Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Dødsfald

Tirsdag d. 7. august 2001

En vore gode kolleger, Per Enevold Sørensen fra Nordjyske Tidendes sportsredaktion er pludselig død.
Han blev kun 45 år.

Per Sørensen var bedre kendt under sit kælenavn, Pico - et navn, der åbnede døre i alle sportskredse lige fra midten af 70’erne, da Per Sørensen blev ansat som sportsjournalist på Frederikshavns Avis.

Som aktiv sportsudøver havde han kildenettet på plads, og han brugte al sin viden og indsigt på at åbne døre og sikre, at de gode sportshistorier i Rødspættebyen også fandt frem til avisens spalter.

Efter en halv snes år i Frederikshavns Avis’ tjeneste gik turen til Sjælland, hvor Roskilde Tidende blev et af de jobmæssige mellemspil, og han var sportsredaktør på Frederiksborg Amts Avis, inden han vendte tilbage til sin
egen egn som sportschef for Vendsyssel Tidende.

Per Sørensen brugte al sin tid på sin sport. Var det ikke jobbet, der kaldte, så var det trænergerningen - og det næsten uanset sportsgren. Skøjtning, håndbold, svømning og volley var blot nogle af de sportslige destinationer, som
Per Sørensen stortrivedes i. Og i arbejdsmæssig henseende udfyldte Per Sørensen rollen som tillidsmand for sine journalistiske kolleger. Det gjorde han med en indfølthed og situationsfornemmelse, der tjente ham til ære og var med til at skabe respekt.

Per Sørensen viede sit liv til sporten, og han forblev tro mod den udvalgte.
Han overleves af sine forældre, bror og søster.

--------------------------------------
Mindeord

Af Flemming Olesen, sportsredaktør Nordjyske Stiftstidende og kasserer i Danske Sportsjournalister

Sportsredaktionen på NORDJYSKE Stiftstidende har mistet en fremragende og særdeles vellidt kollega ved Per "Pico" Sørensens alt for tidlige død, 45 år.

Pico var en ildsjæl, altid klar til at sige ja, når en opgave lå for. Ja han var på mange måder en inspirationskilde for resten af redaktionen i den måde, han altid så lyst og positivt på tingene.
Ikke mindst hans kildenet var imponerende stort, og der kunne dårligt foregå selv en mindre begivenhed inden for hans stofområde, før han var ved tasterne.

Især lokalområdet i Frederikshavn var hans hjertebarn, og vi er sikre på, at mange aktive, ledere og folk i øvrigt, der har berøring med idrætten i det vendsysselske, vil komme til at savne hans stemme i telefonen og hans altid velformulerede artikler i avisen.

Han var nemlig altid fair over for sine kilder, over for ledre og aktive. Vel kunne han have skarpe meninger om tingene, men han fremsatte dem altid i en ånd, der var positiv, og som tog sigte på at være konstruktiv. Og så glemte han
aldrig sin rolle som "vagthund", den, der var med til at holde lederne ogidrætten på ret kurs, hvis der var grund til en påmindelse herop.

Internt var han med til at bygge bro over sportsredaktionerne på Vendsyssel
Tidende, som han var leder af, og Aalborg Stiftstidende, da NORDJYSKE Stiftstidende så dagens lys. Ikke mindst den fremragende lokaljournalistik langt ned i rækkerne, som VT stod for, var han med til at integrere i den ny
avis, og igen gjorde han sin indflydelse gældende på en positiv og velmentfacon, så der blev lyttet til hans gode argumenter.

Vi, hans kollegaer, vil i høj grad komme til at savne ham.
I, læsere og idrætsaktive, vil givetvis også føle et stort savn, når avisens sports-spalter nu skal undvære Per "Pico" Sørensens lødige og velskrevne artikler.

Æret være hans minde.