Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Noter fra AIPS Kongres 2018 i Bruxelles, Belgien, 7. – 10.

Søndag d. 13. maj 2018

Af Flemming Olesen

91 lande var repræsenteret på kongressen i år, mens 12 måtte opgive at komme på grund af visa-problemer. AIPS omfatter i alt 160 medlemslande. Kongressen var oprindeligt henlagt til Antalya, Tyrkiet, men på grund af det, der er kaldt ”tekniske problemer” (læs: Ytringsfriheden under ekstremt pres) blev kongressen der aflyst og i al hast flyttet til Bruxelles, hvor man havde mindre end to måneder til forberedelserne, men klarede udfordringen i fin stil.

AIPS-kortet er fortsat for nedadgående i antal. For nogle år siden var ambitionen at nå op på i alt 10.000 udstedte kort. Det antal var man kun 4-500 fra at nå, men de seneste fire-seks år er det gået tilbage. I perioden 2016-17 var der 8.079 kort i omløb. I denne periode, 2018-19, er der foreløbig udstedt 5.892, og selv om der hele tiden udstedes kort endnu, så er der kun udsigt til yderligere et fald, totalt set. Danmark har i denne periode afgivet ordre på 28 kort. I forrige periode havde vi 58 medlemmer med AIPS-kort.

Økonomien for AIPS i det forgangne år var ikke tilfredsstillende, med et underskud på godt 157.000 schweizerfranc, eller omkring 980.000 kr. En af årsagerne skal dog tilskrives et revisionskrav fra firmaet Ernst & Young, der ikke accepterede, at en indbetaling fra samarbejdspartneren Qatar Sport Press Committee på 100.000 dollars, ca. 625.000 kr., måtte medtages på 2017-kontoen, selv om pengene var indgået inden årets udløb. Den pågældende kontrakt blev nemlig først underskrevet i januar i år. Det er aftalen, der vedrører de store, internationale sportsjournalist-priser, Pearl Award.

Marokko og en trio fra USA/Canada/Mexico, var på scenen i Bruxelles for at fortælle om deres bud på værtsskabet for VM-slutrunden i fodbold 2026. Interessante oplæg fra begge budgivere fascinerede de delegerede, og der blev stillet flere relevante spørgsmål efterfølgende til de to parter. Marokko kan tilbyde et værtsskab, hvor der aldrig vil være længere end 500 km mellem de to fjernest liggende stadions, og en eksplosiv udvikling i infrastruktur i landet har over de seneste år gjort Marokko langt mere attraktiv som værtsland i forhold til de fire tidligere forsøg, landet forgæves har budt ind med. USA/Canada/Mexico vil ved afstemningen 13. juni stå stærkest, når det kommer til økonomi, idet de garanterer FIFA et overskud på svimlende 11 milliarder dollars. Det tilsvarende tal fra Marokkos side er kun halvt så stort. Det interessante ved placeringen af værtsskabet denne gang er, at det for første gang er samtlige 211 medlemslande af FIFA, som skal afgøre sagen, og ikke en snæver, udvalgt komité.

Jura Ozmec , kroatisk valgt kasserer i AIPS , har i det seneste år haft en dobbeltrolle, idet han også har udfyldt hvervet som generalsekretær. Og da den post stadig ikke er blevet besat, gav kongressen opbakning til, at Ozmec fortsætter i dobbeltrollen, indtil der er fundet en kompetent afløser. Det overvejes stadig, om jobbet som generalsekretær skal være lønnet (hvilket ingen job i AIPS-præsidiet er), eller om funktionen skal besættes via et valg på kongressen.

AIPS Europa, kunne mønstre 40 deltagende nationer, da vores kontinentale afdeling af AIPS holdt sin kongres på førstedagen i Bruxelles. Der var ikke de store spørgsmål til debat denne gang, så mødet forløb stille og roligt, med en fyldig rapport fra præsident Charles Camenzuli, Malta, at forholde sig til.

20 AIPS-kort pr. nation. Det er en overvejelse, der nu skal gennemtænkes som værende adgangsgivende for at kunne stemme på en kongres. Ideen blev luftet af AIPS-præsident Gianni Merlo, med baggrund i det stadigt faldende antal kort, der søges om. Nu var kongressen i Bruxelles ikke en valg-kongres, men havde det været en sådan, ville 67 nationer have været afskåret fra at kunne stemme. En anden sag er, at der faktisk møder delegerede op hvert år fra nationer, der slet ikke har et eneste AIPS-kort. Den sag bliver der nu strammet op på: Nul kort – nul adgang.

Massimo Busacca, tidligere topdommer i fodbold fra Schweiz, nu ansat i FIFA med fokus på at optimere den del af spillet, der vedrører dommergerningen, gav kongressen en meget levende og medrivende indsigt i den nyeste VAR-teknik (video-assistant-referee). Det var et tema, der var stor begejstring for at have med på kongressen fra de delegeredes side.

Sport Journalism – how to stay relevant in the digital age. Det var endnu et af de meget kompetente temaer, kongressen blev udfordret med denne gang. Ledende mediefolk fra store medier som La Gazzetta dello Sport (Italien), Marca (Spanien) og L’Equipe (Frankrig) var i panelet, og en gennemgående holdning var, at det handler om at være professionelle i vort job, at være ærlige og at komme ud blandt læserne/lytterne/seerne for at de kan mærke, at vi er engagerede og til stede.

Lausanne, Schweiz er hjemsted for næste års AIPS-kongres. Og den vil finde sted allerede 21. til 24. januar, primært fordi det er billigere at booke hotelværelser på den tid af året. Lausanne er desuden valgt, fordi AIPS er grundfæstet med legal status i Schweiz, og fordi mange af de store idrætsforbund har hjemsted der også, og er lettere at få til at medvirke i debat og temadiskussioner, når de ikke skal rejse langt for at komme.

AIPS Sport Media Awards er vort internationale forbunds hæder og ære til den ypperste sportsjournalistik på skrift, i tale og i billeder. På hjemmesiden aipsawards.com kan man læse alt om de i alt 24 priser i seks kategorier samt to special-kategorier, der er at søge. Og der er fine præmier, henholdsvis 8.000 – 3.000 og 2.000 dollars på spil i hver kategori. Ansøgningsfristen er 17. september, og der skal være tale om værker, der er offentliggjort første gang i perioden fra 1. juli i fjor og frem til 17. september i år. Tekst på alle sprog er tilladt at bidrage med. De 24 medlemmer af Executive Committee i AIPS skal udvælge 10 bidrag i hver kategori, hvorefter en professionel sammensat jury på 11 medlemmer finder frem til tre nominerede i hver kategori. Offentliggørelsen af vinderne og selve prisoverrækkelsen finder sted i forbindelse med næste års AIPS kongres i Lausanne 21. – 24. januar.

Kommissions-strukturen i AIPS er under revision. En gruppe på 12 personer har gennem længere tid arbejdet på at styrke effekten af de enkelte kommissioners arbejde. Der er en række kommissioner, for fodbold, atletik, badminton, håndbold og en lang række yderligere, som har varetaget sportsjournalisternes arbejdsforhold, samarbejde og relationer til de internationale forbund. Men der har været stor forskel på sammensætningen af de enkelte kommissioner, og ligeledes stor forskel på arbejdsindsatsen. Nu vil man udnævne en ambassadør/en AIPS-delegeret til at styre arbejdet i hver enkelt kommission, og denne person skal så – på sin kommissions vegne – være ansvarlig for rapport og tilbagemelding til AIPS. På næste kongres ventes et grydeklart forslag til ny struktur at være klar.

Flemming Olesen, kasserer i Danske Sportsjournalister og delegeret på kongressen i Bruxelles, er også medlem af finanskomitéen i AIPS, en komité, der ikke skal revidere regnskab, men holde øje med, at økonomien hele tiden er på rette spor i forhold til budget og vedtagelser på kongressen. Finanskomitéen har hidtil været et tremands-udvalg. Men så trak Predrag Milinkovic, Serbien sig, da han blev valgt til generalsekretær i AIPS Europa. Og nu har den tidligere AIPS kasserer, Jorge Ribeiro, Portugal, også sagt farvel til finanskomitéen, efter 20 års ihærdigt arbejde. Det har efterladt vores DS-kasserer alene tilbage i komitéen – og indtil videre er der ikke fundet afløsere for de to.