valget af vicepræsident – men trods det, at fire skulle vælges, måtte hun se sig distanceret. Hun forsøgte derpå at blive valgt som ”Member”. Her var der 13 pladser at fordele blandt 24 kandidater. Her sluttede hun på plads nummer 14 med 24 stemmer. Den 13. og sidste plads gik til franske Jean Paul Savart med 25 stemmer.

Et plaster på såret
Laima Janusonyte-Steinhoff, Litauen, fik et plaster på såret, efter at hun ikke opnåede genvalg til Executive Committee. Hun blev nemlig udnævnt til æresmedlem af AIPS for lang og tro tjeneste, sammen med Faisal Al-Qanai, Kuwait og Mohammed Al Malki, Qatar. Også den nu afgåede generalsekretær Roslyn Morris, bosiddende i Australien, opnåede en æresmedlems-udnævnelse, som ”Honorary Member Secretary General”.

Tre nye AIPS-medlemslande
Kongressen vedtog at optage tre nye medlemmer i sin kreds, Libyen, Togo og Fiji. Dermed tæller verdensforbundet nu 160 medlemslande.

Forslag fra Uruguay nedstemt
Et forslag fra Uruguays sportsjournalister til forbedring af økonomien i AIPS fik ikke opbakning. Forslaget gik ud på, at det årlige medlems-kontingent pr. land skulle hæves fra 120 til 200 dollars. Desuden skulle hvert medlemsland forpligtes til at aftage mindst 10 AIPS-kort à 40 dollars, og det var formentlig sammenkædningen af de to ting, der fik et flertal til at stemme imod. 25 afrikanske lande har i dag færre end 10 kort. Det samme gælder for 22 i Asien, 18 i Amerika men blot seks lande i Europa. Det totale antal af udstedte AIPS-kort er faldet ganske væsentligt i den seneste periode. En ambition om at nå 10.000 kort er således langt fra opfyldt, idet en opgørelse pr. 20. april viste 7.762 udstedte kort. Heraf er 4.164 på europæiske hænder.

Næste kongres i Tyrkiet
På nordisk vegne tillod formanden for de islandske sportsjournalister, Eirikur Asgeirsson, at tage ordet og give udtryk for betænkelighed omkring valget af Antalya i Tyrkiet som næste års kongres-hjemsted. De politiske forhold, med fængsling af mange journalister – uden rettergang – lukning af medier og generel undertrykkelse af pressefriheden i landet, bør være noget, man har i tankerne, sagde han blandt andet, idet han klart understregede, at det ikke var en kritik af de tilstedeværende, tyrkiske kollegaer.
AIPS-præsident Gianni Merlo har en anden opfattelse, idet han giver udtryk for, at så længe, vore medlemmer kan få visa til Tyrkiet, og så længe, vi kan udtrykke os frit under vores kongres, så ser han ingen hindring for at komme til Tyrkiet. Tværtimod mener han, det er vores pligt at komme og tale om frihed og uafhængighed, til støtte for tyrkiske journalister og vores branche generelt.
Det er Regnum Carya Golf & Spa Resort i Belik nær Antalya, der skal være hjemsted for kongressen i sidste uge af april 2018. Det bliver fjerde gang, Tyrkiet er hjemsted for en kongres, idet Istanbul var vært i 1985 og -93, mens Antalya var det i 2010.

Ny kommission for etik
Den nu afgåede, østriske kasserer i AIPS, Michael Kuhn, er blevet udpeget til at være formand for en nyskabelse, en etisk kommission med tre medlemmer. Det blev annonceret af præsident Gianni Merlo, der på et tidspunkt også skal tage stilling til, hvilke personer, der skal udpeges til finanskomiteen, hvor DS-kasserer Flemming Olesen p.t. er et af tre medlemmer. Her står det fast, at Predrag Milinkovic, Serbien, udtræder, da han er valgt til generalsekretær i AIPS Europa. Om Flemming Olesen og Jorge Ribeiro, Portugal, skal fortsætte, vil tiden vise, da der her ikke er tale om valg, men udpegning.

Uafklaret situation om generalsekretær
AIPS står med en uafklaret situation omkring jobbet som generalsekretær. Efter 10 år har australske Roslyn Morris forladt jobbet, som for en periode over et år også har været varetaget af eksekutiv-medlemmet Evelyn Watta, Kenya, da Morris havde helbredsproblemer. Nu skal man så finde en løsning, der enten indebærer en dyr ansættelse af en ny person i jobbet, eller en løsning, hvor man går tilbage til at vælge en ulønnet ”Secretary General” på kongressen. Det kan i sagens natur først ske næste år, så for nærværende er der et alvorligt ”hul” i administrationen, et problem, der forstærkes af, at den regnskabskyndige på kontoret i Vigevano ved Milano har sagt op og nu også er fortid.

Røde tal i regnskabet
Kasserer Michael Kuhn, Østrig, måtte i sin afsked fra jobbet præsentere røde tal i årsregnskabet for AIPS. Svigtende støtte fra nogle af de store organisationer og samarbejdspartnere, samt en ophævelse af samarbejdet med Abu Dhabi Media Corp. omkring det store prisshow ”Pearl Award” har sat alvorlige spor på indtægtssiden. 162.000 schweizerfranc, eller cirka 1,1 million danske kroner, er AIPS blevet fattigere i løbet af 2016. Ved den regnskabsmæssige deadline for kasserers rapport var AIPS’ kassebeholdning helt nede på omkring 57.000 schweizerfranc, blot 385.000 danske kroner, et tal, som dog er forbedret betydeligt gennem de seneste måneder med nye kontrakter og betaling af flere udeståender. Og for tiden er præsident Gianni Merlo i afgørende forhandlinger med en ny interessent omkring prisshowet ”Pearl Award”, der i givet fald vil kaste et meget stort beløb i AIPS-kassen.