Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 6. marts 2001

Danske Sportsjournalister holdt bestyrelsesmøde i Odense mandag den 5. marts på Hotel Plaza i Odense.
Dagsordenen indeholdt 27 punkter med flere underpunkter og sluttede først kl. 1.00.

Deltagere:
Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Hanne Højer, Per Kjærbye, Rasmus Bech, Flemming Toft og Leif Rasmussen.
Afbud fra Lars Poulsen (hans kone havde 50 års fødselsdag).


Mødet startede med en del kommentarer omkring en dagsorden på 27 punkter. Kommentarerne egner sig ikke til skriftlig gengivelse.


Punkterne 1. 2 og 3.
Flemming Thor Madsen gennemgik diverse punkter til generalforsamlingen:
Jens Højbjerg som dirigent, talen til Årets Sportsjournalist, valgene og formandsberetningen.
Hanne Højer gennemgik vore forslag til vedtægtsændringer.
Listen over Årets Sportsjournalist er endelig fastlagt via Poul Erik Anderssons oplysninger fra historiske papirer og via Steen Ankerdals kontakt til fru Prip.
Flemming Olesen gennemgik regnskabet og forslaget til kontingentforhøjelse.
Flemming Olesen oplyste, at ni medlemmer skylder for 2000, 75 medlemmer for 2001.
Der er udstedt 432 AIPS-kort til 624 medlemmer.
Medlemstallet ved generalforsamlingen er altså 624.
Hanne Højer udarbejder de skriftlige ændringer i vedtægterne efter generalforsamlingen, mailer dem til Tommy Poulsen, der sender hele herligheden ud på hjemmesiden.
Herefter overføres vedtægterne til trykknappen "vedtægter"", og her kan de findes fremover.
Da vi skal holde sidetallet på medlemsbladet, agter vi ikke at bruge to sider på at offentliggøre vedtægterne. Det er kedelig læsning og løses via hjemmesiden.

4. Steen Ankerdal orienterede om sit sikkerhedsmøde hos DBU i torsdags.
- Hver klubber får en pressekoordinator.
- de blade/ journalister, der kommer fast på de enkelte stadion, får faste pladser.
- spillerne skal være til rådighed efter kampene, også i FCK, hvor journalister ikke må komme i omklædningsrummet.
- der bliver en standard for, hvordan pressen skal betjenes af arrangørklubben.
- det bliver praktisk fornuftige tilstande, ikke bureaukrati eller Champions League-tilstande.
- AIPS-kortet bliver adgangskort til presselogen, og pressekoordinatorerne vil sørge for, at der ikke kommer uatoriserede i presseboksen.
- vi skal respektere lokale forhold, ikke alle stadions er udbygget til "en ideel verden" endnu.

Lars Berendt havde vist en video fra OB-Herfølge som et eksempel på, at arrangørerne ikke havde kontrol over tingene, da Stig Tøfting blev udskiftet af Roald Poulsen i sin sidste kamp for OB.

Der holdes et særskilt møde med Lars Berendt omkring fotografernes arbejdsmuligheder og vilkår.

5. Nordisk Kongres
Flemming Thor Madsen orienterede.
Der kommer fire fra Sverige, fire fra Norge, fire fra Finland, to fra Estland.

6. AIPS-kongressen.
Flemming Thor Madsen og Flemming Olesen deltager.
Vi holder fast i vort nej til at stemme om årets sportsmand, ikke mindst efter de finske skiløberes problemer i Lahti.
Vore to delegerede fortsætter, hvor Rasmus Bech og Tommy Poulsen begyndte sidste år, og deltager aktivt i internetdiskussionen, der er sat på som et specielt punkt på dagsordenen i Toronto.

7. Efteruddannelse
Steen Ankerdal orienterede.
Poul Smidt indbyder sportsjournalister til kursus i Bruxelles og Lausanne i sidste del af november.
Vores opgave bliver at skaffe deltagere. Prisen er normal efteruddannelsespris.

8. Fyraftensmøder
Konkrete forslag på bordet:
Sonja Schmidts internetkursus, Per Kjærbyes forslag om et fællesmøde med direktørerne i superligaen, Steen Ankerdals forslag om en agentdag.

9. Gaver
Flemming Thor Madsen leder, fordeler og koordinerer, hvem der tager ud med gaver på mærkedage (fødselsdage, jubilæer) eller begravelser.
Vi har en detaljeret fødselsdagsliste over alle medlemmer og ved, hvem der fylder rundt flere år frem i tiden.
Det skal være et fast punkt på dagsordenen på alle bestyrelsesmøder.

10. Den Gyldne Pen, medlemsbladet.
Sidetallet må ikke overskride 28 sider.
Deadline til næste nummer: 1. april.
Per Kjærbye tager fotos på generalforsamlingen.
Poul Erik Andersson har tegnet 8 ½ side annoncer.
Vi har problemer med at gentegne alle annoncer.

11. Sagen John Jacobsen, Grønland.
Han blev snydt for akkreditering til VM i håndbold, selv om han havde endt 1.000 francs til arrangørerne på en check.
Rasmus Bech gør, hvad han kan for at hjælpe manden, der har været medlem af DS i mange år.

12. Hvad gør vi for at få nye aktive sportsjournalister gjort opmærksom på Danske Sportsjournalister hurtigst muligt, så de kan blive medlem og få AIPS-kort?
Vi forsøger at udnytte e-mail-muligheden og beder om hjælp fra erfarne kolleger til at rådgive de nyansatte.

13. Regionsformænd
Punktet blev udsat.

14. Stadionforhold
Vi har udarbejdet 14 punkter til Haderslevs stadionbyggeri. Det samme papir er afleveret til Farum og Horsens, og FC Midtjylland skal bruge et tilsvarende stykke papir hurtigst muligt.
Steen Ankerdal koordinerer Lars Berendts oplæg om presseforhold med vore 14 punkter, så det bliver konkret og overskueligt med overskriften "Vore ønsker til klubbernes nye stadions". Hastesag.

15. Midnatshåndbold
Flemming Thor Madsen orienterede om den skrivelse, han har sendt til DHF den 27. januar.
DHF har ikke svaret.

16. Gør vi nok for fotografer?
Per Kjærbye og Lars Poulsen laver oplæg til næste møde.

17. Skal vi have extern hjælp, eller kan vi løfte alle opgaver blandt bestyrelsens medlemmer?
Hanne Højer har overtaget distributionen af medlemsbladet.
AIPS-kort-distributionen 2002 skal kortlægges.
Flemming Olesen laver oplæg om denne arbejdsfordeling til næste bestyrelsesmøde.

18. Vin til levandører til Den Gyldne Pen udsendes snarest, meddelte Steen Ankerdal.

19. Hall of Fame
Vi kan ikke påtage os det økonomiske ansvar for Hall of Fame.

20. Gør vi nok for vore æresmedlemmer?
Punktet blev udsat.

21. Forslag fra Peter Brüchmann om en ny pris "Årets Fund".
Punktet drøftes på næste møde.

22. Internet og sportsjournalistik.
Vi afventer mødet i Toronto og har tidligere tilkendegivet vores positive holdning over for Internet-kollegerne.

24. Pokalen til årets pokalfighter Arek Onyzko, Viborg, hentes og viderebringes til Parken kr. himmelfartsdag.
Flemming Thor Madsen kontakter regionsformand Niels Frydenlund om sagen. Thor har en klar aftale med Viborgs direktør Morten Jensen om at returnere pokalen.

25. Associerede medlemmer.
Punktet blev udsat, da vi afventer behandlingen af forslaget på generalforsamlingen.

26. Næste møde: Onsdag den 25. april kl. 11.00 i København - huset ved det grønne træ.

27. Eventuelt.
Den Gyldne Pen reduceres til et oplag på 900 eksemplarer.