Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

OL-akkreditering

Torsdag d. 12. august 1999

Da det ikke har været muligt for Danske Sportsjournalisters bestyrelse at finde en løsning på fordelingen af fotoakkrediteringer til OL i Sydney år 2000, som alle kunne acceptere, har DS nu indbudt de syv foto-ansøgere til sammen med DS at medvirke til løsningen af den gordiske knude.

Mødet holdes onsdag den 18. AUGUST kl. 10 i DGI-byen, Tietgensgade 65, København V.

Situationen er denne:

OL-arrangørerne har tildelt Danmark fem fotograf-akkrediteringer (Ep) og en special-fotoakkreditering (Eps). Den sidste kan komme ind til én sportsgren
(sejlsport eller håndbold eller fodbold eller andet), men ikke til alle konkurrencer. Eps-akkreditringen giver adgang til pressecenter og olympisk by på
samme vilkår som alle andre pressefolk. (E og Ep).

Efter forskellige samtaler var et kompromis strikket sammen, hvorefter freelance Preben B. Søborg ville afstå fra en Ep-akkreditering, såfremt han kunne blive akkrediteret gennem det interntionale badmintonforbund som i Atlanta. Det er ikke sket, derfor opretholder Søborg sin ønske om fuld akkreditering.

Samarbejdet 4S, der består af Stiftstiderne Fyens, Aarhus og Aalborg samt Jyske Vestkysten afstod fra en fuld foto-akkreditering og kunne leve med specialakkrediteringen, såfremt NORDFOTO stillede en ren bureaufotograf, der kunne dække deres og andre abonnenters behov.

Synspunktet var, at en fotograf fra Berlingske eller BT, der også skulle dække NORDFOTOs kunder, af gode og indlysende grunde, ville føle sig mest loyal over for det blad, vedkommende til daglig er ansat på.

Derfor var forudsætningen for kompromisset, at det blev en "rigtig" NORDFOTO-mand med erfaring i at betjene mange kunder med specielle lokale/regionale ønsker.

Denne forudsætning kunne i første omfang ikke opfyldes.

NORDFOTO, landets eneste billedbureau i denne forbindelse, søgte oprindeligt sammen med Berlingske og BT to fotograf-pladser.

De øvrige ansøgere har alle ønsket en fotoakkreditering hver.

Til orientering og forklaring for den foreløbige, og altså forkastede fordeling, også den oplysning, at Politiken og Ekstra Bladet er de to eneste af de ansøgende blade, der IKKE modtager NORDFOTOs billedtjeneste, og ikke kan gøre det, medmindre en særlig aftale indgås.

Det skal også for god ordens skyld fastslås, at det er Danmarks olympiske Komite, der som national olympisk komite har det sidste afgørende ord ved
fordelingen af den nationale presse-kvote.

Danske Sportsjournalister fungerer som officiel samarbejdspartner ud fra en mangeårig tradition, hvor DOK og internationalt IOC "altid" har accepteret den fordeling, medierne selv kunne blive enige om.

For at forebygge misforståelser, så er det her altså ikke et anliggende for Journalistforbundet eller Danske Dagblades Forening.