Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Historie

Torsdag d. 8. marts 2001

Vi har længe efterlyst Danske Sportsjournalisters historie, men nu kan vi kortlægge perioden fra 1976 til 1984, efter at foreningens tidligere formand Erik Berth og æresmedlem Poul Erik Andersson har fremskaffet de interne meddelelser og mødereferaterne fra den periode.
Vi vil forsøge at skildre historien i forskellige uddrag:

Generalforsamlingen den 15. marts 1976 forløb uden paladsrevolution. 80 af foreningens 172 medlemmer var mødt op, heraf mange fra Provinsen.
Formand Allan Larsen oplyste, at foreningen vil rejse en sag over for IHF, AIPS og de russiske sportsjournalister på grund af dårlige forhold ved dame-VM i håndbold.
Alle 48 ansøgere til OL i Montreal var akkrediteret.
Kasserer Gunnar Hansen fortalte, at formuen nu var på 115.000 kr. og overskuddet på driften 31.000 kr.
Årets sportsjournalist blev Bent Nielsen, Ritzaus Bureau.
Under eventuelt drøftedes problemer med parkeringspladserne ved Idrætsparken og parkeringsproblemer i Nykøbing Falster.
-----------
Nyhedsbrev 11. maj 1976:
AIPS-kongres i Mexico.
Nyt medlem: Jørgen Pihl, Amagerbladet.
Dødsfald: Paul "Paw" W. Svendsen, Aalborg Stiftstidende.
Hvidovre har sat andre net i målene efter en sæsons brokkerier fra fotograferne. De hvide nylonnet var ikke til at fotografere igennem.
------------
Nyhedsbrev, 10. september 1976:
Der oprettes 30 parkeringspladser i Idrætsparken. Pladserne åbnes fem kvarter før kampene, fortrinsvis tiltænkt provinsjournalister og pressefotografer. Folk med parkeringskort kan fortsat holde på Østre Allé.
Der har været problemer med mange folk i kafferummet og i omklædningsrummet efter kampen. Vis venligst selvdisciplin, og lad være med at slæbe Fætter Orla med disse steder, skriver Erik Berth.
Nyt medlem: Tommy Poulsen, Horsens Folkeblad.
Jobskifte: Palle Hedemann fra Aalborg til Nordfoto, Esbjerg, Finn John Carlsson fra Hvidovre Avis til Vigerslev Bladet. Husk at melde adresseforandringer til Poul Erik Andersson, Frydenhøjparken 40, Hvidovre, skriver Erik Berth.
------------
Nyhedsbrev, 4. december 1976:
Nyt medlem: Jørgen Steen.
Birger Hilstrøm, Lolland Falsters Folketidende.
Jobskifte: Erik Berth fra Lolland Falsters Folketidende til Danmarks Radio.
Poul Munk fra Free lance til Aalborg Stiftstidende.
Bestyrelsen enedes om at arrangere andespil i Hvidovre Stadionrestaurant. Der slippes 10 kr. pr. snude. For dette får man en platte og en øl.
Vi holder en skrabet generalforsamling, men hvad vi sparer på generalforsamlingen, sætter vi til på en gigantisk fest med damer den 15. april på Langeliniepavillonen.
-------------
Nyhedsbrev, 9. februar 1977:
Som noget nyt vil vore fotograferende medelmmer også få kaffe i pausen i Idrætsparken. KI finder et egnet lokale i bunden af Idrætsparken.
Nye medlemmer:
Torben Birch, Århus Stiftstidende, Jan Lund, Ritzaus Bureau, og Peter Bagge, Ekstra Bladet.
Winnifred Eriksen, Ny Dag, Heinrich Lund, Danmarks Radio, Erik Gleie, Pol-foto, og Heine Pedersen, Ugens Rapport.
Mogens Weinreich forespørger, om alle arrangementer af selskabelig karakter skal finde sted vest for Valby Bakke. Han foreslår en kollegial sammenkomst i Århus.
--------------
Generalforsamling den 28. februar 1977 i København.
De uddannelsesmæssige problemer inden for vort fag drøftes, og der blevnedsat et specielt udvalg til at tage sig af disse problemer. Udvalget skal arbejde for en efteruddannelse af vore medlemmer. Der rettes henvendelse til Danmarks Journalisthøjskole v. forstander Arne Ejbye-Ernst for at få sportsjournalistikken ind i uddannelsen på højskolen.
Udvalget fik følgende sammensætning:
Erik Berth, DR, Claus Borre, Berlingske Tidende, Poul Munk, Aalborg Stiftstidende, suppleret med Knud Esmann, Århus Stiftstidende, som direkte kontaktmand til højskolen.
-----------------
Nyhedsbrev den 12. marts 1977:
75 deltog i generalforsamlingen.
Formuen var på 122.000 kr.
Peter Rasmussen, Aktuelt, blev årets sportsjournalist.
Morten Møller foreslog at sende et brev til alle specialforbund, så der kun lukkes organiserede folk ind på pressepladserne.
Kampvalg til bestyrelsen: Fem opstilles til fire pladser.
Poul Erik Andersson, Erik Berth, H.C. Møller og Gunnar Hansen blev valgt, Mogens Weinreich blev suppleant. H. C. Møller er nyt medlem. Han afløser Hans Erik Struckmann, der ikke ønskede genvalg. Møller får AIPS-kort som specielt område.
Foreningen vokser støt og har nu 191 medlemmer.
Nye medlemmer:
Jørgen Salomonsen, Sten Henriksen, Morten Langkilde og G. Szabo.
15 medlemmer skylder kontingent for to år og trues med eksklusion.
Forårsfesten: Overnatning i Idrættens Hus, 90 kr. for dobbeltværelse, 60 kr. for enkeltværelse.
----------------------
Nyhedsbrev, den 3. juni 1977:
Festen med damer på Orkidéterrassen samlede 140 deltagere med Gunnar Hansen som konferencier. Festen blev en forrygende succes.
Vagn Nielsen var bagmand for et specielt båndindslag.
Bjørn Tidmand og Kai Løvring underholdt.
Allan Larsen og Erik Berth repræsenterede foreningen på AIPS-kongressen i Italien.
Nordisk Møde i Eskilstuna 31. maj-3. juni.
Foreningen har 106 AIPS-kort.
Nyt medlem:
Rasmus Bech, Politiken.
Jobskifte:
Ole Henriksen fra Politiken til Fyens Stiftstidende.
Carl Johan Albrechtsen fra B.T. til Ekstra Bladet.
Flemming Toft fra Berlingske Tidende til Politiken.
------------
Nyhedsbrev, 1. december 1977:
Sportsjournalister er blevet en efterspurgt vare. Radio og TV har udvidet, og nye sportsblade har slugt de sidste reserver. Der rokeres rundt som ingensinde før, og man aner snart ikke, hvem der er ansat hvor.
Danmark slog Sverige med 2-1 i en presselandskamp. Frits Ahlstrøm scorede sejrsmålet.
Poul Erik Andersson meddelte, at han ikke fortsætter i bestyrelsen efter generalforsamlingen med det normale bestyrelsesarbejde. Han ville dog godt redigere medlemslisten, hvad der er et stort arbejde. Forslag til generalforsamlingen om at udvide bestyrelsen med et medlem. Generalforsamling den 27. februar i Forsvarsbrødrenes lokaler.
Uddannelsesudvalget har holdt møde med Ejbye-Ernst. Et forslag om et modul om sportsjournalistik (varighed: en måned) i efteråret 1978 til behandling i skolens styrende organer) for journalister under uddannelse.
------------
Nyhedsbrev, marts 1978:
13 journalister og tre fotografer fra Danmark er akkrediteret til VM i fodbold i Argentina.
80 deltog i generalforsamlingen den 27. februar i Forsvarsbrødrenes lokaler.
Formuen er 106.000 kr. Årsunderskud på 19.000 kr. på grund af festen.
Årets sportsjournalist: Carsten Andreasen, Tips-Bladet.
Speciel hyldest til Gunnar Overgaard, Jyllands-Posten, for at afsløre Harald Nielsens og Helge Sanders planer om prof-fodbold i Danmark.
Nyt medlem: Jørgen Schiøttz, Aktuelt.
Allan Larsen, Gunnar Hansen, Poul Erik Andersson, H.C. Møller og Erik Berth genvalgt.
----------
Nyhedsbrev, juli 1978:
Dødsfald: Elwin Hansen, grundlægger af Tips-Bladet, og stifter af legatet for unge, lovende sportsjournalister.
Journalisthøjskolen er ved at lægge sidste hånd på et modul i sportsjournalistik. 27 vordende journalister har meldt sig.
--------------
Nyhedsbrev, februar 1979:
H.C. Møller repræsenterede foreningen ved den 52. AIPS-kongres i Split i Jugoslavien.
Der var stærk kritik af fodbold-VM, fordi mange ikke-journalister var blevet akkrediteret.
Spanien lovede, at ingen ville akkrediteret til VM i 1982 uden AIPS-kort.
Tilslutningen til andespil var ikke som ønskeligt. Man kan derfor regne med, at bestyrelsen ikke foreløbig laver den slags arrangementer.
Modulet i sportsjournalistik blev en succes. Et nyt modul afvikles til april. Skolen har erkendt behovet. Derefter kan vi begynde at lade dette passe sig selv og i stedet tænke på efteruddannelse af vore egne.
-------------
Nyhedsbrev, februar 1979:
Generalforsamlingen er fastsat til den 26. februar 1979 i Forsvarsbrødrenes lokaler, Gothersgade 137, København K.
Det årlige kontingent er 100 kr.
60 medlemmer skylder for to år.
Allan Larsen ønsker ikke at fortsætte som formand. Bestyrelsen opstiller Hans Jensen, Aktuelt, som formandskandidat.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg:
Gunnar Hansen, Erik Berth, H. C. Møller, Jørgen Schøittz og POoul Erik Andersson.
To PF-medlemmer Bent K. Rasmussen og Asger Sessingsø har holdt møde med Københavns idrætspark. Der har været problemer med fotografernes placering bag målet op ad reklameskiltene. Nu ordnes det, så der graves en 80 cm dyb løbegrav, hvori der bliver bænke. Det er stadig muligt at sidde på grøsset oppe mod baglinierne.
------------
Generalforsamlingen:
90 deltagere - rekord.
Den afgående formand Allan Larsen blev fulgt på vej med pæne ord og gaver fra kasserer Gunnar Hansen.
Regnskabet viste et overskud på 100.000 kr. Forsamlingen ønskede, at pengene skulle anbringes til bedre renter.
Årets sportsjournalist: Poul Erik Andersson, Danmarks Radio.
Hans Jensen blev valgt som formand uden modkandidat.
Bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt.
Suppleanter blev Wilbour Nielsen og John Bjørklund.
Lovene blev revideret.
22 medlemmer skylder kontingent for to år.
Hvis de ikke betaler næste rykker, slettes de af foreningen.
Nye medlemmer:
Poul Nielsen, Aktuelt, og Ole Kramme, Ekstra Bladet.
-----------------
Bestyrelsesmøde den 22. maj 1979 i radiohusets kantine:
Perfektionisten Andersson havde set forkert på klokkeslættet.
10 journalister og seks PF'ere står til udelukkelse.
Man offentliggjorde navnene på de pågældende.
Formanden Hans Jensen orienterede om Herfølge-sagen (Rudy Nielsens udelukkelse). Der blev varslet boykot af Herfølges kampe af de københavnske blade. Dagen efter begyndte Herfølge at røre på sig. Enden blev, at Rudy Nielsen nu får adgang til presselogen på Herfølge stadion.
Hans Jensen og Erik Berth deltager i AIPS-kongressen i Moskva.
---------------
Nyhedsbrev, juni 1979:
Den faglige profil for foreningen er styrket på grund af Herfølge-sagen.
Flere medlemmer udelukkes på grund af kontingentrestance.
-------------
Bestyrelsesmøde den 18. juli 1979:
H. C. Møller kom, da han endelig var blevet vækket.
Tilbud om russisk-kursus før OL i Moskva.
Der fastsattes faste priser for gaver til forskellige mærkedage, runde fødselsdage, jubilæer og receptioner.
---------------
Nyhedsbrev, august 1979:
Fire journalister og fem PF'ere blev ekskluderet på grund af kontingentrestance.
DBU ønsker at genoplive traditionen med en kamp mellem UK og Pressen. Vi tog mod tilbuddet, og en UK er nedsat. Honoraret for dette går til afviklingen af Nordisk Kongres 1981.
Der har været brok med akkrediteringerne til VM i cykelløb i Holland. Vi har sendt UCI en beklagelse over dette forhold.
---------------
Bestyrelsesmøde den 30. oktober 1979:
DS har protesteret til DIF over, at man har ansat en ikke-journalist Allan Margolinsky som redaktør af Idrætslív.
-------------
Nyhedsbrev, februar 1980:
Generalforsamlingen er fastsat til mandag den 10. marts i Forsvarsbrødrenes lokaler, Gothersgade 137, København.
Interessen for en mand udpeget af bestyrelsen til at ordne billetproblemer ved OL i Moskva var ikke tilstrækkelig stor.
I februar danner Journalisthøjskolen rammen om et sportsmodul for kommende journalister. Der er tilmeldt 27, fem er på venteliste. Max Bendixen, Heinrich Lund, Erik Berth og Kurt Thyboe er blandt underviserne.
-------------
Generalforsamlingen, den 10. marts 1980:
71 medlemmer var mødt op.
Der var debat om ikke-journalisters arbejde på bl.a. Idrætsliv og Dansk Håndbold.
Der blev opfordret til, at medlemmer ikke leverer stof til disse blade, så længe ikke-journalister er redaktører af dem.
Genvalgt:
Hans Jensen, Gunnar Hansen, Poul Erik Andersson, Jørgen Schiøttz, H. C. Møller og Erik Berth.
Steen Ankerdal valgtes som årets sportsjournalist.
Kontingentforhøjelse fra 100 til 125 kr.
----------------
Bestyrelsesmøde den 24. april 1980:
Det blev foreslået, at AIPS-kortet blev indarbejdet i kontingentet.
Poul Munks forslag om nedsættelse af et fagligt udvalg nød fremme på generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog, at udvalget fik dette udseende:
Erik Berth, Poul Munk, Flemming Thor og Ole Ravn.
Udvalget til at forberede Nordisk Kongres:
Poul Erik Andersson, Jørgen Schøittz, Poul Prip og Frank With.
-------
Nyhedsbrev, oktober 1980:
H. C. Møller og Erik Berth var til AIPS-kongres i Baden Baden.
En specialkommission i badminton er blevet oprettet med Jørgen Beyerholm som formand.
På initiativ fra divisionsforeningen har der været et diskussionsmøde mellem de aktive fodboldspillere og sportsjournalister. Formanden mener, at begge parter har haft udbytte af mødet.
----------
Nyhedsbrev, januar 1981:
Generalforsamlingen er fastsat til mandag den 9. marts hos Forsvarsbrødrene i Gothersgade.
DS-medlem Finn Paske er faldet i unåde hos DABU. Bokseunionen meddelte Berlingske, at Paske ikke længere var velkommen til unionens arrangementer. Vi gik ind i sagen, og med udsigt til en samlet aktion blandt kollegerne valgte DABU at kalde bandbullen mod Paske tilbage.
Nye medlemmer: Iver Høj Nielsen, Horsens Folkeblad, og Gerhard Dall, Berlingske.
Genoptagne er Frits Christensen og Ivan Philipsen, Jyllands-Posten.
------------
Generalforsamlingen, marts 1981:
70 medlemmer var mødt til generalforsamlingen på Ritz i Giothersgade.
Hans Jensen mente, at der burde findes en løsning til fremtidige OL med en kombination af en pressesekretær og en billetmand.
Foreningens formue er 145.000 kr.
Genvalg af Hans Jensen, Gunnar Hansen, Erik Berth, H. C. Møller, Poul Erik Andersson og Jørgen Schiøttz.
Årets Sportsjournalist: Ole Ravn, Jydske Tidende.
DBU arrangerer fodboldfagligt seminar fredag den 24. april i Idrættens Hus.
Erik Berth repræsenterer DS på AIPS-kongressen i Sao Paulo i april.
------------
Bestyrelsesmøde den 21. maj 1981 i Radiohuset:
Den danske delegation til Nordisk Kongres er:
Leif Rasmussen, Peter Fredberg, Steen Ankerdal, Per Larsen og Karsten Christensen (Fyens St.). Kulturministeren har meldt afbud.
Arni Gregersen, BT, har haft en kontrovers med OKS.
Hans Jensen har sørget for forlig. Sagen forekom ikke at have større principiel interesse.
42 journalister deltog på seminar med DBU.
Nye medlemmer:
Nick Horup, Arni Gregersen og Per Skov Jensen.
Genoptaget som medlem: Carl Ettrup.
------------
Bestyrelsesmøde den 9. september 1981 i Radiohuset:
Nordisk Kongres kostede 29.000 kr. mod de 40.000, der var sat af til arrangementet.
10 medlemmer, der ikke har betalt kontingent i to år, er nu blevet ekskluderet.
Nye medlemmer:
Brian Jensen, Allan Plenborg og Jens Jørgen Brinch.
Nordisk Kongres blev en bragende succes. Ros til Poul Erik Andersson som manden bag et perfekt arrangement.
Vi bliver 60 år den 1. januar 1982. Gode ideer er velkomne.
John Bjørklund har klaget over arbejdsforholdene på Lunden.
-----------
Bestyrelsesmøde den 11. november 1981 i Radiohuset:
Nye medlemmer:
Hans Chr. Blem Larsen, Aktuelt, Henrik Lerche, Aftenavisen, og Lasse Ellegaard, Weekendavisen.
Hans Jensen foreslog at oprette en arrangørpris, der skulle gå til godt pressearbejde. Forslaget fremsættes på generalforsamlingen.
------------
Bestyrelsesmøde 5. januar 1982:
Foreningens 60 års fødselsdag markeres med en reception i Brøndbyhallen fredag den 22. januar.
Dansk Håndbold Forbund har bedt om hjælp til udtagelse af Pressens hold mod UK. Hans Jensen fik overdraget ansvaret.
----------------
Nyhedsbrev, januar 1982:
Generalforsamlingen er fastsat til den 15. marts på Restaurant Ritz i Gothersgade (Forsvarsbrødrene).
Genoptaget som medlem: Sten Henriksen og Svend Nielsen.
------------------
Generalforsamling på Ritz, 15. marts 1982:
Maden kritisabel, alt for lidt, skal finde et andet sted næste år eller snakke med værten.
80 medlemmer var mødt.
Gunnar Hansens regnskab viste en formue på 152.000 kr.
Carlsberg vil skænke et årligt legat til en sportsjournalist på 5.000 kr.
Genvalgt: Hans Jensen, Gunnar Hansen (for 38. gang som kasserer), H. C. Møller, Poul Erik Andersson, H. C. Møller, Jørgen Schiøttz og Erik Berth.
Tipsbladets legat blev denne gang givet til et team:
Jørgen Steen Nielsen, Claus Borre og Heinrich Lund for "Sportslørdag".
En ekstragevinst var en fodboldtur for to til England. Den gik til Per Kjærbye Larsen.
Hans Jensen omtalte møde med Spies-koncernen, der er parat til at lave pakkerejser til større arrangementer.
Leif Rasmussenb oplyste, at en lokalafdeling laves i Århus. De har 21 medlemmer og forventer 30. Det bliver med vedtægter, taget fra vores, og skal fungere som supplement til DS.
----------------
Bestyrelsesmøde, den 26. maj 1982 i Radiohuset:
Finn Andersen, holdleder for håndboldlandsholdet, gar i en udtalelse over for elever fra Journalisthøjskolen stemplet sportsjournalister som generelt fordrukne. Hans Jensen har haft fat i ham, og Finn Andersen har erkendt, at han har dummet sig. Finn Andersen er rede til at starte med en undskyldning til pressens folk, når DHF holder sit næste pressemøde. Enighed om, at dette var OK.
Jørgen Schiøttz orienterede om de kaotiske parkeringsforhold ved pokalfinalen, hvor flere PF'ere fik bøder.
Det er stadig et problem med kaffe til fotograferne i Parken.
Enighed om, at vi skal forsøge at finde et andet sted til generalforsamlingen.
-----------------
Nyhedsbrev, oktober 1982:
Medlemsnyt:
Børge Munk Jensen har åbent hus den 29. oktober på B.T. Her siger man farvel og tak til blandets mange-årige sportsredaktør, der nu vil hellige sig sit otium og sine fiskestænger. Samtidig er det goddag til bladets nye sportsredaktør Jørgen Beyerholm.
Mere åbent hus: Poul Erik Andersson har 25 års journalist-jubillæum. Det markeres mandag den 1. november 1982 i Bagsværd.
Finn Andersen har beklaget sine uheldige udtalelser om håndboldjournalisternes drikkevaner på ture i udlandet. Beklagelsen kom på et møde - på TUBORG.
Morgenbladjournalister har klaget over, at der ikke var telefoner til fodboldkampen i Rumænien. DBU stod for bestillingen. Først et kvarter før kampen blev det klart, at rumænerne ikke kunne skaffe telefoner. Vi har sendt en klageskrivelse til AIPS og det rumænske sportsjournalistforbund.
IOC har skåret vore tilmeldinger til OL ned. Vi søgte for 40 journalister og otte pressefotografer, men IOC accepterer kun 30 og 7. Vi har gennem DOK sendt en klage og understreget, at vi ønsker den samme kvote som i 1980 i Moskva.
Trampolin:
Hvis nogen finder, at trampolinforbundet er uvenligt, kan det skyldes, at forbundet ikke er interesseret i omtale. I medlemsbladet bliver medlemmerne gjort opmærksomme på, at journalisterne er mere til skade end gavn, så der opfordres til en lav profil, indtil forbundet har fundet sine egne ben efter den alvorlige medlemsnedgang.
Carlsberg har oprettet et rejselegat på 10.000 kr. Midlerne skal anvendes til dygtiggørelse i den del af sportsjournalistikken, der specielt omfatter fodbold.
Nye medlemmer:
Ejvind Fritzbøger, EB, Poul Albret og Jesper Balslev, Information.
-------
Nyhedsbrev, januar 1983:
Generalforsamlingen er fastsat til mandag den 7. marts.
Generalforsamlingen er flyttet til Josty, Pileallé 14, på grund af traktement og behandling sidste år.
Nye medlemmer:
Søren Espersen, B.T., Christian Barfoed, Næstved, og Lars Roger Sørensen, Jyllands-Posten.
Leon Andersen er blevet opfordret til medlemskab af håndboldkommissionen.
Nordisk Kongres i Finland 13.-17. juni i Vierumäki, vi har fire pladser.
AIPS har overtaget vores klage over behandlingen i Rumænien til sidste fodboldlandskamp. De går nu videre til UEFA og rumænske kolleger.
--------------
Bestyrelsesmøde den 2. marts 1983 i Radiohusets kantine:
AIPS har underhånden lovet os 35 pladser til OL.
Nye medlemmer:
Finn Bjørnvig Hansen og Kim Garde Madsen.
Poul Erik Andersson og Jørgen Schiøttz repræsenterer bestyrelsen på Nordisk Kongres.
Carlsberg-legatet gik til Frits Christensen, JP.
Tipsbladets legat:
Enighed om, at Hans Jensen får ændret statutterne, så fotografer også kan komme med.
Valget faldt på Jan Lund, Ritzau.
Alle er klar til genvalg.
Ny revisor skal findes. Forslag om Jørgen Herbert, men Herbert mente ikke, at både han og Niels-Christiansen kunne være revisorer. Poul Prip accepterede efter opringning fra Erik Berth.
-----------------
Nyhedsbrev, maj 1983:
80 deltog i generalforsamlingen.
Formuen er øget til 204.000 kr.
Genvalgt:
Hans Jensen, Gunnar Hansen, H. C. Møller, Poul Erik Andersson, Jørgen Schøittz og Erik Berth.
Ny revisorsuppleant: Steen Ankerdal.
Generalforsamlingen debatterede striden mellem DR og DBU. På baggrund af udtalelser i forskellige blade vedtoges en udtalelse til divisionsforeningen, hvor generalforsamlingen tog afstand fra divisionsforeningens forsøg på knægtelse af ytringsfriheden ved trusler om begrænsning af visse mediers adgang til omklædningsrum m.v.
Siden har foreningen modtaget svar. Heri erklærer divisionsforeningen sig enig i generalforsamlingens betragtninger omkring ytringsfrihed og beklager, hvis visse udtalelser er blevet tolket i en anden retning.
Leon Andersen er blevet medlem af AIPS' håndboldkommission.
Otte medlemmer blev ekskluderet for to års restance.
Nye medlemmer:
Karl Aage Dalgaard, Chr. Askov og Allan Margolinsky.
Deltagere til Nordisk Kongres:
Poul Erik Andersson, Jørgen Schiøttz, Hans Grønfeldt, Eivind Samuelsen og Peter Fredberg.
Sportsjournalisternes Klub i Århus:
Leif Rasmussen genvalgt som formand, Frits Christensen som kasserer og Preben Tolstoy som kasserer i stedet for Bjarne Nielsen.
--------
Nyhedsbrev, oktober 1983:
Nye medlemmer:
Carsten Werge, Hvidovre Avis, Lone Pagh, Fyens Stiftstidende, og Olle Trap, Berlingske.
Navnene på kontingent-skyldnerne offentliggøres i det nyhedsbrev, som alle modtager.
Sagen mellem OB og vort medlem på Radio Fyn Ole Henriksen er løst ved formand Hans Jensens indgriben. Ole Henriksen må nu atter betræde OB's omklædningsrum.
Ved holdfinalen i VM i speedway i Vojens var fotograferne udstyret med veste med reklamer. AIPS tager meget skarpt afstand fra dette på internationalt plan. Derfor kan vore medlemmer nægte at iføre sig den slags.
-------------
Bestyrelsesmøde den 3. januar 1984:
Vi er stemt for at lave nogle faglige samlinger ang. fodbold, eliteidræt, V6 hestespil, samvær med Team Danmark, OL-kandidater m.v.
I første omgang arbejdes på et møde med Sepp Piontek i Odense.
Man har undret sig over, at Børge Andersen kunne akkrediteres til VM i atletik i Finland, idet finnerne havde fået den danske AIPS-liste fra DS. Vi forhører os hos finnerne.
Generalforsamlingen blev fastsat til mandag den 12. marts på Josty.
Godt nytår.
------------------
Generalforsamling på Josty, 12. marts 1984:
Hans Jensen oplyste, at foreningen vil prøve at afvikle nogle former for efteruddannelse med en-dags-kurser. Det første bliver med Sepp Piontek i Odense den 2. april.
Kontingentet uændret - 125 kr.
Kasserer Gunnar Hansen aflagde sin sidste beretning. Efter 37 år på posten trk han sig og blev hyldet af forsamlingen med stående ovationer.
Ny kasserer bliver H. C. Møller.
Hans Jensen, Poul Erik Andersson, Erik Berth og Jørgen Schiøttz blev genvalgt.
Leif Rasmussen nyvalgtes på den plads, der blev ledig efter Gunnar Hansens farvel.
Revisorer: Poul Prip og Niels-Christiansen.
Revisor-suppleant: Steen Ankerdal.
Årets Sportsjournalist: Jørgen Herbert for at have løftet lidt af sløret for de sorte penge i fodbold.
Nye medlemmer:
Torben Larsen, B.T. Odense.
Søren Karl Jensen, Herning Folkeblad.
Carsten Grubach, Jydske Tidende
Erik Hveisel, Vejle Amts Folkeblad.
Niels Jørgen Larsen, Frederiksborg Amts Avis.
--------------------
slut
-------------------
Hvis nogen har mere historisk materiale omkring Danske Sportsjournalister, hører vi meget gerne fra vedkommende på denne adresse:

tommy.poulsen@horsens-folkeblad.dk