Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Husk generalforsamlingen 16. marts

Fredag d. 23. februar 2018

Generalforsamling
Fredag den 16. marts 2018 kl. 16.30
KB’s anlæg - Pejsesalen
Peter Bangs Vej 147, København
Dagsorden ifølge lovene
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
A) Formand - Andreas Kraul (er ikke på valg)
B) Kasserer - Flemming Olesen
C) Bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Tommy Poulsen (ønsker ikke genvalg)
Mads Wehlast
Anders Kjærbye
Jimmy Bøjgaard (er ikke på valg)
Lars Fink (er ikke på valg)
7. Valg af suppleanter
På valg er: Jeppe Laursen-Brock
Arnela Muminovic
Casper Thorsøe jr.
8. Valg af revisorer
På valg er: Jørgen Herbert
Jens Jørgen Petersen
9. Valg af revisorsuppleant
På valg er: Karl Aage Dalgaard
10. Uddeling/lodtrækning af stipendier/legater
11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til sekretær Tommy Poulsen senest fredag den 2. marts 2018.
ENDVIDERE: Kun medlemmer, som har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen og vinde legater.
Efter generalforsamlingen fortsætter ”Sportsjournalisternes Dag” med spisning og prisoverrækkelser. For at deltage i den del af arrangementet kræves der bindende tilmelding til Mads Wehlast på mail: mgw@eb.dk senest fredag den 9. marts 2018.