Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Bestyrelsesmøde

Fredag d. 26. januar 2001

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 25. januar 2001 i Huset ved det grønne træ, Store Torv 20, København.
-------------------------
Afbud fra:
Rasmus Bech, Leif Rasmussen, Flemming Toft og Lars Poulsen.
-------------------------
Deltagere:
Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Tommy Poulsen, Flemming Olesen, Hanne Højer og Per Kjærbye.
--------------------------
1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde i december blev godkendt.
-------------------------
2. Bestyrelsen drøftede DHF's nye initiativ med midnatshåndbold.
Danske Sportsjournalister sender et brev til DHF med en markering af vort syn på sagen.

3. Steen Ankerdals nye tilværelse som vært på morgen-tv har givet ham det mest "velordnede arbejdsliv" nogensinde.
Derfor ved han, hvornår han har fri, hvornår han er på vagt, og hvornår han kan deltage i DS' aktiviteter.
Steens aktivitet i DS fortsætter usvækket, og bestyrelsens opbakning til, at han fortsætter i bestyrelsen efter generalforsamlingen, selv om han ikke i dag er sportsjournalist, er 100 procent. Vi er enige om, at vi har brug for hans arbejdskraft.

b. Steen kan ikke deltage i AIPS-kongressen fra 20. til 27.maj, da han er morgenvært i den pågældende uge. Kort efter bestyrelsesmødet meldte Rasmus Bech også fra på grund af sit civile arbejde. Han kan ikke være væk en hel uge i den travle sommermåned. Der var også nej tak fra Hanne Højer, Per Kjærbye og Tommy Poulsen.
Flemming Thor Madsen og Flemming Olesen undersøger nu mulighederne for, om de kan tage til Toronto. Hvis de kan få det til at passe sammen med arbejde, privatliv, Nordisk Kongres og lignende, er Flemming og Flemming vore repræsentanter i Toronto - som i Budapest for et par år siden.

d. Steen fortsætter med at stå for udsendelse af vin til leverandører af tekst og billeder til Den Gyldne Pen.

e. Steen overtager arbejdet med efteruddannelse, men vil gerne slippe for fyraftensmøderne, der foreløbig placeres generelt hos hele bestyrelsen.
Forslag til fyraftensmøde: DBU's nye formand, når det bliver kendt, hvem der skal afløse Poul Hyldgaard.
Steen agter også at gå mere aktivt ind i Jens Sejers internationale kursus.

f. Steen kontakter Sonja Schmidt og vil omgående forsøge at lave to internetkurser for sportsjournalister, dels vest, dels øst, hvis der er mulighed for det. Behovet er stort - det var bestyrelsen enig om.


4. Generalforsamlingen
Jens Højbjerg er bestyrelsens forslag som dirigent. Han har accepteret, medmindre hans kone føder midt i generalforsamlingen.
Konklusionen blev, at vi holder et telefonmøde den 22. februar kl. 11.00 for at starte drøftelserne om, hvem der skal være årets sportsjournalist.
Steen Ankerdal bestiller hos Tele Danmark, og alle skal opgive det telefonnummer, hvor de kan træffes til Steen, inden bestillingen. Mobiltelefon kan ikke benyttes til telefonmøde.
Der er kommet syv forslag til årets sportsjournalist, men flere er på vej.

Bestyrelsen samles mandag den 5. marts på Hotel Plaza i Odense.
Leif Rasmussen har ansvaret for det praktiske til generalforsamlingen på Odense stadion.
Hanne Højer står for fællestransporten fra hovedstaden og modtager tilmeldinger, som det fremgår af det nye nummer af medlemsbladet.

5. Nordisk Kongres fra tirsdag den 8. maj kl. 12.00 til fredag den 11. maj kl. 12.00.
Udvalget er klar med hovedtrækkene i programmet. Der er ikke kommet nye reaktioner fra de baltiske lande. Flemming Thor laver deltagerliste med et repræsentant fra Baltikum, fire fra Sverige, Norge, Finland og Island og bestyrelsen samt Højmark og Wehlast og Poul Erik Andersson fra DS.

6. Den Gyldne Pen
Hanne Højer har overtaget distributionen.

7. Økonomi.
Flemming Olesen havde lavet en flot opstilling af den økonomiske situation.
Det fik Steen Ankerdal til at udtrykke, at det var en opstilling, så også tal-blinde kan være med, og dem har vi flere af i bestyrelsen.
Vi har underskud på driften på grund af de mange aktiviteter, en ny hjemmeside, dyrere AIPS-kort og den almindelige økonomiske udvikling, og det besluttedes at indstille til generalforsamlingen, at kontingentet forhøjes fra 300 kr. til 350 kr. Kontingentet har været uændret i seks år.

Medlemstal:
611 medlemmer er registreret på medlemslisten.
Seks nye er indmeldt, men har endnu ikke betalt.
Når disse penge indgår, har vi 617 medlemmer.
Flemming Olesen har dog en liste på 11 medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 1999, 2000 og 2001.
Disse 11 er automatisk udmeldt pr. 15. februar, hvis de ikke har betalt.

8. Eventuelt.
Per Kjærbye deltog som foreningens repræsentant i Per Høyer Hansens begravelse, og vi har fået et smukt takkekort fra Pers kone, Tove.
Leif Rasmussen repræsenterede DS i Klaus Hansens begravelse i Odense.
Flemming Thor har modtaget et smukt takkekort fra Tipstjenestens informationschef Thomas Rørsig, hvis sammenkomst var lidt mere festlig. Rørsig fyldte 50 år.

Hanne Højer og Per Kjærbye har deltaget i møde med Ekstra-Bladet omkring Hall of Fame.

Danske Sportsjournalister har fået en invitation til et byggemøde på Haderslev stadion inden for 14 dage. Dato og klokkeslæt er endnu ukendt, men vi er meget glade for henvendelsen.
Vi udpegede fire mand til mødet:
Leif Rasmussen og Tommy Poulsen fra bestyrelsen, regionsformand Jørn Broch og den lokale mand Jens Hveisel Hansen.
Når vi valgte at udpege fire mand, skyldtes det, at vi sidste gang fik tre afbud i sidste øjeblik, og det kan ske igen, da vi bliver indkaldt med kort varsel.
Per Kjærbye udarbejder en liste over ønsker fra pressefotograferne, så vore repræsentanter er klædt på til byggemødet og kan pege på både de skrivende, de elektroniske og de fotograferende kollegers ønskert.

Flemming Thor redegjorde for en henvendelse fra Allan Plenborg, der havde fået afvist kontingentet som fradrag hos skattevæsenet. Thor sender skrivelse til Plenborg, så han får sit fradrag på reglementeret vis.

Næste møde:
Telefonmøde den 22. februar kl. 11.00. (Husk at give besked om nummer til Steen).
Mandag den 5. marts kl. 18.30 med overnatning på Hotel Plaza.