Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Torsdag d. 26. april 2001

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. april kl. 11.00 til 14.00 - Huset ved det grønne Træ, Store Torv 20, København.
-------------------------------------------
Afbud fra Lars Poulsen, Flemming Toft og Per Kjærbye.
-------------------------------------------
Deltagere:
Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Hanne Højer, Rasmus Bech og Leif Rasmussen.
--------------------------------------------
Der var skarpe meldinger om, at dagsordenen var for lang med 16 punkter - men vi nåede alle punkter, takket være benhård styring af Flemming Thor Madsen og en bemærkelsesværdig effektivitet og mødedisciplin.

1. Status over generalforsamlingen

Leif Rasmussen påpegede, at der var for lidt mad til en flok sultne sportsjournalister, men ellers forløb generalforsamlingen fint, og lokalerne var udmærkede.

Næste års generalforsamling afvikles også i Odense efter forslag på generalforsamlingen. Foreløbig dato: Tirsdag den 5. marts, og i 2002 bliver der ingen problemer med maden. Stedet er ikke fastlagt. Leif Rasmussen undersøger, om der er bedre lokaliteter, men umiddelbart er Odense stadion centralt og udmærket - hvis restauratøren ellers sørger for, at der er mad nok til alle.

Bestyrelsen besluttede at ændre praksis for generalforsamlingen.
Der trækkes lod om 10 legater á 1.000 kr. blandt de tilstedeværende, men vi dropper lodtrækningen om de 10 legater blandt alle medlemmer.
Til gengæld bliver der gratis spisning efter generalforsamlingen. Med 100 deltagere til generalforsamlingen er udgiften 10.000 kr., og disse udgifter henter vi ved at droppe den ene af lodtrækningerne.

Konstituering - alle poster er uændret.


DHF har ikke svaret på vores skrivelse om midnatshåndbold.


Der er ikke kommet indlæg på Steen Ankerdals oplæg til en debat om etik og moral. Vi tolker det, som om der ikke er interesse for emnet i øjeblikket.


Flemming Thor Madsen sørger for at rekvirere fighterpokalen fra Arek Onyszko, men kan ikke komme til pokalfinalen.
Tommy Poulsen sørger for afstemningen om pokalfighteren og er guide for de to årets sportsjournalister. Jens Hveisel har fået besked om at møde op og giver besked til Jørn Broch.


Bestyrelsen drøfftede Poul Erik Anderssons indlæg om "manglende visioner" på generalforsamlingen, men nåede frem til, at alene dagsordenen med 16 punkter og en lang række underpunkter var et bevis på, at DS kører for fuldt blus - og at det er en forening, der varetager medlemmernes interesser og ikke en selskabelig forening som tidligere.


AIPS-kort
Der har været stor interesse for AIPS-kort, og vi får løbende nye anmodninger om AIPS-kort. På et eller andet tidspunkt vælger vi at stoppe med at søge flere AIPS-kort for 2000/2001, da kortet skal fornys til nytår.
AIPS-kort koster 30 dollars.
Vi forsøger at få AIPS til at lægge AIPS-ansøgningsskemaet ud på AIPS' nye hjemmeside, så vi ikke skal sende skemaet ud til alle, der ikke åbner AIPS-news.


Økonomi
Flemming Olesen orienterede om det nye budget efter kontingentforhøjelsen, men da kontingentforhøjelsen først slår igennem i 2002, viser det nye budget et underskud på 60.000 kr. for 2001.
60.000 kr. er identisk med vore budgetterede udgifter til Nordisk Kongres.
Det tidligere budget for 2001 viste et forventet underskud på 100.000 kr.


Kontingent:
58 skylder for 2001, ni for 2000. Der er netop udsendt rykkere.


Presseforhold og sikkerhedsforhold på stadions.
Steen Ankerdal har drøftet sagen med Lars Berendt adskillige gange, og presseforholdene skulle have været drøftet i superligaudvalget i fredags, men udvalget havde så mange punkter, at det blev udsat til næste møde.
Per Kjærbye har påpeget fotografernes problemer, og de er nu skrevet ind i oplægget hos Lars Berendt.
Vi har et fint samarbejde med DBU omkring presseforholdene på de danske stadions, og det skal munde ud i et fælles oplæg til klubberne.
Vi lægger vægt på, at der skal være minimumsgrænser, individuelle hensyn, og det skal være ubureaukratisk.


Bestyrelsen drøftede også forholdene til håndbold og ishockey, men her vil vi forsøge at løse problemerne lokalt, evt. via vore regionsformænd.


Årets Sportsjournalist
Der var stemning for at realisere Frits Christensens forslag om at offentliggøre de nominerede, men bestyrelsen skal fastlægge retningslinierne på næste møde.
Der kommer en del indstillinger, og vi må som regel sortere et par af dem fra, enten fordi vedkommende ikke er medlem, eller fordi den pågældende er bagud med kontingentbetalingerne.
Bestyrelsens emne til næste møde: Skal der være et filter, så vi offentliggør alle de valgbare og indstillede, eller skal vi nominere f.eks. fem - som Cavling gør.
I samme forbindelse skal vi drøfte et forslag om, at ingen personer kan indstille mere end en kandidat.
Bestyrelsen går ind for åbenhed, men ønsker ikke at rejse en debat på et så lavt plan, som det skete på hjemmesiden omkring dette emne for et år siden.


Derimod var der ikke stemning for Peter Brüchmanns forslag om en ny pris som "årets fund".
Bemærkningerne var, at det vil overlappe prisen som "årets sportsjournalist", og at det vil devaluere vores nuværende pris.
Alle medlemmer - ung som gammel - er kandidater til "Årets Sportsjournalist".


Nordisk Kongres er klar med et fint og spændende program.
Morten Olsen er blandt gæsterne.
De udenlandske gæster er: Sverige 4, Norge 4, Finland 4, Island 4, Estland 2 og UEPS-formand Leif Nilsson fra Sverige.


Steen Ankerdal redegjorde for efteruddannelse og fyraftensmøder og havde et par kontante nyheder.
Poul Smidt-kurset i Bruxelles-Lausanne afvikles fra mandag den 5. november til lørdag den 10. november med et deltagertal på 16-20.
Kurset tilbydes i efteruddannelsens næste program. Prisen er den samme som andre efteruddannelseskurser. Hvis kurset bliver voldsomt overtegnet, vil der være mulighed for at gentage kurset.


Steen Ankerdal forsøger at gennemføre et "fyraftensmøde" kr. himmelfartsdag kl. 10.00-13.00 med direktørerne for superligaklubberne. Både direktører og sportsjournalister har alligevel reserveret denne dag til pokalfinalen. Mødet skal finde sted meget tæt på Parken. Steen skaffer lokaler og vender tilbage, når han har endeligt tilsagn fra direktørerne. Blandt emnerne er forholdet mellem pressen og superligaklubberne.


Regionsformændene
Vi inviterer dem til en julefrokost eller lignende for at drøfte samarbejdet, bl.a. omkring faciliteterne på stadions og i haller.


Medlemsbladet er afleveret til trykkeriet. Der er lavet lay-out på de 28 sider.
Vi overholder de 28 sider, men det betyder, at tre planlagte indlæg må udgå til næste nummer, der har deadline den 1. september.


Listen over mærkedage i det kommende år blev gennemgået.

Bestyrelsen behandlede en ansøgning om optagelse som medlem fra et ikke-DJ-medlem. Steen Ankerdal undersøger sagen nærmere, da der var et par uklarheder.


Næste møde onsdag den 6. juni kl. 11.00.